Poďme hlbšie – Ako odhaliť poklady skryté v Biblii

… Bibliu môže čítať a rozumieť jej každý, kto číta a rozumie dennej tlači. Samozrejme, aj v nej musíme inak čítať úvody, inak správy a reportáže, inak komentáre, inak fejtóny a ešte inak vtipy. Väčšine z nás to však nerobí žiaden problém.

Podobne je to aj s čítaním Biblie, aj keď tá má oveľa viacej literárnych druhov ako bežné noviny. Je možné, že sa nám Bibliu čítať nechce, lebo to si vyžaduje sústredenie a námahu, ale nie je to preto, že je nezrozumiteľná.

Už som spomenul, že o Biblii boli napísané celé knižnice neoceniteľných komentárov a iných pomôcok. Ani ten najlepší znalec na svete však neporozumel a nevystihol všetko presne a správne. Ak sa príliš rýchlo uchýlime k názorom expertov, nevypestujeme si „svaly“ a staneme sa stále závislejšími na názoroch odborníkov ako na slove živého Boha. Čím je teda predkladaná kniha prínosom?

Predovšetkým tým, že namiesto toho, aby nám servírovali hotové, rekonštruované a vyleštené poklady Biblie, ktoré už stačí iba obdivovať či užívať, Nigel Beynon a Andrew Sach nás v nej učia narábať s nástrojmi, ktorými životodarné poklady Biblie každý z nás môže objavovať.

Keď chceme ísť hlbšie, potrebujeme kopať. Kopanie si obyčajne nevyžaduje veľa akademických titulov, ale námahu, vytrvalosť a trpezlivosť áno. Pri kopaní používame čakan, rýľ, motyku, lopatu, špachtľu aj metlu a nie je jedno, v ktorom štádiu vykopávok ktoré nástroje použijeme. Použitím nevhodného nástroja hľadané poklady možno vôbec nenájdeme, alebo ich poškodíme, či zničíme. Podobne je to aj pri vykopávaní pokladov Biblie, a preto zámerom autorov predkladanej knihy je vysvetliť a prakticky ukázať, ako sa ktorý nástroj správne používa. Každá kapitola končí výzvou „Poď hlbšie,“ aby sme si sami precvičili predstavený nástroj.

Môžeme si byť istí, že Biblia obsahuje životodarné poklady. Vysúkajme teda rukávy a poďme kopať!
– Ján Henžel
Predseda Rady Cirkvi bratskej
Odborný asistent Katedry teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici

„Rozmýšľam o Tvojich rozkazoch a hľadím na Tvoje chodníky.“
(Žalm 119,15)

Žalmista nás týmito slovami vyzýva k aktívnemu prístupu k Písmu. Kniha, ktorú držíte v ruke nám môže poslúžiť ako veľmi užitočná pomôcka pri naplnení tejto výzvy. Napísaná je tak, že je úžitkom aj pre kazateľov, aj pre laických pracovníkov, ktorí vedú rôzne biblické skupinky.

Ale tu zoznam nekončí. Odporúčam túto knihu každému veriacemu, ktorý stojí o prehĺbenie a rozvoj svojej viery a vzťahu k Pánu Bohu. Na toto je dôležité Písmo poznať, rozumieť súvislostiam, vedieť sa ním sýtiť. A práve k tomu nás vedie kniha, ktorú držíte v ruke….

– Juraj Brecko, senior Ondavsko-hornádského seniorátu Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku

„Poďme hlbšie“ je konzervatívne protestantské, evanjelikálne, neletničné uvedenie do problematiky správneho čítania, porozumenia a výkladu Biblie. Kniha jasným a zrozumiteľným spôsobom vyvracia mýty o ľubovoľnosti výkladu biblického textu. Zároveň pútavým rozprávačským štýlom vedie čitateľa k výkladu konkrétnych pasáží Biblie.
Autor je tu prítomný ako učiteľ, sprievodca a diskusný partner. Okrem konkrétnych príkladov výkladu ponúka aj úlohy, ktoré si čitateľ vypracuje sám. Napriek veľmi jednoduchému jazyku a populárnemu štýlu je kniha informovaná teologickými a hermeneutickými teóriami, s doktrinálnym zameraním, ktoré je východiskom a teologickým vodítkom autorovej práce. Je to praktická príručka pre každého, kto chce lepšie porozumieť Biblii a spoznať základné metódy k jej výkladu.

– docent Pavel Hanes, Bratská jednota baptistov

Pozorný čitateľ tejto knihy spozná, že jej autori milujú Božie slovo a záleží im na poznaní Božej pravdy. Je to dôležité zvlášť v postmodernej dobe, lebo liberálny prístup znásobený postmoderným zmýšľaním sa prejavuje v relativizovaní takmer všetkých oblastí života – Bibliu nevynímajúc. Autori zrozumiteľným spôsobom predkladajú užitočné pomocné nástroje – ako čítať Bibliu, nezostať na povrchu, ale „kopať hlboko“. Kniha pomáha pri porozumení kontextu, odlišností jazyka a štýlu jednotlivých častí, učí nás, ako odhaliť historické súvislosti
a pri tom porozumieť, čo je Božou vôľou pre dnešného človeka. Odporúčam, aby po nej siahol nielen teológ, ale aj každý čitateľ, ktorý chce v Biblii „kopať hlboko“.

– Mgr. Samuel Linkesch, farár Evanjelickej a.v. cirkvi, Košice

Knihu privíta každý, kto chce lepšie porozumieť textu Biblie a dostať sa k pravému významu jednotlivých pasáži. Nigel Beynon a Andrew Sach napísali knihu s porozumením pre hľadajúceho čitateľa. Jednoduchým spôsobom ozrejmujú sedemnásť vykladačských nástrojov, ilustrujú ich použitie na biblických príkladoch a dávajú šancu vyskúšať si každý z nich v cvičení „Poď hlbšie!“ Osobný tón umožňuje čitateľovi aj to, aby sa zamyslel sám nad sebou, aké hodnoty zastáva a či netreba niečo zmeniť, aby jeho život lepšie zodpovedal spoznávaným biblickým pravdám. Vrelo odporúčam!

– profesor Pavel Procházka, Evanjelická cirkev metodistickáKniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Košice
Vydavateľstvo Porta Libri
Vydanie prvé
Počet strán 193
Formát 148×210 mm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2012

Poďme hlbšie – Ako odhaliť poklady skryté v Biblii

zľava
5 %
  • Bežná cena: 8.90€
  • Naša cena: 8.46€

zľava
64 %
Liturgická spiritualita
Aj mnohí kresťania, uprimne sa usilujúci o duchovný život, majú problém s tým, ako zosúladiť svoje o..
1.93€ 0.70€

zľava
53 %
Náš milujúci Otec
Z trilógie Jeana Galota o osobách Najsvätejšej Trojice prinášame časť o Bohu Otcovi. Teológiu Otca a..
1.49€ 0.70€

zľava
57 %
Špiritualita podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi
Táto príručka je určená predovšetkým poslucháčom teológie. Jej cieľom je koncentrovať výber tých člá..
1.63€ 0.70€

zľava
57 %
Úvod do pastorálnej teológie
Pastorálna alebo praktická teológia hľadá v súčasnom období, pod vplyvom personalizmu, stále viac sp..
1.16€ 0.50€