Komentáre k Starému zákonu 5   /   Žalmy  51 - 75

Cena Dominika Tatarku za rok 2017

Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

5. zväzok dlhodobého projektu

    Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu charakteru sú žalmy atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti.  Ich obsah a forma sú preto stálym predmetom skúmania nielen biblistov a teológov, ale aj filológov, psychológov či antropológov.  Možno povedať, že hlbšie poznávanie žalmov zvyšuje duchovnú, duševnú aj emocionálnu úroveň a kvalitu života.

Kňazom, učiteľom a študentom humanitných smerov na Slovensku chýba k ich práci odborný komentár k Svätému písmu v slovenskom jazyku. Preto sa skupina slovenských biblistov podujala vyplniť túto medzeru.

Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy:

• V prvej časti sú predložené preklady z hebrejských a gréckych originálov.

• Druhá časť je určená pre úzky okruh znalcov hebrejčiny a gréčtiny a obsahuje filologický rozbor

a porovnanie hebrejského a gréckeho textu.

• Tretia časť je určená pre širšiu verejnosť a jej cieľom je podať výklad jednotlivých veršov a menej zrozumiteľných výrazov.

• V tejto časti podávame nielen moderné výklady, ale aj rabínov, cirkevných otcov a klasikov spirituality.

• Štvrtá časť ponúka čitateľovi celostné chápanie state a jej dynamiku.

• Cieľom poslednej časti je poukázať, ako sa daná stať môže použiť pre potreby teológie, pastorácie a liturgie na Slovensku.

Veríme, že toto dielo bude obohatením tak pre odborníkov, ako aj pre veriacich kresťanov Slovenska, prispeje k ekumenickému dialógu a k lepšiemu poznaniu Svätého písma.

 

Držitelia ISIC preukazu, pozor! Tento titul môžete získať iba za 17,50 €.  

V objednávke je potrebné uviesť školu, ktorú navštevujete ako denný študent a číslo Vášho ISIC preukazu.

Pozrite si reláciu, ktorá bola venovaná tomuto zväzku Komentárov – vysielala ju TV LUX  9. 10. 2017orite si reláciu k tomuto zväzku Komentárov, ktorú vysielala TV LUX 9.10. 2017.       http://www.tvlux.sk/archiv/play/12806

 


Kniha
Autorský kolektív Editor: Bohdan Hroboň, Autori: Marcela Andoková, Peter Dubovský, Benedikt Hajas, Lucia Hidvéghyová, Bohdan Hroboň, Agnesa Adriana Jenčíková, Peter Juhás, Adrián Kacian, Róbert Lapko, Mykhaylyna Kľusková, Libor Marek, Milan Sova, Blažej Štrba, Martin Štrbák, Jozef Tiňo, Anton Tyrol, Miroslav Varšo, Pavel Vilhan, Recenzenti: Jozef Jančovič, Miloš Lichner Jazyková redaktorka: Adriana Alexyová
Vydanie Prvé
Počet strán 692
Formát 16,5 x 23,5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2017
Poďakovanie 13
Úvod 15
Skratky biblických textov 21
Skratky 22
Zoznam vybraných učencov, spisov rabínskeho judaizmu a ich skratky 26
Použitá literatúra z diel rabínskeho judaizmu 29
Patristická bibliografia 30
Bibliografia klasikov spirituality 32
Použitá literatúra 33
Návrh čítania žalmov 51–100 41
Žalm 51: Prosba o obnovenie spoločenstva s Bohom 53
Preklad hebrejského textu 53
Preklad gréckeho textu 53
Textové poznámky 54
Komentár 56
Kompozícia 99
Aplikácia 103
Žalm 52: Súd nad úkladným silákom 109
Preklad hebrejského textu 109
Preklad gréckeho textu 109
Textové poznámky 110
Komentár 111
Kompozícia 122
Aplikácia 123
Žalm 53: Božia pomoc vo svete, v ktorom vládne bezprávie 127
Preklad hebrejského textu 127
Preklad gréckeho textu 127
Textové poznámky 128
Komentár 128
Kompozícia 137
Aplikácia 138
Žalm 54: Modlitba za záchranu pred nepriateľmi 141
Preklad hebrejského textu 141
Preklad gréckeho textu 141
Textové poznámky 141
Komentár 143
Kompozícia 150
Aplikácia 151
Žalm 55: Modlitba prenasledovaného 155
Preklad hebrejského textu 155
8 Komentáre k Starému zákonu
Obsah
Preklad gréckeho textu 155
Textové poznámky 157
Komentár 159
Kompozícia 180
Aplikácia 183
Žalm 56: Prosba o Božiu ochranu pred nepriateľmi 187
Preklad hebrejského textu 187
Preklad gréckeho textu 187
Textové poznámky 188
Komentár 191
Kompozícia 204
Aplikácia 206
Žalm 57: Prosba o Božiu ochranu pred nepriateľmi 209
Preklad hebrejského textu 209
Preklad gréckeho textu 209
Textové poznámky 210
Komentár 212
Kompozícia 222
Aplikácia 225
Žalm 58: Proti bezpráviu 227
Preklad hebrejského textu 227
Preklad gréckeho textu 227
Textové poznámky 228
Komentár 230
Kompozícia 240
Aplikácia 241
Žalm 59: Prosba o ochranu pred bezbožnými 245
Preklad hebrejského textu 245
Preklad gréckeho textu 245
Textové poznámky 246
Komentár 248
Kompozícia 265
Aplikácia 268
Žalm 60: Pomoc iba od Boha 271
Preklad hebrejského textu 271
Preklad gréckeho textu 271
Textové poznámky 272
Komentár 274
Kompozícia 290
Aplikácia 296
Žalm 61: Modlitba za záchranu a prejav vďaky 299
Preklad hebrejského textu 299
Preklad gréckeho textu 299
Textové poznámky 299
Komentár 300
Kompozícia 307
Aplikácia 309
9
Obsah
Žalmy 51 – 75
Žalm 62: Boh je jediná istota 311
Preklad hebrejského textu 311
Preklad gréckeho textu 311
Textové poznámky 312
Komentár 313
Kompozícia 325
Aplikácia 326
Žalm 63: Božia láska je lepšia než život 329
Preklad hebrejského textu 329
Preklad gréckeho textu 329
Textové poznámky 330
Komentár 331
Kompozícia 339
Aplikácia 340
Žalm 64: Božia moc nad ľudskou neprávosťou 343
Preklad hebrejského textu 343
Preklad gréckeho textu 343
Textové poznámky 344
Komentár 344
Kompozícia žalmu 351
Aplikácia 351
Žalm 65: Oslava Boha za dar odpustenia a hojnosti 355
Preklad hebrejského textu 355
Preklad gréckeho textu 355
Textové poznámky 356
Komentár 359
Kompozícia 379
Aplikácia 382
Žalm 66: Ďakovná pieseň národa 385
Preklad hebrejského textu 385
Preklad gréckeho textu 385
Textové poznámky 386
Komentár 389
Kompozícia 405
Aplikácia 408
Žalm 67: Prosba o požehnanie a výzva na oslavu 411
Preklad hebrejského textu 411
Textové poznámky 411
Preklad gréckeho textu 411
Komentár 413
Kompozícia 422
Aplikácia 427
Žalm 68: Boh – neprekonateľný víťaz 431
Preklad hebrejského textu 431
Preklad gréckeho textu 431
Textové poznámky 434
10
Obsah
Komentáre k Starému zákonu
Komentár 445
Kompozícia 484
Aplikácia 490
Žalm 69: Neskrývaj si tvár pred svojím služobníkom 493
Preklad hebrejského textu 493
Preklad gréckeho textu 493
Textové poznámky 496
Komentár 501
Kompozícia 527
Aplikácia 532
Žalm 70: Prosba o ochranu pred nepriateľmi 537
Preklad hebrejského textu 537
Textové poznámky 537
Preklad gréckeho textu 537
Komentár 539
Kompozícia 544
Aplikácia 547
Žalm 71: Prosba o Božiu záchranu v čase staroby 551
Preklad hebrejského textu 551
Preklad gréckeho textu 551
Textové poznámky 553
Komentár 559
Kompozícia 583
Aplikácia 585
Žalm 72: Modlitba za kráľa 589
Preklad hebrejského textu 589
Preklad gréckeho textu 589
Textové poznámky 590
Komentár 592
Kompozícia 609
Symbolika žalmu 611
Aplikácia 612
Žalm 73: Pravé hodnoty života 615
Preklad hebrejského textu 615
Preklad gréckeho textu 615
Textové poznámky 617
Komentár 618
Kompozícia 642
Aplikácia 646
Žalm 74: Prosba o odplatu za spustošenie chrámu 653
Preklad hebrejského textu 653
Preklad gréckeho textu 653
Textové poznámky 655
Komentár 657
Kompozícia 673
Aplikácia 674
Žalm 75: Spravodlivosť Božieho súdu 677
Preklad hebrejského textu 677
Preklad gréckeho textu 677
Textové poznámky 678
Komentár 678
Kompozícia 688
Aplikácia 689

Komentáre k Starému zákonu 5

Žalmy 51 - 75

zľava
10 %
  • Bežná cena: 25.00€
  • Naša cena: 22.50€

zľava
10 %
Základné črty spirituality Nového zákona
Učebnica, ktorú držíte v ruke, chce poukázať na pramene sily a účinnosti Nového zákona predovšetkým ..
5.00€ 4.50€

zľava
10 %
Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku
Poznatky zo sociologického výskumu Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou TU. V tejto knihe po..
17.00€ 15.30€

zľava
50 %
Môj život so svätými
Páter James Martin SJ pochádza z rodiny nie príliš horlivých amerických katolíkov. K svätcom preto a..
14.90€ 7.50€