Duch viery

Editor: Ladislav Csontos SJ

V závere slávenia jubilejného roka, kedy si pripomíname 75 rokov od založenia jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza a 20. výročie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave, ktorá je jeho pokračovaním, otvárame novú edíciu Svedectvo viery publikovaním diela P. Vendelína Javorku SJ Duch viery. P. Javorka sa narodil v Černovej pri Ružomberku a jeho cesta po vstupe do Spoločnosti Ježišovej ho viedla z rodného Slovenska do Ríma, kde sa stal zakladateľom a prvým rektorom Pápežského ruského kolégia Rusicum. Pokračovala cez Čínu do Mandžuska, neskôr Ruska, kde prežil desať rokov na nútených prácach v sovietskych gulagoch až za polárnym kruhom. Na Slovensko sa vrátil v roku 1955. Prichýlil ho jeho brat v Žiline, kde v roku 1966 dokončil svoju životnú púť v povesti svätosti. V jeho písomnej pozostalosti, ktorá sa v roku 2016 našla v Košiciach, sa nachádza osem hlbokých osobných úvah, ktoré nazval „Duch viery“. Dávajú nahliadnuť do jeho vnútorného života a odhaľujú silu jeho viery v postupnom mučeníctve  v extrémne ťažkých podmienkach. To je aj dôvod, prečo mu veriaci v Žiline doteraz preukazujú osobitnú úctu a prichádzajú sa modliť na jeho hrob za svoje potreby. A tiež dôvod ich vydania tlačou ako prvého zväzku edície Svedectvo viery, lebo môžu byť spolu s jeho životným príkladom povzbudením pre mnohých veriacich aj dnes.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 90
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017
Ladislav Csontos SJ: Predhovor editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Vendelín Javorka SJ: Duch viery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1. Duch viery – všeobecný pohľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2. Duch viery v našom priamom styku s Bohom . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3. Duch viery v postoji voči sebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4. Duch viery a náš styk s osobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5. Duch viery a môj styk so svätou Cirkvou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6. Duch viery a môj vzťah k vede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
7. Duch viery a duch dnešnej doby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
8. Duch viery a udalosti utrpenia, prenasledovania . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Duch viery

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.00€
  • Naša cena: 4.50€

zľava
75 %
Anjeli
Ilustrovala Linda Bakerová Smithová.   Za nami, okolo nás, aj pod nami sa v každodennom svet..
8.00€ 2.00€

zľava
81 %
Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí.
Práca Antiklerikalizmus : Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí je rozdelen..
2.62€ 0.50€

zľava
70 %
Cirkev v Žiline v období komunistickej moci
K 20. výročiu smrti Gabriela Povalu Stránky tejto knihy vás prenesú do obdobia, keď nad Žilinou vise..
3.29€ 1.00€

zľava
85 %
Dieťa a Biblia
Poňatie biblických príbehov cez dramatickú výchovu Autorky s dlhoročnými skúsenosťami s pedagogi..
6.61€ 1.00€