Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku

Poznatky zo sociologického výskumu Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou TU. V tejto knihe podávame charakteristiku religiozity mladých katolíkov na Slovensku v jej hlavných parametroch, ktorá bola spracovaná na základe údajov z celoslovenského reprezentatívneho sociologického výskumu. Okrem toho tu čitateľ nájde poznatky, ktoré sa týkajú ďalších dôležitých aspektov života mladých ľudí, ich rodinného prostredia, vzťahu k štúdiu, spôsobov využívania voľného času, používania internetu a ďalších médií, a niektoré ďalšie informácie. Získané dáta o týchto javoch sme analyzovali v súvislosti s religiozitou aj samostatne. Náš výskum je doposiaľ prvým celoslovenským reprezentatívnym výskumom religiozity mládeže. Kultúrny a sociálny kontext religiozity mládeže i dôsledky religiozity pre život mladých ľudí predstavujú zložitý komplex javov. Našou snahou bolo skúmať religiozitu mládeže na Slovensku v jej hlavných súvislostiach. V budúcnosti bude potrebné ďalšími výskumami overiť poznatky, ktoré sme získali, a ešte hlbšie preniknúť k poznaniu týchto javov. Podrobnejšie by sa mal preskúmať napríklad vplyv rovesníckych skupín na religiozitu mladých ľudí.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie prvé
Počet strán 348
Formát 17,5 x 24,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2014

Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku

zľava
10 %
  • Bežná cena: 17.00€
  • Naša cena: 15.30€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 5   /   Žalmy  51 - 75
Cena Dominika Tatarku za rok 2017 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzi..
25.00€ 22.50€

zľava
10 %
Základné črty spirituality Nového zákona
Učebnica, ktorú držíte v ruke, chce poukázať na pramene sily a účinnosti Nového zákona predovšetkým ..
5.00€ 4.50€