Obchodné podmienky

Na všetky naše knihy (okrem akciových) platí zľava 20%.

Objednávky odosielame  priebežne najneskôr však do 5 pracovných dní od vytvorenia a potvrdenia objednávky,

výhradne prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci SR. 

V mimoriadnom prípade, kedy nie je možné túto lehotu dodržať, informujeme o tom zákazníkov mailom alebo telefonicky.

V rámci zásielok do 2 kg je možné vybrať si medzi  1. a 2. triedou. Po dohode  posielame aj tovar na dobierku .

Objednávky nad 2 kg do 10 kg posielame ako balík a objednávky nad 10 kg poštovým kuriérom

 Oboje je doručované priamo  na adresu.

Ceny poštovného účtujeme podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre uvedené druhy zásielok.

Balné účtujeme pre zásielky od 100 g do 2 kg (vrátane): 0,50 EUR a nad 2 kg  za balík:  1,50 EUR.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  Do Českej republiky využívame služby zásielkovne.sk.

 

Ak si želáte vybaviť objednávku súrne, je potrebné vždy nás kontaktovať telefonicky: 033 59 34 221

alebo mailom: objednavky@dobrakniha.sk a zistiť si resp. dohodnúť si možnosť rýchlejších termínov vybavenia objednávky.

 

Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: Krstné meno, Priezvisko, E-mail, Ulica, PSČ, Mesto, Krajina, Telefónne/Mobilné číslo, (pre dobrovoľné vyplnenie: Meno firmy, IČO, IČ DPH).
4. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.
5. Kupujúci čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa článku VIII., odsek 3. týchto podmienok a to na účely uvedené v článku VIII., odsek 4. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
7. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
9. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu neurčitú.
10. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne najneskôr v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.