Súborné dielo 4. zväzok / Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A

Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A

Trnavská univerzita udelila 12. novembra 2013 čestný titul doctor honoris causa pátrovi Emilovi Krapkovi zo Spoločnosti Ježišovej. Toto významné ocenenie podnietilo Vydavateľstvo Dobrá kniha a Teologickú fakultu Trnavskej univerzity vydať Súborné dielo Emila Krapku SJ. P. Emil Krapka SJ (* 1925, Horné Dubové) celý svoj život zasvätil kňazskej službe a teológii. Oboje rozvíjal najprv v časoch vonkajšej neslobody. Ani tie mu nemohli zabrániť v tom, aby rozvíjal a tajne prednášal hlbokú teológiu, pevne zakotvenú v biblickom zjavení, v Tradícii Cirkvi a v osobnom vzťahu k Bohu, ktorého poznával a ktorého učil poznávať svojich poslucháčov. Svojou dlhoročnou systematickou prácou sa vypracoval na poprednú osobnosť slovenskej teológie, ktorá vzbudzovala rešpekt aj v zahraničí. Do štvrtého a piateho zväzku Súborného diela sme sa rozhodli zaradiť jeho diela zamerané na liturgiu a liturgickú teológiu. Tajomstvá svätej omše vznikli v rokoch 1966 – 1967 ako podklady pre deväťdňovú duchovnú obnovu tesne po Druhom vatikánskom koncile. Aj s takým veľkým časovým odstupom sú úvahy Emila Krapku o slávení Božieho ľudu stále aktuálne a sú dôkazom toho, že v uplatňovaní myšlienok Koncilu nás ešte čaká dlhá cesta. Tri cykly nedeľných homílií Káž Božie slovo nie sú iba homiletickou pomôckou pre kňazov, ale aj možnosťou systematicky prehlbovať svoju účasť na bohato prestretom stole Božieho slova, ktorá sa ponúka laikom.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 389
Formát 14,5 x 20.5 cm
Väzba viaz. s prebalom
Dátum vydania 2014
Prínos P. Emila Krapku SJ k liturgickej obnove na Slovensku 9
Na úvod 9
Liturgická obnova 11
Prínos P. Emila Krapku 13
Myšlienky k homíliám 20

Tajomstvá svätej omše 27

Úvod 29

Oslava Otca 33
Oslava Boha 34
Oslávenie Otca v Ježišovi Kristovi 36
Oslávenie Otca vo svätej omši 37
Naše oslávenie 39

Božia rodina 41
Naša rodina 42
Zjavenie Otca v Synovi 43
Duch synovstva 45
Slávnosť Božej rodiny 46

Svätý ľud Boží 50
Boží ľud Starého zákona 50
Ježiš Kristus – Prostredník Novej zmluvy 52
Svätý ľud Novej zmluvy 53
Svätá omša – slávnosť Božieho ľudu 55
Naše dedičstvo a naša zodpovednosť 58

Kristovo tajomstvo 59
Prístup k tajomstvám 59
Božie tajomstvá 61
Tajomstvo Krista 62
Prítomnosť Kristovho tajomstva v Cirkvi 64
Kristovo tajomstvo slávené vo svätej omši 65
Náš prístup 69


Dielo našej spásy 71
Človek očakáva spásu 72
Tajomstvo hriechu a tajomstvo spásy 73
Očakávanie spásy v Starom zákone 74
Naša spása v Ježišovi Kristovi 76
Stála prítomnosť spásneho diela v Cirkvi 78
Svätá omša – účasť na tajomstve spásy 79

Zjavenie Cirkvi 84
Vedomie Cirkvi 85
Tajomstvo Cirkvi 87
Tvár Cirkvi 90
Kráľovské kňazstvo 93
Znamenie jednoty 96

Bohoslužba slova 100
Stretnutie človeka s Bohom v slove 101
Stretnutie v Kristovi – vtelenom Slove Otcovom 102
Cirkev – miesto nášho stretnutia 104
Bohoslužba slova vo svätej omši 106

Obeta Nového zákona 112
Obeta ako základný úkon človeka 113
Starozákonné obety 115
Ježiš Kristus – obeta Nového zákona 117
Obeta Cirkvi 119
Eucharistická bohoslužba svätej omše 122

Svätá hostina 127
Hlad a smäd človeka po Bohu 128
Prisľúbenia a predobrazy Starého zákona 129
Ježiš Kristus – Chlieb večného života 132
Veľkonočná hostina Cirkvi 135
Obetná hostina vo svätej omši 137

Káž Božie slovo
Myšlienky k homíliám – cyklus A 145

Editorská poznámka 379

Register citovaných miest 380

Súborné dielo 4. zväzok

Tajomstvá svätej omše, Káž Božie Slovo - cyklus A

zľava
10 %
  • Bežná cena: 14.90€
  • Naša cena: 13.41€

zľava
10 %
Súborné dielo 5. zväzok / Káž Božie slovo - cyklus B,  Káž Božie slovo - cyklus C
Káž Božie slovo - cyklus B,  Káž Božie slovo - cyklus C Trnavská univerzita udelila 12. nove..
14.90€ 13.41€

zľava
10 %
Súborné dielo 6. zväzok / Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život
Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život Do šiesteho zväzku, ktorý v..
14.90€ 13.41€

zľava
10 %
Krížová cesta s pápežom Františkom
  Ježišov kríž je skutočným potvrdením, ako veľmi nás Boh miluje. Je zjavením milosrdnej Bož..
2.00€ 1.80€