Rozhovor pápeža Františka so šéfredaktormi jezuitských časopisov

 

 

V Ríme sa v dňoch 19. až 21. mája tohto roku uskutočnilo pracovné stretnutie šéfredaktorov kultúrnych časopisov, ktoré vo viacerých krajinách Európy vydáva Spoločnosť Ježišova. Pápež František udelil účastníkom stretnutia audienciu v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Počas takmer poldruhahodinového veľmi otvoreného rozhovoru Svätý Otec s veľkým pohnutím hovoril aj o bolestnej realite vojny na Ukrajine a zdôraznil nezodpovednosť tých, ktorí vojnu vyvolali, utrpenie obetí, nezmyselnosť straty mnohých životov najmä mladých ľudí a hrdinstvo tých, ktorí brania svoju vlasť. Pripomenul aj úlohu celého ľudského spoločenstva a najmä Cirkvi preukázať kresťanskú lásku utečencom.

 

 

Je 19. mája 2022. „Vitajte! Vidíte? Toto mám namiesto pápežských nosidiel,“ žartuje pápež, keď naráža na to, že sedí na invalidnom vozíku, pretože trpí bolesťami kolena. František osobne privítal každého zo šéfredaktorov kultúrnych časopisov, ktoré Spoločnosť Ježišova vydáva v Európe. Na audiencii ich prijal v súkromnej bibliotéke Apoštolského paláca.

Dovedna ich bolo desať:  páter Stefan Kiechle zo Stimmen der Zeit (Nemecko), Lucienne Bittarová zo Choisir (Švajčiarsko), páter Ulf Jonsson zo Signum (Švédsko), páter Jaime Tatay z Razon y fe (Španielsko), páter José Frazão Correia z Broteria (Portugalsko), páter Paweł Kosiński z Deon (Poľsko), páter Arpád Horváth z A Sziv (Maďarsko), Róbert Mésároš  z Viera a život (Slovensko), Frances Murphyová zo Thinking Faith (Spojené kráľovstvo) a páter Antonio Spadaro z La Civilta Cattolica (Taliansko). Traja spomedzi šéfredaktorov patrili  k laikom, dve z nich boli ženy (švajčiarsky a anglický časopis). Ostatní prítomní boli jezuiti.                               

Audiencia u pápeža Františka sa konala na úvod každoročného trojdňového stretnutia. Zúčastnil sa na nej aj generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa.  „Nijaký príhovor som si nepripravil,“ začal pápež, „takže ak chcete, môžete mi klásť otázky. Ak budeme viesť dialóg, naše stretnutie bude bohatšie.“

 

Svätý Otec, ďakujeme za toto stretnutie. Aký je význam a poslanie časopisov Spoločnosti Ježišovej? Máte pre nás nejakú misiu?

 

Nie je ľahké dať jednoznačnú odpoveď. Vo všeobecnosti si samozrejme myslím, že poslaním kultúrneho časopisu je komunikovať. Ja by som však dodal, že ide o komunikáciu, ktorá by mala byť čo najviac „vtelená“, čo najosobnejšia, taká, ktorá nestráca vzťah s realitou a ľuďmi, komunikácia „tvárou v tvár“. Tým chcem povedať, že nestačí komunikovať samotne idey: to nie je ono. Treba komunikovať idey, ktoré vychádzajú zo skúsenosti. To je pre mňa veľmi dôležité. Idey musia vychádzať zo skúsenosti.

Vezmime si príklad heréz, či už teologických, alebo ľudských, pretože existujú aj ľudské herézy. Podľa môjho názoru heréza vzniká vtedy, keď sa idea odtrhne od ľudskej reality. Na to naráža jeden výrok – ak si dobre pamätám, tak je Chestertonov – že „heréza je myšlienka, ktorá sa zbláznila“. Zbláznila sa, pretože stratila svoje ľudské korene.

 

 

 

Zobraziť celý rozhovor