Publikácie Teologickej fakulty TU


Zobraziť:
Zoradiť podľa:
zľava
10 %
Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského

Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského

Šarkan Martin

Špecifická klíma kritických nálad voči scientizmu prvých desaťročí 20. storočia vyniesla na povrch, ..

7.95€ 7.16€

zľava
10 %
List pápeža Inocenta I. biskupovi Decentiovi z Gubbia / Monografická štúdia

List pápeža Inocenta I. biskupovi Decentiovi z Gubbia / Monografická štúdia

Lichner Miloš SJ

Po smrti pápeža Anastázia (339 – 402) bol v roku 402 za jeho nástupcu zvolený presbyter, ktorý si zv..

4.50€ 4.05€

zľava
10 %
Listy a tematické kázne

Listy a tematické kázne

Petráš Michal SJ

Otec predstavuje všetky mozole, ktoré vynakladá na to, aby postavil dobré prístrešie pre svojej deti..

7.00€ 6.30€

zľava
10 %
Ľudové misie a obnova farnosti /  v skúsenosti slovenských jezuitov prvej polovice 20. storočia – inšpirácia pre novú evanjelizáciu

Ľudové misie a obnova farnosti / v skúsenosti slovenských jezuitov prvej polovice 20. storočia – inšpirácia pre novú evanjelizáciu

Csontos Ladislav SJ

Ani v minulosti nefungovalo každé farské spoločenstvo dokonale, preto boli potrebné prostriedky na j..

10.50€ 9.45€

zľava
10 %
Menšie teologické spisy

Menšie teologické spisy

Sv. Gregor z Nyssy

  Sedem menších teologických spisov  sv. Gregora z Nyssy sa venuje rôznym otázkam ..

10.00€ 9.00€

zľava
10 %
Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est

Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est

Urbančok Milan

Skúsenosť lásky podľa Benedikta XVI. je znamením transcendencie – dôkazom schopnosti prekročiť hrani..

5.50€ 4.95€

zľava
10 %
Mučeníci viery a lásky

Mučeníci viery a lásky

Csontos Ladislav SJ - editor

Kanonizovaní a nekanonizovaní jezuiti, ktorí položili svoj život pre vieru a službu lásky na území S..

5.00€ 4.50€

zľava
86 %
Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie

Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie

Nemec Rastislav

Štruktúra tejto monografickej práce, ktorú sme nazvali „Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie“,..

6.90€ 1.00€

zľava
10 %
O nepravej ženskej kráse

O nepravej ženskej kráse

Panczová Helena - editor

Tertullianus:  O pestovaní ženskej krásy, Tertullianus: O závoji panien, sv. Cyprián: O správan..

6.00€ 5.40€

zľava
78 %
Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti

Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti

Kyselica Jozef SJ

Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, obdaroval ho darom múdrosti a slobody, vníma ho ako part..

3.15€ 0.70€

zľava
10 %
P. Michal Fedor SJ v spomienkach spolupracovníkov a priateľov

P. Michal Fedor SJ v spomienkach spolupracovníkov a priateľov

Kyselica Jozef SJ, Tolnayová Andrea - editori

Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov...“ (Sir 44,1) Takým bol páter Micha..

6.70€ 6.03€

zľava
10 %
Páter Jozef Kyselica SJ, exercitátor a jeho exercície

Páter Jozef Kyselica SJ, exercitátor a jeho exercície

Csontos Ladislav SJ a kolektív

Šťastie, vychádzajúce zo stretnutia s Kristom, je alebo pravdivé ‒ a to vidno na tebe ‒, a..

7.50€ 6.75€

zľava
10 %
Páter Jozef Kyselica SJ, jeho teologické štúdie a exercície

Páter Jozef Kyselica SJ, jeho teologické štúdie a exercície

Csontos Ladislav SJ a kolektív

Páter Jozef Kyselica SJ si bol vedomý, že farnosť sa musí stať živým spoločenstvom ľudských vzťahov ..

7.50€ 6.75€

zľava
10 %
Páter Jozef Kyselica SJ, Neokatechumenátna cesta  a jeho homílie cyklu B

Páter Jozef Kyselica SJ, Neokatechumenátna cesta a jeho homílie cyklu B

Csontos Ladislav SJ a kolektív

Pre mňa je tiež moment tejto štvrtej nedele vzdávaním vďaky za kňazské a rehoľné povolanie. Nie..

7.50€ 6.75€

zľava
10 %
Páter Jozef Kyselica SJ, pastorálny teológ a jeho homílie cyklu C

Páter Jozef Kyselica SJ, pastorálny teológ a jeho homílie cyklu C

Csontos Ladislav SJ a kolektív

A pozrime sa na otca aj vo vzťahu k druhému synovi. Tak ako mladší syn nepoznal svojh..

7.50€ 6.75€

zľava
10 %
Páter Jozef Kyselica SJ, spomienky na neho a jeho homílie cyklu A

Páter Jozef Kyselica SJ, spomienky na neho a jeho homílie cyklu A

Csontos Ladislav SJ a kolektív

Zo svojej vyše polstoročnej skúsenosti života s pátrom Kyselicom môžem potvrdiť, že páter Kysel..

7.50€ 6.75€

zľava
10 %
Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku

Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku

Nemec, Rastislav - Lichner, Miloš - Chabada, Michal - Andoková,

Pluralita myslenia... Teologicko-filozofické myslenie v dejinách kresťanstva bolo a je z viacerých p..

13.00€ 11.70€

zľava
10 %
Ponúkol som  Pánu Bohu svoj život

Ponúkol som Pánu Bohu svoj život

Králiková Mária Veronika CJ

Oľga Koščová vo svojich spomienkach píše, ako P. Benjamín nezabúdal popri modlitbách a povzbudzovaní..

6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Pozbierané čriepky

Pozbierané čriepky

Lapšanská Anna

Je pozoruhodnou skutočnosťou, že po mnohých rokoch sa prichádzajú k hrobu pátra Antona Lapšansk..

6.90€ 6.21€

zľava
10 %
Pôvabná lekáreň

Pôvabná lekáreň

Jellúš Tomáš SJ

Jedným z Františkových pozvaní bolo, aby sme boli pre druhých ľudí ako poľná nemocnica, miesto ..

12.50€ 11.25€

zľava
10 %
Prednášky a príhovory

Prednášky a príhovory

Javorka Vendelín SJ

Verejný život v novovzniknutom štáte nebol P. Vendelínovi Javorkovi SJ ľahostajný, najmä keď sa..

5.50€ 4.95€

zľava
10 %
Príhovory a prednášky

Príhovory a prednášky

Srna Ján SJ

Otec provinciál Ján Srna SJ nedosiahol síce mučenícku korunu vytrvalosťou vo viere „usque ad effusio..

5.00€ 4.50€

zľava
64 %
Problematika vyučovania náboženstva na Slovensku v rokoch 1948 – 1973

Problematika vyučovania náboženstva na Slovensku v rokoch 1948 – 1973

Dolinský Juraj SJ

Hlavnou úlohou práce je podať – v najlepšej miere, na základe archívneho výskumu a dostupnej literat..

1.93€ 0.70€

zľava
10 %
Púť do Svätej zeme/ Itinerarium Egeriae

Púť do Svätej zeme/ Itinerarium Egeriae

Egeria

Úvod, preklad, poznámky a indexy Helena Panczová    Itinerarium Egeriae, v starších ..

6.50€ 5.85€

zľava
10 %
Rehoľné sľuby v konfrontácii spiritualít

Rehoľné sľuby v konfrontácii spiritualít

Lichner Miloš SJ, Jusková Miroslava OSF, Benkovský Ján SJ

Medzi stavmi života v Cirkvi sa nachádza život podľa evanjeliových rád a k jeho podstate patrí uzatv..

7.90€ 7.10€

zľava
10 %
Rodina vo Svätom Písme 1.

Rodina vo Svätom Písme 1.

Ďurica Ján SJ

Rodina má svoj pôvod v Bohu. V tejto učebnici ponúkame pohľad na rodinu z najzákladne..

7.00€ 6.30€

zľava
10 %
Rodina vo Svätom Písme 2.

Rodina vo Svätom Písme 2.

Ďurica Ján SJ

Rodina má svoj pôvod v Bohu. V tejto učebnici ponúkame pohľad na rodinu z najzákladne..

7.00€ 6.30€

zľava
10 %
Seniori a komunitné služby

Seniori a komunitné služby

Jamborová Renáta

 Míľniky v sociálnej práci a sociálnych službách prinášajú nové výzvy, inovujú formy a metódy ..

5.50€ 4.95€