Posol  5/2023


Časopis
Počet strán 32
Formát 15 x 21 cm
V službách Vykupiteľa ľudstva . . . . . . . . . . . 1
Milan Hromník
Ježišovo prebodnuté Srdce (3) . . . . . . . . . . . 2
Massimo Taggi SJ – Róbert Mésároš
Za cirkevné hnutia a spoločenstvá . . . . . . . . 4
Jozef Bartkovjak SJ
Sviatosť zmierenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Marek Gazdík
O našej mariánskej kaplnke a Francke . . . . . . 9
Júlia Vlková
Biblia a morálka (68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ján Ďurica SJ
Pán Boh nás nikdy neopustí . . . . . . . . . . . . . 12
Agáta Kerekešová
Africký zápisník (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Marián Gavenda
Recept na úspešný rodinný život? (1) . . . . 16
Mária Dravecká – Jozef Bartkovjak SJ
Nanebovstúpenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Milan Hromník
Páter Zdenko Homolka . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ladislav Csontos SJ
Čítanie z Dobrej knihy . . . . . . . . . . . . . . . 24
Svätá Mária Dominika Mazzarellová . . . . 27
Ježiš sa premení na vysokom vrchu . . . . . . 28
Gabriela Spustová
Letom svetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Posol 5

2023

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 1.00€

zľava
10 %
Ignaciánske spytovanie svedomia  / Modlitba o tom, čo práve prežívam
  Modlitba spytovania svedomia, nazývaná aj exámen, je popri Duchovných cvičeniach a ignac..
10.00€ 9.00€

zľava
5 %
Sväté kňazstvo / Podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej
Dôstojnosť kňazstva v Cirkvi poznávala Anna Katarína Emmerichová prenikavým spôsobom. Poznávala ju n..
5.90€ 5.61€

zľava
73 %
Oheň a nádej
Životopis zakladateľa Komunity Emanuel Pierra Goursata Pierre Goursat (1914 – 1991) ako devätnásťroč..
11.00€ 3.00€

zľava
85 %
Hodnotová demokracia a občianska zodpovednosť
Nástup demokracie po páde železnej opony otvoril občanom krajín bývalého sovietskeho bloku veľké mož..
3.40€ 0.50€

zľava
70 %
Potrebujeme ešte náboženstvo?
Autor jednoduchým slovníkom každodenného života odpovedá na otázku, ktorá sa týka logického i histor..
1.66€ 0.50€