Křestní katecheze

Devátý svazek edice Patristika obsahuje dvanáct křestních katechezí svatého Jana Chrysostoma. Jde o náhodně dochované Janovy homilie spadající do okruhu postní přípravy čekatelů na křest a velikonočního a povelikonočního poučování novokřtěnců, které Jan přednesl pravděpodobně v Antiochii mezi lety 387 až 397. Jan v nich hovoří o významu svátostných symbolů a účincích svátostí a vysvětluje pravidla křesťanského života. Z jeho textů se dozvídáme, jak v církvi tehdejší doby vypadala příprava na křest, jak probíhal obřad křtu a velikonoční slavnosti a o čem byli katechumeni a novokřtěnci poučováni. Jan zdůrazňuje především nutnost souladu nauky a života, vyzývá své posluchače, aby ve svobodě usilovali o zbožnost a ctnost a horlivě rozmnožovali dary, které ve křtu přijali, a zvláště jim klade na srdce, aby se vystříhali pověr, rozmařilosti a přepychu a také nedůstojného a zhoubného zvyku přísahat.

Úvodní studie a komentář Jiří Pavlík. Překlad z řečtiny Jiří Pavlík.Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Košice
jazyk český jazyk
Vydavateľstvo Krystal OP
Vydanie prvé
Počet strán 168
Formát 135×210 mm
Väzba pevná väzba
Dátum vydania 2020

Křestní katecheze

zľava
5 %
  • Bežná cena: 8.80€
  • Naša cena: 8.36€

zľava
5 %
Ježiš, náš osud
Pastor Wilhelm Busch bol mimo Európy relatívne neznámy, ale v priebehu niekoľkých rokov sa..
2.00€ 1.90€

Pútavo a zrozumiteľne napísané príbehy detí, budúcich svätcov rôznych národností i čias, sú príkladm..
8.00€

zľava
10 %
Život svätého Martina z Tours
Editor: Helena Panczová, PhD. Monografická štúdia, preklad, poznámky a indexy: doc. ThLic. Miloš Li..
7.00€ 6.30€

zľava
10 %
Zdravá striedmosť (Salubris moderatio) v živote a v myslení sv. Cypriána z Kartága
Sv. Cyprián z Kartága je jedným z najdôležitejších teológov 3. stor., ktorý žil a latinsky..
14.00€ 12.60€

zľava
5 %
Výklad listu svatého Pavla Filipanům
Tomáš Akvinský nebyl pouze filosof a teolog, ale také vykladač Písma svatého. Jeho komentáře k bibli..
11.00€ 10.45€