O nás

 

Spoločnosť Ježišova

Vydavateľstvo Dobrá kniha
Štefánikova 44
917 01 TRNAVA


IČO: 599 051       IČ DPH: SK2020389877

Účet: SK55 1100 0000 0026 2501 6036

Registrácia: Ministerstvo kultúry SR
MK-4574/2002-320

 

Naša organizácia  Spoločnosť Ježišova – Vydavateľstvo Dobrá kniha  spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/ .

 

 

 

Profil Vydavateľstva Dobrá kniha

 

Vydavateľstvo Dobrá kniha je apoštoským dielom Spoočnosti Ježišovej (jezuitov) na Slovensku.  Vydáva knihy s kresťanským zameraním, s hlavným cieľom podporiť duchovný rast a pomôcť rozšíriť obzor svojich čitateľov. V našej ponuke nájdete aj literatúru na štúdium alebo oddych, knihy pre deti alebo časopisy. 

 

Z histórie

 

Vydavateľstvo Dobrá kniha vzniklo v roku 1970 v Kanade. Založili ho slovenskí jezuiti, ktorí boli v Kanade v nútenej emigrácii. Poslaním vydavateľstva bol tlačový apoštolát pre Slovákov po celom svete.    

 

Vydavateľstvo dnes

 

Po zmene politického režimu v roku 1989 sa vydavateľstvo presťahovalo na Slovensko. Rozšírilo svoju publikačnú činnosť a do konca roka 2020 vydalo viac ako 1250  knižných titulov rôzneho zamerania. 

 

Naše časopisy


Vydavateľstvo Dobrá kniha vydáva časopis Posol, mesačník slovenských katolíkov. Po Katolíckych novinách je druhým najrozšírenejším kresťanským periodikom na Slovensku. Vychádza od roku 1897.
Druhým periodikom vydavateľstva je dvojmesačník Viera a život, zameraný na kresťanskú orientáciu. Zaoberá sa aktuálnymi otázkami teológie, histórie, etiky, morálky, píše o kresťanských osobnostiach, publikuje kresťanskú poéziu a recenzie kníh a poskytuje výber informácií z medzinárodne renomovaných kresťanských časopisov.

 

 


English


Vydavateľstvo Dobrá kniha is a christian publishing house aiming to support spiritual growth and development of its readers. Established in 1970, it has brought Slovaks hundreds of books and magazines into seemingly every country in the world.

Vydavateľstvo Dobrá kniha was founded in 1970 in Cambridge, Canada. Slovak jesuit fathers forced to leave their country under socialist political regime established the publishing house to publish christian books for Slovakia and Slovaks abroad. After the change of the political regime in 1989, Vydavateľstvo Dobrá kniha was moved to Trnava, Slovakia.

From that time Vydavateľstvo Dobrá kniha published more than 1 200 books. It continued publishing christian magazines Posol and Viera a život. Currently Vydavateľstvo Dobrá kniha sells books in its own stores and through the local distribution chain. All books are accessible through internet orders using this website, telephone, e-mail or mail orders.