Komentáre k Starému zákonu 6   /   Žalmy  76 - 100

Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

6. zväzok dlhodobého projektu

    Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu charakteru sú žalmy atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti.  Ich obsah a forma sú preto stálym predmetom skúmania nielen biblistov a teológov, ale aj filológov, psychológov či antropológov.  Možno povedať, že hlbšie poznávanie žalmov zvyšuje duchovnú, duševnú aj emocionálnu úroveň a kvalitu života.

Kňazom, učiteľom a študentom humanitných smerov na Slovensku chýba k ich práci odborný komentár k Svätému písmu v slovenskom jazyku. Preto sa skupina slovenských biblistov podujala vyplniť túto medzeru.

Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy:

• V prvej časti sú predložené preklady z hebrejských a gréckych originálov.

• Druhá časť je určená pre úzky okruh znalcov hebrejčiny a gréčtiny a obsahuje filologický rozbor

a porovnanie hebrejského a gréckeho textu.

• Tretia časť je určená pre širšiu verejnosť a jej cieľom je podať výklad jednotlivých veršov a menej zrozumiteľných výrazov.

• V tejto časti podávame nielen moderné výklady, ale aj rabínov, cirkevných otcov a klasikov spirituality.

• Štvrtá časť ponúka čitateľovi celostné chápanie state a jej dynamiku.

• Cieľom poslednej časti je poukázať, ako sa daná stať môže použiť pre potreby teológie, pastorácie a liturgie na Slovensku.

Veríme, že toto dielo bude obohatením tak pre odborníkov, ako aj pre veriacich kresťanov Slovenska, prispeje k ekumenickému dialógu a k lepšiemu poznaniu Svätého písma.

 

Držitelia ISIC preukazu, pozor! Tento titul môžete získať iba za 17,50 €.   V objednávke je potrebné uviesť školu, ktorú navštevujete ako denný študent a číslo Vášho ISIC preukazu.Kniha
Autorský kolektív Editor: Bohdan Hroboň, Autori: Peter Dubovský, Benedikt Hajas, Lucia Hidvéghyová, Agnesa Adriana Jenčíková, Jozef Jančovič, Peter Juhás, Róbert Lapko, Mykhaylyna Kľusková, Libor Marek, Helena Panczová, Juraj Pigula, Milan Sova, Blažej Štrba, Martin Štrbák, Jozef Tiňo, Anton Tyrol, Miroslav Varšo, Pavel Vilhan, Recenzenti: Adrian Kacian, Miloš Lichner, Jazykový redaktor: Marián Kováčik
Vydanie Prvé
Počet strán 665
Formát 16,5 x 23,5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2018
Poďakovanie 13
Úvod 15
Tvorcovia komentára 16
Skratky biblických kníh 18
Skratky 19
Zoznam vybraných učencov a spisov rabínskeho judaizmu 22
Rabínska bibliografia 25
Patristická bibliografia 26
Bibliografia klasikov spirituality 27
Liturgická bibliografia 28
Použitá literatúra 29
Návrh čítania žalmov 51–100 43
Žalm 76 Ohromujúci sudca 55
Preklad hebrejského textu 55
Preklad gréckeho textu 55
Textové poznámky 56
Komentár 59
Kompozícia 69
Aplikácia 71
Žalm 77 Neviditeľná Božia moc 73
Preklad hebrejského textu 73
Preklad gréckeho textu 73
Textové poznámky 75
Komentár 77
Kompozícia 92
Aplikácia 93
Žalm 78 Poučenie z dejín Izraela 95
Preklad hebrejského textu 95
Preklad gréckeho textu 95
Textové poznámky 100
Komentár 104
Kompozícia 138
Aplikácia 143
Žalm 79 A našim susedom vráť sedemnásobne... 147
Preklad hebrejského textu 147
Preklad gréckeho textu 147
Textové poznámky 148
Komentár 150
Kompozícia 163
Aplikácia 166
Žalm 80 Dokedy, PANE? 169
Preklad hebrejského textu 169
Preklad gréckeho textu 169
Textové poznámky 170
Komentár 173
Kompozícia 191
Aplikácia 197
Žalm 81 Sviatočná Božia reč 201
Preklad hebrejského textu 201
Preklad gréckeho textu 201
Textové poznámky 202
Komentár 204
Kompozícia 218
Aplikácia 220
Žalm 82 Bohovia ste 223
Preklad hebrejského textu 223
Preklad gréckeho textu 223
Textové poznámky 223
Komentár 224
Kompozícia 234
Aplikácia 236
Žalm 83 Proti útoku na Boží ľud a zmluvu 239
Preklad hebrejského textu 239
Preklad gréckeho textu 239
Textové poznámky 240
Komentár 241
Kompozícia 250
Aplikácia 251
Žalm 84 Blaženosť dôverujúceho pútnika 253
Preklad hebrejského textu 253
Preklad gréckeho textu 253
Textové poznámky 254
Komentár 258
Kompozícia 279
Aplikácia 282
Žalm 85 Posolstvo pokoja 287
Preklad hebrejského textu 287
Preklad gréckeho textu 287
Textové poznámky 288
Komentár 291
Kompozícia 309
Aplikácia 311
Žalm 86 V krajnej núdzi 317
Preklad hebrejského textu 317
Preklad gréckeho textu 317
Textové poznámky 318
Komentár 320
Kompozícia 333
Aplikácia 338
Žalmy 51 – 75
Žalm 87 Matka Sion 341
Preklad hebrejského textu 341
Preklad gréckeho textu 341
Textové poznámky 341
Komentár 344
Kompozícia 351
Aplikácia 355
Žalm 88 Neutíchajúce volanie z hĺbky šeolu 357
Preklad hebrejského textu 357
Preklad gréckeho textu 357
Textové poznámky 358
Komentár 362
Kompozícia 378
Aplikácia 381
Žalm 89 PÁNOVO milosrdenstvo budem ospevovať naveky 385
Preklad hebrejského textu 385
Preklad gréckeho textu 385
Textové poznámky 389
Komentár 393
Kompozícia 418
Aplikácia 420
Žalm 90 Úvaha o našom čase 427
Preklad hebrejského textu 427
Preklad gréckeho textu 427
Textové poznámky 428
Komentár 435
Kompozícia 453
Aplikácia 459
Žalm 91 Dôvera v Najvyššieho 463
Preklad hebrejského textu 463
Preklad gréckeho textu 463
Textové poznámky 464
Komentár 467
Kompozícia 481
Aplikácia 485
Žalm 92 Oslava Božej zvrchovanosti a spravodlivosti 489
Preklad hebrejského textu 489
Preklad gréckeho textu 489
Textové poznámky 490
Komentár 492
Kompozícia 504
Aplikácia 506
Žalm 93 Vesmírne kráľovstvo Pána 509
Preklad hebrejského textu 509
Preklad gréckeho textu 509
Textové poznámky 509
Komentár 511
Kompozícia 516
Aplikácia 519
Žalm 94 Volanie o pomoc k Bohu spravodlivosti 523
Preklad hebrejského textu 523
Preklad gréckeho textu 523
Textové poznámky 524
Komentár 527
Kompozícia 542
Aplikácia 547
Žalm 95 Prorocká výzva poslúchať Boha 551
Preklad hebrejského textu 551
Preklad gréckeho textu 551
Textové poznámky 552
Komentár 554
Kompozícia 566
Aplikácia 570
Žalm 96 PÁN, stvoriteľ, kráľ a sudca celého sveta 575
Preklad hebrejského textu 575
Preklad gréckeho textu 575
Textové poznámky 576
Komentár 578
Kompozícia 589
Aplikácia 592
Žalm 97 Pánov triumf 597
Preklad hebrejského textu 597
Preklad gréckeho textu 597
Textové poznámky 598
Komentár 599
Kompozícia 608
Aplikácia 610
Žalm 98 Oslavná pieseň pre PÁNA a Kráľa 613
Preklad hebrejského textu 613
Preklad gréckeho textu 613
Textové poznámky 614
Komentár 615
Kompozícia state 622
Aplikácia 625
Žalm 99 Boh, spravodlivý a svätý kráľ 631
Preklad hebrejského textu 631
Preklad gréckeho textu 631
Textové poznámky 632
Komentár 633
Kompozícia 643
Aplikácia 645
Žalmy 51 – 75
Žalm 100 Výzva na oslavu 647
Preklad hebrejského textu 647
Preklad gréckeho textu 647
Textové poznámky 647
Komentár 648
Kompozícia 654
Aplikácia 656

Komentáre k Starému zákonu 6

Žalmy 76 - 100

zľava
10 %
  • Bežná cena: 25.00€
  • Naša cena: 22.50€

zľava
10 %
Sväté písmo a Tradícia
Božie zjavenie dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi. Apoštoli ako svedkovia jeho ž..
3.50€ 3.15€

zľava
0 %
Zasvätenie do teológie
Autori tejto publikácie sa usilujú priblížiť čitateľovi problematiku jednotlivých teologických disci..
6.20€ 6.20€