Predplatné časopisu Posol

             Posol

 

 

Mesačník slovenských katolíkov

vychádza 11-krát do roka (okrem augusta).

Celoročné predplatné na rok 2024: 11,- €, jednotlivé číslo  1,- €. 

 

S predplatným  je možné začať od ľubovoľného čísla počas celého roka. Po dohode Vám pošleme podľa Vášho rozhodnutia buď poštovú poukážku alebo číslo účtu, kde sa dá predplatné uhradiť prevodom.

 

Pre objednávky predplatného,  prípadné zmeny a reklamácie využite, prosím, uvedené kontakty:

 

mail: casopisy@dobrakniha.sk


tel.: (+421)   033 / 5934 220 alebo (+421)   033 / 5934 214

Úradné hodiny pre tel. kontakt: pondelok až štvrtok: 8.00 - 11.00 a 12.00 - 14.30 h. Mimo úradných hodín je možné nahrať odkaz na záznamník.

Váženi zákazníci,

vzhľadom na technickú poruchu na tel. linke 59 34 220, ktorá slúži na nahlasovanie všetkých zmien v predplatnom časopisu Posol,  prípadne reklamácií,  je možné dočasne využivať náhradné telefónne číslo 033 / 59 34 214.

Ospravedlňujeme sa všetkým z vás, ktorí ste sa pre túto poruchu k nám nedovolali. Veríme, že toto riešenie vám umožní vybaviť, čo potrebujete v úradných hodinách pondelok až štvrtok: 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00 h.  Mimo uvedeného času je možné využiť hlasový záznamník a zanechať nám správu.  

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vydavateľstvo Dobrá kniha
evidencia časopisu Posol
P.O.Box 26
Štefánikova 44
917 01 Trnava

 

 

Uvedená cena predplatného Posla je platná len v rámci Slovenska, časopis je možné prepdplatiť aj do zahraničia. Informácie k tomu Vám poskytnenene na vyššie uvedenej mailovej adrese alebo telefónnom čísle.

 

Objednanie predplatného

Adresa doručenia