Evanjelium rodiny

Prejav pred konzistóriom, ktorý vyvolal diskusiu Pápež František požiadal začiatkom roku 2014 nemeckého kardinála Waltera Kaspera, aby pred kardinálmi z celého sveta predniesol príhovor o evanjeliu rodiny. Tento príhovor sa stal východiskom pre diskusie kardinálov na konzistóriu v súvislosti s so synodou o rodine, ktorá sa tento týždeň práve začína. Rozprúdil však aj živú diskusiu v mnohých cirkevných spoločenstvách o problémoch, s ktorými manželia a rodiny neraz ťažko zápasia. Kardinál Kasper hovoril o evanjeliu rodiny, teda o tom, že aj rodiny majú svoju radostnú zvesť, dôvod na radosť a nádej. Rodina má totiž pevné miesto v Božom pláne stvorenia. Má svoj veľký vzor vo Svätej rodine, má nezastupiteľné miesto v Cirkvi ako domáca cirkev. Zaiste, má aj mnohé problémy, jej členovia neraz mnoho trpia, okrem iného pre rozpadnuté manželské zväzky. Text kardinála Kaspera vychádza knižne preto, aby sa všetci, ktorým leží na srdci dobro vlastných rodín, či dobro rodín v našej spoločnosti, mohli oprieť o spoľahlivé biblické základy evanjelia rodiny a aby v duchu Cirkvi vedeli hľadať pomoc pre rodinu v dnešnom svete.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 64
Formát 12 x 20,5 cm
Väzba brož.
Dátum vydania 2014
Predslov 5
Úvod
Znovuobjavovanie evanjelia rodiny 7
1. Rodina v poriadku stvorenia 12
2. Štruktúry hriechu v živote rodiny 20
3. Rodina v kresťanskom poriadku vykúpenia 23
4. Rodina ako domáca cirkev 30
5. K problému rozvedených a znovu zosobášených 36
Záver 45
Exkurz I: Implicitná viera 46
Exkurz II: Ranocirkevná prax 48
Záverečné stanovisko k diskusii 51
Doslov
Čo môžeme urobiť 56
Slová Svätého Otca Františka na tému synody o rodine 61
Skratky 62

Evanjelium rodiny

zľava
83 %
  • Bežná cena: 2.90€
  • Naša cena: 0.50€

zľava
10 %
Advent a Vianoce s Benediktom XVI.
Kniha Advent a Vianoce s Benediktom XVI. umožňuje čitateľom vhĺbiť sa do tajomstiev t..
3.60€ 3.24€

zľava
10 %
Advent / Zamyslenia
Často mávame skúsenosť, že oživovať myšlienky a modlitbu inšpirovanými slovami Svätého písma nie je ..
6.00€ 5.40€

zľava
67 %
Slovo sa telom stalo
Úvahy nad liturgickými čítaniami vo Vianočnom období Tento rok vám prinášame nového sprievodcu na Vi..
3.00€ 1.00€

zľava
10 %
Slovo v službe života 1 / Advent a Vianoce
Prvá časť cyklu Jozefa Šuppu Slovo v službe života nás vovádza do tajomstva Adventu a Vianoc. Pozýv..
3.50€ 3.15€