Aktuality

Informácia o dočasnej zmene telefónneho čísla.

Váženi zákazníci,
vzhľadom na technickú poruchu na tel. linke 59 34 220, ktorá slúži na nahlasovanie všetkých zmien v predplatnom časopisu Posol, prípadne reklamácií, je možné dočasne využívať náhradné telefónne číslo 033 / 59 34 214.

Ospravedlňujeme sa všetkým z vás, ktorí ste sa pre túto poruchu k nám nedovolali. Veríme, že toto riešenie vám umožní vybaviť, čo potrebujete v úradných hodinách pondelok až štvrtok: 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00 h. Mimo uvedeného času je možné využiť hlasový záznamník a zanechať nám správu.

Ďakujeme za pochopenie.