Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia

Príspevok v intenciách autorovho konceptu teologickej filozofie v celostnom porozumení.

Monografia popredného slovenského kresťansky orientovaného filozofa prezentuje skúmanú problematiku invenčne ako bádateľský projekt, v ktorom autor vedie dialóg i konfrontáciu s poznatkami súčasných vied, osobitne filozofie a teológie, pričom chce naznačiť, akými smermi sa bude uberať bádanie v problematike Boha.

Jadrom knihy je predstavenie návrhu konceptu teológie z celostného pohľadu v jej reinterpretácii na teologickú filozofiu v celostnom porozumení, pričom rôzne exemplifikácie tohto postupu charakterizujú základné východiská pri tvorbe jej konceptu. Keďže zastávané teórie a viaceré nové vedecké poznatky v ňom majú do značnej miery hypotetický charakter a bude ich treba v ďalšom bádaní preveriť a upevniť v dialógu s inými mysliteľmi.

Súčasťou projektu je slovník špeciálnych termínov, ktoré si vyžadujú osobitné vysvetlenie, a rozsiahly bibliografický súpis literatúry, ktorý ukazuje, ako intenzívne sa báda v tejto oblasti, a to najmä v anglosaských krajinách. Poznámkový aparát sa uvádza na konci diela a sú v ňom začlenené aj portréty významných osobností, ktoré vplývali na myslenie autora.Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Trnava
Vydavateľstvo Post Scriptum
Vydanie prvé
Počet strán 276
Formát 155×230 mm
Väzba brožovaná väzba
Dátum vydania 2018

Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia

  • Autor: Letz Ján
  • ISBN 9788089567843
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 13.20€