Menšie teologické spisy

 

Sedem menších teologických spisov  sv. Gregora z Nyssy sa venuje rôznym otázkam teológie druhej polovie 4. storočia, grécky text a preklad:

  1. Eustathiovi: O Svätej Trojici
  2. Grékom: Vysvetlenie na zákalde všeobecných pojmov
  3. Ablabiovi: O tom, že nis ús traj bohovia
  4. Simpliciovi: O viere
  5. Proti Áriovi a Sabelliovi: O Otcovi a  Synovi
  6. Proti makedoniánom: O Svätom Duchu
  7. Teofilovi: Proti appolinaristom​

Editor: Helena Panczová,  úvodná štúdia: Cyril Šesták SJ, preklad a poznámky: Helena Panczová a Artur Bilyk  CSsR 

V diele Eustathiovi: O Svätej Trojici Gregor reaguje na názory pneumatomachov, ktorí spochybňovali božstvo Ducha. Poukazuje na rozdiel medzi Božou podstatou, ktorá je iba jedna, a hypostázami/osobami, ktoré sú tri.

V diele Grékom: Vysvetlenie na základe všeobecných pojmov sa Gregor snaží vysvetliť rozdiel medzi podstatou a hypostázami nie teologicky, ale na základe všeobecných ľudských pojmov.

Diskusia, prečo o Bohu nehovoríme v množnom čísle napriek tomu, že toto božstvo tvoria tri osoby, pokračuje v diele Ablabiovi: O tom, že nie sú traja bohovia, v ktorom pristupujú teologické argumenty.

Simpliciovi: O viere je príručka pre kresťanských vojakov, kde sú stručne vysvetlené základné pravdy kresťanskej náuky.

Proti Áriovi a Sabelliovi: O Otcovi a Synovi sa venuje vyvráteniu dvoch heréz, ktoré rôznymi spôsobmi narúšali vzťah medzi Otcom a Synom. Arianizmus spochybňoval božstvo Syna a podriaďoval ho Otcovi. Sabelianizmus zase nerozlišoval jednotlivé osoby Trojice. Otca, Syna a Svätého Ducha pokladal iba za tri rozličné spôsoby, ako sa jeden Boh zjavuje v priebehu vekov ľudstvu. Gregor dokazuje, že Syn je samostatná božská osoba a je rovnakej podstaty s Otcom.

Proti makedoniánom: O Svätom Duchu bojuje proti pneumatomachom, ktorí hlásali, že Svätý Duch je iba akýsi vyšší anjel, že je sluhom Syna a bol stvorený skrze Syna. Gregor obhajuje božstvo Ducha a jeho rovnosť s Otcom a Synom.

Teofilovi: Proti apollinaristom sa zaoberá kristologickou otázkou Ježišových prirodzeností, božskej a ľudskej. Podľa Apollinaria Kristus mal len ľudské telo – namiesto ľudskej duše mal vraj Božieho ducha. Tým však spochybnil jeho plnú ľudskú prirodzenosť, čo by malo závažné následky pre ľudské vykúpenie.

 

 

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity
Vydanie Prvé
Počet strán 278
Formát 13 x 19,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2022
Úvodná štúdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Život a dielo sv. Gregora z Nyssy
na pozadí trinitárnych sporov 4. storočia . . . . . . . . . . . . . 7
Znovuobjavenie Gregora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pramene ku Gregorovmu životu a dielu . . . . . . . . . . . 9
Rané obdobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Biskupstvo a vyhnanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Na vrchole cirkevnej kariéry . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trinitárne spory 4. storočia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. carihradský koncil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dogmatické spisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Katechetické a pastoračné spisy . . . . . . . . . . . . . . . 19
Exegetické spisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Posledné roky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kappadócka trinitárna terminológia . . . . . . . . . . . . 23
Edičné poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sv. Gregor z Nyssy:
Menšie teologické spisy (Grécky text a preklad) . . . . . . 27
(1) Eustathiovi: O Svätej Trojici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
(2) Grékom: Vysvetlenie na základe všeobecných pojmov . . 57
(3) Ablabiovi: O tom, že nie sú traja bohovia . . . . . . . . . . 87
(4) Simpliciovi: O viere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
(5) Proti Ariovi a Sabelliovi: O Otcovi a Synovi . . . . . . . . 141
(6) Proti makedoniánom: O Svätom Duchu . . . . . . . . . . 179
(7) Teofilovi: Proti apollinaristom . . . . . . . . . . . . . . . 239
Dodatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Index biblických miest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Vecný a menný register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Menšie teologické spisy

zľava
10 %
  • Bežná cena: 10.00€
  • Naša cena: 9.00€

zľava
81 %
Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí.
Práca Antiklerikalizmus : Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí je rozdelen..
2.62€ 0.50€

zľava
10 %
K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície
Mladá Cirkev bola od počiatku konfrontovaná s viacerými problémami. A nešlo len o príkoria vo forme ..
18.00€ 16.20€

zľava
10 %
100 myšlienok svätej Margity Márie Alacoque
Sestra Margita Mária sa usilovala splniť želanie svojho božského Priateľa a Učiteľa. Dokonca vy..
3.00€ 2.70€

zľava
10 %
Sofiológia Sergeja Bulgakova ‒ výklad a kritika
Ekumenické myslenie P. Alojza Litvu má svoj hlboký teoretický základ práve v jeho dizertačnej p..
7.00€ 6.30€