Rodina vo Svätom Písme 1.

Rodina má svoj pôvod v Bohu. V tejto učebnici ponúkame pohľad na rodinu z najzákladnejšieho prameňa všetkých teologických disciplín, zo Svätého písma. Hĺbku rodinných záväzkov predstavuje apoštol Pavol v Liste Efezanom 5,21-6,4. Sú to kľúčové slová. Rodina zároveň predstavuje ľudské prostredie, v ktorom sa formuje „vnútorný človek“. Upevnenie jeho sily je darom Otca a Syna v Duchu Svätom.

V témach rodiny z aspektu biblickej teológie študujeme texty Svätého písma, aby sme naplno čerpali z toho najzákladnejšieho prameňa Božieho zjavenia, aký plán mal Boh Otec stvorením človeka ako muža a ženy, čím vytvoril prvý predpoklad pre manželstvo a rodinu so všetkými milosťami a darmi Ducha na uskutočňovanie tohto úžasného povolania. Vychádzame z dôkladnej analýzy autority v širokospektrálnom aspekte biblickej teológie. Potom v duchu biblickej antropológie predstavujeme dôstojnosť človeka, ktorý bol stvorený ako koruna tvorstva na Boží obraz a podobu, a jeho rozvoj i cez znetvorený obraz s jeho veľkosťou aj pádmi. No cez poslušnosť viery je pozvaný stať sa novým stvorením.

Ďalej predkladáme význam otcovstva telesného aj duchovného. Podobne pohľad na matku, ženu, manželku a jej poslanie v dejinách spásy. Základom života je rodinný dom ľudských detí aj symbolický dom Boží a duchovný dom Otca a jeho synov. Požehnaním rodiny je dieťa a súrodenci, pričom podstatnú úlohu zohráva výchova a vyučovanie. To všetko preberáme z najzákladnejšieho prameňa Božieho slova v aspekte celých dejín spásy. Dôležitou úlohou rodiny je pomôcť objaviť životné povolanie pre deti, v ktorom by radostne slúžili Bohu aj ľuďom.

V tejto vysokoškolskej učebnici preberáme citáty poväčšine zo študijného Svätého písma Jeruzalemskej Biblie, vydaného  Teologickou fakultou Trnavskej univerzity v Dobrej knihe Trnava. Toto študijné vydanie umožňuje integrálne čítania Písma v súvislosti s ostatnými knihami Biblie pomocou marginálnych odkazov. Jeden z takýchto spôsobov práce nazývame kánonický prístup (porov. Interpretácia Biblie v Cirkvi s. 53-56), alebo skrutácia prostredníctvom ďalších kníh Biblie, ktoré boli prijaté do zoznamu Duchom Svätým inšpirovaných kníh.

Pretože v tejto knihe pohľad na rodinu je prvým a najpodstatnejším prameňom Sväté písmo, v duchu biblickej teológie uvádzame citované texty, aby boli hneď poruke, lebo oni sú hlavné aj keď na niektorých miestach sú dosť dlhé. Samotný text má jednak pedagogický rozmer, ale aj posväcujúci (pozri Sväté písmo Jeruzalemská Bbilia, 2016, s. 2570n).

Teda prostredníctvom skrutácie jednotlivých kníh Biblie, čítaním, štúdiom, meditáciou a rozličnými exegetickými spôsobmi práce možno okúsiť osobné stretnutie s neviditeľným Bohom, ktorý je Otec všetkých a účinkuje svojím Slovom prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý je Duchom vzkrieseného a osláveného Ježiša Krista. On zjavuje a sprítomňuje aj cez opravdivú rodinu plnosť krásneho a radostného života tu na Zemi aj po smrti naveky.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 238
Formát 14, 5 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017

Rodina vo Svätom Písme 1.

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.00€
  • Naša cena: 6.30€

zľava
87 %
Slobodní veriť
Ak vyvolá imidž tejto knižky dojem, že ide o manuál k nejakému počítačovému programu, nebude to veľk..
4.00€ 0.50€

zľava
78 %
Život ma naučil mať ľudí rád
Knihu spomienok pátra Ferdiša Takáča na prvý pohľad možno jednoducho zaradiť k dokumentom a svedectv..
4.55€ 1.00€