S Bohom v Amerike

Duchovný odkaz beznádejného jezuitu

„Kniha plná duchovných pokladov…“

„Mnohí, ktorých sme sa pýtali na pátra Ciszeka hovorili o tom, aký bol ústretový, ako z neho vyžarovala Kristova láska.“

„Pri pátrovi som sa cítila veľmi príjemne. Vždy ma prijal, nikdy ma neodsudzoval, nikdy mi neodopieral lásku – bol ako Kristus.“

Po dvadsiatich troch rokoch strávených v sovietskych trestaneckých táboroch a medzi ruskými pracujúcimi sa páter Ciszek v roku 1963 konečne vrátil do Ameriky. Nedalo by sa mu zazlievať, keby sa vrátil ako zatrpknutý muž s oslabenou vierou. No on sa taký nevrátil. Všetci, ktorí sa s ním až do jeho smrti v roku 1984 stretali, boli zasiahnutí tým, ako bol tento ťažko skúšaný muž naplnený milosťou, vierou a múdrosťou.

Kniha S Bohom v Amerike je výberom z doteraz nepublikovaných textov, ktoré páter Ciszek napísal alebo predniesol po svojom odchode zo Sovietskeho zväzu. Nájdete v nej jeho články, exercičné prednášky, listy, prostredníctvom ktorých poskytoval duchovné vedenie, rozhovory s ľuďmi, ktorí ho dobre poznali. Všetky dokumenty ho ukazujú ako nezlomného muža, ktorý sa s ostatnými ochotne delí o Božiu lásku.

Od prvých dní po návrate do Ameriky až do svojej smrti akoby chcel páter Ciszek ľuďom ukázať, že svätosť nespočíva v hrdinstve, ktoré prejavíme za dramatických a ťažkých okolností, ale v tom, či si dokážeme každodenné udalosti a bežné okamihy života ceniť ako najvzácnejšie Božie dary.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 359
Formát 13 x 20,5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2018
Predslov 5
Editorská poznámka 7
Prvá časť Väzeň sa vracia domov 9
„Jezuita sa vracia z exilu spoza železnej opony“ 10
Prechod domov 17
„Návrat z Ruska“ 27
Druhá časť Jezuita 39
Walter Ciszek, jezuitský kňaz 40
Pripravený úplne sa odovzdať Bohu 56
V Božej službe 78
Idea kňazstva 88
Hlas z večnosti 93
Život s Božím darom 99
Tretia časť Duchovný učiteľ 101
Walter Ciszek medzi rehoľníkmi 102
Veľkodušnosť 115
Trpezlivosť so sebou 124
Tajomstvo utrpenia 133
Pokora 139
Viera 147
Božia láska 154
Mystické telo 162
Božia prítomnosť 169
Štvrtá časť Poradca 177
Poradenstvo prostredníctvom listov 178
Modlitba 182
Rozruch v Cirkvi 199
Manželstvo 208
Utrpenie 215
Vďačnosť 224
Viera v ťažkostiach 235
Piata časť Muž, čo miloval Božie slovo 247
Biblické zamyslenia Waltera Ciszeka 248
Ľudské bytie a láska 262
Eucharistia 271
Povolaný a vyvolený v Cirkvi 275
Panna Mária 282
Šiesta časť Odkaz 291
Posledné slová pátra Ciszeka 292
„Páter Ciszek zomiera – ruský misionár“ 309
Príbeh pokračuje 314
Spomienka na detstvo, potvrdenie povolania 330

Poďakovanie 346
O autorovi 348
O zostavovateľoch 349
Poznámky 350

S Bohom v Amerike

zľava
80 %
  • Bežná cena: 14.90€
  • Naša cena: 3.00€

zľava
10 %
Homílie na nedele a sviatky cyklus B
Marcel Babál vo svoje rozlúčkovej reči na jeho pohrebe zhrnul jeho odkaz: „Pavol Horský bol veľduch...
6.50€ 5.85€

zľava
81 %
Opátstvo /  Príbeh o vzácnom objave na predmestí amerického veľkomesta
Čo tak asi takí mnísi robia celé dlhé dni? Ako sa žije v opátstve?  Dokáže sa nám prihovor..
8.00€ 1.50€

zľava
56 %
Ukázal mi cestu
  „Ako ste to len mohli prežiť?” — Túto otázku dostával americký jezuita P. Walter J. C..
9.00€ 4.00€