Boh v mojom živote IV

Slovo. Ľudské slovo môžeme definovať ako nástroj na odovzdanie istej informácie.

Slovo – Božie slovo je prítomný, živý, hovoriaci, milujúci a pôsobiaci Boh.

A práve táto skutočnosť ma viedla, aby som to slovo začal prežúvať, premýšľať nad ním a hľadať možnosť realizovať ho.

Rozjímania, ktoré predkladám, sú len ponukou pre čitateľa, aby to Božie slovo ďalej sám poprežúval, premýšľal a hľadal možnosť dať mu priestor vo svojom vlastnom živote.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 272
Formát 11 x 17,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Ruky 11
Meče a kyje 12
Bozk 13
Obozretne 14
Buď pozdravený, Rabbi! 15
Priateľu 16
Načo si prišiel? 17
Popodišiel 18
Hľadanie 19
Ja som 20
Popadali na zem 21
Týchto nechajte odísť 22
Schovaj meč 23
Mečom zahynú 24
Otcov kalich 25
Uzdravenie Malchusa 26
Oproti alebo proti 27
Ako na zločinca 28
Strach pred hlasom ľudu 29
Osamotený Ježiš 30
Zviazaný Ježiš 31
Pýtať sa a pýtať sa 32
Verejnosť 33
Ktorí počuli 34
Ježiša bijú po tvári 35
Ovládanie 36
Od Annáša do Kajfáša 37
Odsúdiť na smrť 38
Nenašli 39
Ale Ježiš mlčal 40
ÁNO 41
Po pravici Všemohúceho 42
Rozsudok 43
Opľutá tvár 44
Päsť namierená na Boha 45
Iní ho zauškovali 46
Posmech 47
Peter zaprel 48
Znova zaprel 49
Ešte nižšie 50
Rozpamätal sa na Ježišove slová 51
Pohľad 52
Horko zaplakal 53
Uznesenie proti Bohu 54
V rukách pohanov 55
Oľutoval 56
Zhrešil som 57
Čo nás do toho? 58
To je tvoja vec 59
Pálivé strieborniaky 60
Obesil sa 61
Popletenie pojmov 62
Cena krvi 63
Nová zvrátenosť 64
Prečo? 65
Podľa svojho zákona 66
My nesmieme 67
Iní povedali 68
Kto ho vydal? 69
Čo si vykonal? 70
Nie z tohto sveta 71
Nie je stadiaľto 72
Som kráľ 73
Svedectvo pravde 74
Kto je z pravdy? 75
Čo je pravda? 76
Bez viny 77
Prepusť nám Barabáša 78
Čo mám urobiť s Ježišom? 79
Všetci volali 80
Tým väčšmi 81
Umytie rúk 82
Ježišova krv na nás 83
Urobiť ľudu po vôli 84
Sám medzi vojakmi 85
Vyzlečený Ježiš 86
Bičovaný Ježiš 87
Šarlátový plášť 88
Tŕňová koruna 89
Trstina 90
Posmech 91
Pľuli na Ježiša 92
Ježiša bili po hlave 93
Pomocníci katov unavení 94
Nijakú vinu nenachádzam 95
Hľa, človek! 96
Veľkňazi a ich sluhovia 97
Nenachádzam vinu 98
My máme zákon 99
Naľakal sa 100
Ešte nová snaha 101
Výrečnosť mlčania 102
Nechceš sa rozprávať? 103
Mám moc 104
Moc 105
Skutoční páchatelia 106
Pilátova usilovnosť 107
Vydieranie 108
Keď počul tieto slová… 109
Hľa, váš kráľ! 110
Preč! 111
Cisár 112
Nástroj 113
Ježiš nesie kríž 114
Šimon z Cyrény 115
Veľký zástup ľudu 116
Nariekajúce ženy 117
Plačte nad sebou a deťmi 118
Prídu dni 119
Zelený strom 120
Pripočítaný k zločincom 121
Otče, odpusť im! 122
Korisť 123
Ľud tam stál 124
Zachráň sám seba! 125
Ak si… 126
Posmech na pokračovanie 127
Nech zostúpi z kríža 128
Nech ho vyslobodí 129
Ľudia ako papagáje 130
Tak blízko! 131
Hlas rozumu 132
Zaslúžený trest 133
Spomeň si na mňa 134
Prvá kanonizácia 135
Matka 136
Stála 137
Ženy 138
Hľa, tvoj syn! 139
Hľa, tvoja matka! 140
Od tej hodiny 141
Žíznim 142
Tma 143
Tma sveta 144
Celková opustenosť 145
Je dokonané 146
Nič sa neskončilo 147
Otče! 148
Otče, do tvojich rúk 149
Odovzdal ducha 150
Ale kde? 151
Roztrhnutá opona 152
Zem sa triasla 153
Naľakali sa 154
Vracajúce sa zástupy 155
Rana do srdca 156
Krv a voda 157
Tajný učeník 158
Pilát dovolil 159
Ježišovo telo 160
Prišiel aj Nikodém 161
Uloženie do hrobu 162
Veľkňazi v novej akcii 163
Kto je zvodcom? 164
Obava 165
Máte stráž 166
Zabezpečenie 167
Kto nám odvalí kameň? 168
Pánov anjel 169
Strážnici strnuli 170
Nebojte sa! 171
Hľadanie 172
Boh je život 173
Rýchlo choďte 174
Povedzte jeho učeníkom 175
Vyšli z hrobu 176
Bežali 177
Pozdravujem vás! 178
Pristúpiť k Ježišovi 179
Nebojte sa! 180
Moji bratia 181
Stráž 182
Klamstvo 183
Uchlácholíme vladára 184
Vzali peniaze 185
Prečo plačeš? 186
Koho hľadáš? 187
Mária! 188
Môj Otec a váš Otec 189
Poslanie 190
Strach 191
Pokoj vám 192
Opatrnosť 193
Ja som to 194
Dotknite sa ma 195
Jedol 196
Ako mňa poslal Otec 197
Odpustenie hriechov 198
Na ceste do Emauz 199
O čom sa zhovárate? 200
A my sme dúfali 201
Vy nechápaví 202
Cez utrpenie 203
Naliehanie 204
Zostaň s nami 205
Deň sa už schýlil 206
A zostal s nimi 207
V tom 208
Spoznali Ježiša 209
Nebuď neveriaci 210
Pán môj a Boh môj! 211
Nič nechytili 212
Deti 213
Spustite sieť 214
Kuchár 215
Poďte jesť! 216
Keď sa najedli 217
Miluješ ma? 218
Pane, ty vieš 219
Pas moje baránky! 220
Pas moje ovce! 221
Mladosť a staroba 222
Druh smrti 223
Poď za mnou! 224
A čo bude s týmto? 225
Čo teba do toho? 226
Vládca 227
Choďte! 228
Do celého sveta 229
Hlásajte evanjelium 230
Všetkému stvoreniu 231
Krst 232
Čo som vám prikázal 233
Ja som s vami 234
Kto uverí 235
Kto neuverí 236
Svedkovia 237
Vystrojení mocou z výsosti 238
K Betánii 239
Ježiš požehnal 240
Nanebovstúpenie 241
S veľkou radosťou 242
Všade 243
Pomáhajúci Pán 244

Boh v mojom živote IV

zľava
10 %
  • Bežná cena: 6.00€
  • Naša cena: 5.40€

zľava
10 %
Slovo má moc dotknúť sa každého srdca / Cezročné obdobie
Ježišovo slovo má moc dotknúť sa každého srdca, premôcť zlo dobrom, zmeniť a vykúpiť svet. Cezroč..
5.00€ 4.50€

zľava
10 %
Katolícke kostoly na historických pohľadniciach
Zapálený zberateľ a milovník umenia i histórie Tibor Verzál sa podujal prezentovať vo výpravnej publ..
30.00€ 27.00€

zľava
10 %
Boh v mojom živote III
Slovo. Ľudské slovo môžeme definovať ako nástroj na odovzdanie istej informácie. Slovo – Božie sl..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
50 zamyslení pre rodiny
Atmosféra každodenne prežívanej a žitej viery v rodine je základným prostriedkom jej odovz..
13.00€ 11.70€