Ján Simonides  (1639-1674)

Slovenský mučeník zo Spoločnosti Ježišovej Život Jána Simonidesa (1639 – 1674), kňaza zo Spoločnosti Ježišovej, sa vyznačoval nielen hrdinskými čnosťami, horlivosťou za spásu duší, obetavou láskou ku všetkým, ktorí potrebovali pomoc, ale v duchu rehoľného zakladateľa sv. Ignáca z Loyoly chcel nasledovať svojho Pána v núdzi, ťažkostiach, prenasledovaniach, aj v kríži, aby mal nakoniec podiel na jeho sláve. Pre vernosť Kristovi a jeho Cirkvi bol napokon ochotný podstúpiť aj mučenícku smrť. Na stránkach tejto knihy máme možnosť spoznať dobu, v ktorej žil, a oboznámiť sa s jeho svedectvom kresťanského života a mučeníckej smrti.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 158
Formát 14,8 x 20,5 cm
Väzba viaz.
Dátum vydania 2011
Slovo na cestu 9
Predslov editora 11
Nesmierne ťažké a dramatické storočie slovenských dejín 19
Rehoľní mučeníci z územia dnešnej Košickej
arcidiecézy 33
Pavlínski mučeníci 34
Mikuláš Sveténi OSPPE 35
Utrpenie pavlínov z Vranova 36
Mučeník Peter Vragovič OSPPE 36
Martin Török OSPPE 36
Františkánski mučeníci 37
Mikuláš Körmendy OFM 37
Utrpenie humenských františkánov 39 Cyprián Saladini OFM 39
Mučeníci z rehole minoritov 40
Mučeníci z konventu v Rade a z okolia 40
Eliáš Štefan Iglódi OFMConv 40
Iní mučeníci z Radu 44 Mučeníci z prešovského konventu 45
Utrpenie augustiniánov 46
Dominikánski mučeníci 47
Mučeníci zo Spoločnosti Ježišovej 48
Svätí Štefan Pongrác SJ a Melichar Grodecký SJ 48
Ján Simonides SJ 52
Ján Katunský SJ 54
František Topoš SJ 54
Poznámky 54
Ján Simonides 59
Na začiatok 61
Rodisko – Meno – Dátum narodenia 64
Gymnaziálne štúdiá – Volanie Pána – Vstup do Spoločnosti Ježišovej v Košiciach 68
Noviciát – Matrika trenčianskeho noviciátu
– Svedectvo o dátume a mieste narodenia a o národnosti 70
Simonides ako učbár v Trnave – Filozofia v Košiciach –
Profesorom v Užhorode – Bohoslovecké štúdiá v Košiciach – Kňazská vysviacka 73
Novokňaz Simonides kazateľom v Rožňave – Misionár
v Nižnej na Orave – Tretia probácia vo Viedni – Misionár v Ružomberku – Administrátor a kazateľ v Palúdzke – Bol v Šaštíne? 76
Misia Spoločnosti Ježišovej v Senici – Simonides
misionárom, potom administrátorom – Vrbovce 79
Turá Lúka pred príchodom Simonidesa – Kostol a obec 83
Mučenícka smrť Jána Simonidesa v Turej Lúke 31. októbra 1674 87
Prenesenie ostatkov do Trnavy – Pochovanie do jezuitskej krypty 92
Úcta – Modlitba za blahorečenie – Vyslyšania na Simonidesov príhovor – Zobrazenie 97
Prehľad životopisných dát Jána Simonidesa 104
Ďalší mučeníci: Mikuláš Végh, brezovský farár, a Pavol Silesius, myjavský farár 105
Pramene a prehľad publikovaných správ, príspevkov a tlačí o pátrovi Simonidesovi 108
Poznámky 120
Prílohy 127
Správa zaslaná Svätému Otcovi
o úbohom a nebezpečnom stave katolíckej Cirkvi
v Uhorskom kráľovstve za panovania cisára Leopolda v roku 1684 prostredníctvom ostrihomského
arcibiskupa Juraja Szelepcsényiho 1 129
Poznámky 153
Modlitby 155

Ján Simonides (1639-1674)

zľava
10 %
  • Bežná cena: 8.00€
  • Naša cena: 7.20€

zľava
10 %
V službe kontinuity a nových začiatkov
Najvyšším stupňom svedectva viery je mučeníctvo. Sám Ježiš Kristus povedal: „ Nik nemá väčšiu lásku ..
5.00€ 4.50€

zľava
71 %
Rodina, ktorá dosiahla Krista / Sv. Bernard z Clairvaux a jeho príbuzní
Do dejín Cirkvi, ale i celej Európy v pohnutom dvanástom storočí zasiahla výrazným spôsobom osobnos..
14.00€ 4.00€

zľava
10 %
Škandál škandálov /  Zamlčované dejiny kresťanstva
Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosv..
15.90€ 14.31€

zľava
72 %
Jezuitský kostol v Bratislave
Táto publikácia vzniká na základe presvedčenia, že návštevníkovi slovenskej metropoly poslúži najdôl..
9.00€ 2.50€