Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi

 

Termínom sociálna náuka Katolíckej cirkvi sa označuje súhrn výrokov a úvah Cirkvi, prostredníctvom ktorých sú evanjeliové pravdy aplikované v spoločensko-politickom kontexte s cieľom nájsť kritériá pre uvažovanie a princípy konania, ktoré by umožnili správnym spôsobom pristupovať k človeku a jeho životnej realite, prežívanej v rámci konkrétnej spoločnosti i v medzinárodnom kontexte: to všetko vo svetle viery a cirkevnej tradície.

Keďže ide o náuku, ktorej účelom je usmerňovať ľudské konanie, vyplýva z nej záväzok angažovať sa v prospech spravodlivosti v súlade s úlohami, povolaním a životnými okolnosťami toho-ktorého človeka. Šírenie tejto náuky teda predstavuje skutočnú pastoračnú prioritu, pretože umožňuje osobám, ktoré sa ňou nechajú osvietiť, aby správnym spôsobom interpretovali situáciu súčasného sveta a nachádzali primerané spôsoby, ako na ňu činorodo odpovedať.

Cirkev chce slúžiť jedinému cieľu, aby každý človek našiel Krista, aby Kristus kráčal s každým človekom po ceste života v sile pravdy hýbajúcej človekom a svetom, ktorá je obsiahnutá v tajomstve vtelenia a vykúpenia a v sile lásky, ktorá vyžaruje z tohto tajomstva (Ján Pavol II., Redemptor hominis, 13).Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 108
Formát 17,5 x 25 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Počiatky sociálnej náuky Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Predmet sociálnej náuky Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1. Rodina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2. Práca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3. Ekonomika a súkromné vlastníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4. Politická autorita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3. Hodnoty, na ktorých spočíva sociálna náuka Cirkvi . . . . . . . . . . 22
4. Pramene kresťanskej sociálnej náuky . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1. Zjavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2. Prirodzený zákon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5. Základné princípy sociálnej náuky Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.1. Princíp personalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.1.1. Človek ako slobodná a zodpovedná bytosť . . . . . . . . . . . 28
5.1.2. Človek ako spoločenský tvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.1.3. Človek ako transcendentná bytosť . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.2. Spoločné dobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.3. Princíp solidarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.3.1. Korene solidarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.3.2. Solidarita podľa sociálnej náuky Cirkvi . . . . . . . . . . . . 37
5.4. Princíp subsidiarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.4.1. Praktické dôsledky princípu subsidiarity . . . . . . . . . . . . 43
5.5. Ďalšie dôležité princípy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.5.1. Princíp autority a legality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.5.2. Princíp účasti na verejnom živote . . . . . . . . . . . . . . . 45
6. Dejinný prehľad najdôležitejších dokumentov
Katolíckej cirkvi obsahujúcich jej sociálnu náuku . . . . . . . . . . 48
A. Pontifi kát Leva XIII. (20. február 1878 – 20. júl 1903) . . . . . . . . 48
B. Pontifi kát sv. Pia X. (4. august 1903 – 20. august 1914) . . . . . . . 50
C. Pontifi kát Benedikta XV. (3. september 1914 – 22. január 1922) . . . 51
D. Pontifi kát Pia XI. (6. február 1922 – 10. február 1939) . . . . . . . 52
E. Pontifi kát Pia XII. (2. marec 1939 – 9. október 1958) . . . . . . . . 54
F. Pontifi kát sv. Jána XXIII. (28. október 1958 – 3. jún 1963) . . . . . 56
G. Prínos Druhého vatikánskeho koncilu pre sociálnu náuku Cirkvi
(11. októbra 1962 – 7. decembra 1965) . . . . . . . . . . . . . . . 58
H. Pontifi kát Pavla VI. (21. jún 1963 – 6. august 1978) . . . . . . . . . 62
I. Pontifi kát sv. Jána Pavla II. (16. október 1978 – 2. apríl 2005) . . . . 69
J. Pontifi kát Benedikta XVI. (19. apríl 2005 – 28. február 2013) . . . . 81
K. Pontifi kát Františka (13. marec 2013 – súčasnosť) . . . . . . . . . . 87
7. Nové výzvy, ktorým v súčasnosti čelí sociálna náuka Cirkvi . . . . 100
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Zoznam použitej literatúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.80€
  • Naša cena: 5.22€

Téma:  Pápeži ako strážcovia hodnôt ..
2.00€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 7 / Žalm 119
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu ..
22.00€ 19.80€

zľava
10 %
Božie milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít
Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave si v tomto roku pripomína 75 rok..
5.00€ 4.50€