Odvážne a s láskou / Kázne na liturgický cyklus B

Ján Biroš bol výrazná kňazská osobnosť. V Košickej

arcidiecéze pastoračne pôsobil od roku 1971 vyše

štyridsať rokov vo farnostiach Veľký Šariš, Terňa,

Hanušovce nad Topľou, Jenkovce, Hrabovec, Du -

bo vica. Bol horlivým kňazom, ktorý dbal na pozdvihnutie

duchovného života farníkov, podnecoval

sviatostný život. Úprimne a zodpovedne vykonával

svoje kňazské povinnosti. Pestoval súdržnosť, vernosť,

obetavosť, vytrvalosť, prajnosť.

Na podnet jeho príbuzných a vďaka ich štedrosti vychádza

v troch zväzkoch ukážka jeho svedomitej

kazateľskej práce. Z bohatej pozostalosti sme vybrali

tri takmer kompletné cykly nedeľných a sviatoč ných

kázní, ktoré predniesol v rokoch 1986 – 1989 v Jen -

kovciach. Odráža sa v nich kňazova hlboká viera,

apoštolský zápal, ľudská blízkosť a láska ku Kristovi.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 286
Formát 13, 5 x 21 cm
Väzba vaizaná
Dátum vydania 2023

Odvážne a s láskou

Kázne na liturgický cyklus B

zľava
10 %
  • Autor: Biroš Ján
  • ISBN 978-80-8191-402-7
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 10.00€
  • Naša cena: 9.00€