O teologii

Postup Sumy teologie je v jistém smyslu kruhový: vychází od Boha jako Stvořitele a směřuje k Bohu jako k cíli stvoření a naplnění dějin. Pochopit přesně stvoření, pád do hříchu i jeho nápravu vykoupením můžeme nyní jen částečně. V plnosti, jíž je naše lidství schopné, dojdeme i k plnějšímu poznání toho, co dnes známe jen částečně. Tuto skutečnost můžeme v jistém ohledu vztáhnout i na samotnou Tomášovu Sumu. Čteme-li první otázku, najdeme v ní mnohá témata, která nejsou ještě dokonale vysvětlena a detailně promyšlena, např. moudrost, věda, příčiny, teorie a praxe apod. Na prvním místě je to ale Bůh sám, který není jen předmětem (či subjektem) teologie nebo jakýmsi tématem Sumy, ale je to náš Pán a Stvořitel, z jehož rukou jsme vyšli a do jehož náruče směřujeme. (Z úvodní studie Tomáše Machuly)

 

Protože učitel katolické pravdy má vzdělávat nejen pokročilé, ale náleží mu také poučování začátečníků, jak říká Apoštol v 1 Kor 3, 1–2: „Jako maličkým v Kristu jsem vám dal mléko, a nikoli pokrm,“ úmyslem tohoto díla je předložit to, co patří ke křesťanskému náboženství, způsobem vhodným k poučení začátečníků.

Viděli jsme totiž, že nováčkům v této nauce dělá potíže mnoho z dostupných spisů, a to jednak kvůli množství otázek, článků a důkazů, jednak kvůli tomu, že věci nutné k dosažení vědění nejsou předloženy v systému vhodném pro vzdělávání, ale tak, jak to potřebuje nějaká kniha nebo jak to odpovídá okolnostem nějaké disputace, jednak také kvůli tomu, že časté opakování stejné věci vyvolává v myslích posluchačů nudu a zmatek.

Protože se chceme podobným věcem vyhnout, pokusíme se s důvěrou v Boží pomoc předložit to, co patří k posvátné nauce, stručným a jasným způsobem, jak to jen daná látka umožní. (STh, prooemium)Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Košice, DK Bratislava
jazyk český jazyk
Vydavateľstvo Krystal OP
Vydanie prvé
Počet strán 84
Formát 130×205 mm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2022

O teologii

zľava
5 %
  • Bežná cena: 4.60€
  • Naša cena: 4.37€

zľava
5 %
Vtělené Slovo I
Náš Spasitel Pán Ježíš Kristus, dle svědectví anděla, „vysvobodil svůj lid z jeho hříchů“ a v&n..
9.20€ 8.74€

zľava
5 %
O životě činném a kontemplativním
Největší význam shledává Tomáš v životě smíšeném, který spojuje kontemplaci a činnost. Jako typ..
4.00€ 3.80€

zľava
5 %
O stvoření v šesti dnech
Přímý výklad poměrně rozsáhlé části Písma v takovém detailu, jaký najdeme v traktátu o šes..
7.20€ 6.84€

zľava
5 %
O habitech
Lidské jednání, pokud je svobodné, je zaměřené k nějakému cíli. Toto zaměření je pro etickou tr..
5.20€ 4.94€

zľava
5 %
O našem poznání Boha
V První části Sumy, poté co Tomáš pojedná o teologii a důkazech Boží existence, věnuje svoji pozorno..
6.40€ 6.08€