Evanjelium podľa Matúša

Kto bol Matúš? Člen jednej z týchto komunít, vzdelaný židokresťan, začal zhromažďovať materiál, aby sa jeho spoločenstvo mohlo učiť o Ježišovi a jeho posolstve. V danom čase mal k dispozícii Markovo evanjelium a neskorší rukopis s množstvom Ježišových výrokov, ktorý sa zvyčajne označuje ako zdroj Q. Svoje evanjelium teda skladal dokopy tak, že mal pred sebou tieto dva rukopisy, a tiež zbieral údaje z ústneho podania spoločenstva, do ktorého patril. Hoci musíme skonštatovať, že nepoznáme meno autora tohto evanjelia, budeme ho v celom texte uvádzať ako Matúša. Matúš tiež prezentuje Ježiša ako Božieho Syna, toho, ktorý je rovný Stvoriteľovi. V Starom zákone sa titul Boží Syn používa pre osoby svätého života, ktoré vo svojom živote vyhľadávajú Božiu vôľu. Tiež sa ním označuje ľud Izraela, vyvolený Boží národ. Keď tento výraz používa Matúš o Ježišovi, hovorí o ňom ako o tom, ktorý je jedno s Bohom. Pretože si ho ctil ako Mesiáša i Božieho Syna, v porovnaní s Markom ho predstavuje viac ako Boha. Bagatelizuje u neho znaky slabosti a ukazuje ho ako múdreho a mocného Božieho Syna. Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Košice
Vydavateľstvo Misionár
Vydanie prvé
Počet strán 192
Formát 165×235 mm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020

Evanjelium podľa Matúša

zľava
5 %
  • Bežná cena: 9.40€
  • Naša cena: 8.93€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 10 / Žalmy 26 - 50
Vyšlo v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 10. zväzok dlhodobého projek..
35.00€ 31.50€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 7 / Žalm 119
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu ..
22.00€ 19.80€

zľava
78 %
Vstal z mŕtvych
Úvahy nad liturgickými čítaniami vo Veľkonočnom období Cieľom týchto úvah je zrozumiteľne vysvetliť ..
4.50€ 1.00€

zľava
67 %
Slovo sa telom stalo
Úvahy nad liturgickými čítaniami vo Vianočnom období Tento rok vám prinášame nového sprievodcu na Vi..
3.00€ 1.00€

zľava
5 %
Y-Biblia
S predhovorom pápeža Františka Najnovšia publikácia z edície Youcat prináša výber ..
26.00€ 24.70€