Boh v mojom živote II

 

Slovo. Ľudské slovo môžeme definovať ako nástroj na odovzdanie istej informácie.

Slovo – Božie slovo je prítomný, živý, hovoriaci, milujúci a pôsobiaci Boh.

A práve táto skutočnosť ma viedla, aby som to slovo začal prežúvať, premýšľať nad ním a hľadať možnosť realizovať ho.

Rozjímania, ktoré predkladám, sú len ponukou pre čitateľa, aby to Božie slovo ďalej sám poprežúval, premýšľal a hľadal možnosť dať mu priestor vo svojom vlastnom živote.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 244
Formát 11 x 17 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
Aktívny odpočinok 11
Ľudská podlosť 12
Človek 13
Porada 14
Nebezpečie zmyslov 15
Daj mi hlavu 16
Formovanie svedomia 17
Kvôli 18
Zapáčiť sa 19
Dar 20
Porozprávať všetko 21
Rekreácia 22
Ovce bez pastiera 23
Ježiš nezabúda 24
Vy im dajte jesť! 25
Stvoriteľ 26
Ideál 27
Strata času 28
Loď času 29
Príď! 30
Útoky neprestávajú 31
Ježiš a politika 32
Prečo hľadám Boha? 33
Plynutie a trvanie 34
Chlieb života 35
Načo žijem? 36
Večný život 37
Výživa 38
Nutná podmienka 39
Tvrdá reč 40
Aj vy? 41
Ku komu by sme išli? 42
Slová večného života 43
Uverili a poznali 44
Farizeji 45
Cti otca a matku 46
Pokrytci 47
Frázy 48
Súčasný farizejizmus 49
Z úst 50
Prosiaca matka 51
Ani slovo 52
Vypočuj ju 53
Vývoj 54
Psy 55
Šteňatá 56
Nabok od zástupu 57
Otvor sa! 58
Správna reč 59
Vrátená reč 60
Ľúto mi je zástupu 61
Prišli zďaleka 62
Kto a ako? 63
Lámal a dával učeníkom 64
Nasýtili sa 65
Za koho ma pokladajú? 66
A ja? 67
Skala 68
Musí veľa trpieť 69
To sa nesmie stať 70
Veci Božie a veci ľudské 71
Zaprieť sa a niesť kríž 72
Strata života 73
Nájsť život 74
Osoh 75
Čo za dušu? 76
Modliť sa 77
Odmena 78
Spoločenstvo svätých 79
Vyvolený syn 80
Ľudské ruky 81
Spor o prvenstvo 82
Kto chce byť prvý 83
Ako deti 84
Prijať Ježiša 85
Prijať Boha 86
Mlynský kameň 87
Pohoršenia 88
Nikým nepohŕdať 89
Zablúdená ovca 90
Radosť 91
Vôľa nebeského Otca 92
Zhromaždenie 93
Odpustenie 94
Pôjdem za tebou 95
Neobzerať sa 96
Veľká žatva 97
Prosiť pána žatvy 98
Choďte! 99
Ovce medzi vlkmi 100
Pokoj tomuto domu 101
Znášanlivosť 102
Poriadok apoštolátu 103
Poďte ku mne všetci 104
Posila 105
Jarmo 106
Bremeno 107
Pokus o znemožnenie 108
Čo mám robiť? 109
Ovládanie 110
To rob! 111
Kto je môj blížny? 112
Lotri 113
Metóda lotrov 114
Išiel ďalej 115
Aj levita 116
Samaritán 117
Ľahká starostlivosť 118
Rob aj ty tak 119
K nohám Pánovým 120
Obsluha 121
Lepší podiel 122
Neodbytnosť 123
Pravda niečo stojí 124
Kto má pravdu? 125
Dobrá vôľa 126
V mene koho? 127
Metódy zla 128
Vonkajšie zdanie 129
Ku komu? 130
Živá voda 131
Nikdy nikto 132
Zákonníci 133
S tým človekom je koniec 134
Pokušenie 135
Odpoveď 136
Kto je bez hriechu 137
Vytratili sa 138
Ježiš zostal sám so ženou 139
Oni 140
Neodsudzujem ťa 141
Odteraz 142
Svetlo života 143
Poznáte 144
Nenecháva ani mňa samého 145
Pravda vás vyslobodí 146
Nehľadám svoju slávu 147
Kto zhrešil? 148
Brána 149
Zlodeji 150
Život v hojnosti 151
Dobrý pastier 152
Najatý strážca 153
Poznanie 154
Vzájomné poznanie 155
Jedno stádo 156
Roztržka 157
Blahoslavený život 158
Kto je ešte blahoslavený? 159
Farizejizmus 160
To, čo je vnútri 161
Zaťažovanie bremenami 162
Beda vzdelaným 163
Pokrytectvo 164
Koho sa nebáť? 165
Koho sa báť? 166
Vrabec v Božích očiach 167
Vyznanie Krista 168
Zaprieť Krista 169
Nestarajte sa! 170
Chráňte sa lakomstva! 171
Život a vlastníctvo 172
Odpočívaj a hoduj! 173
Blázon! 174
Bohatý pred Bohom 175
Buďte pripravení! 176
Kto mnoho dostal 177
Oheň som prišiel vrhnúť 178
Aby oheň vzplanul 179
Znamenia času 180
Ovocie života 181
Koľko neplodných rokov? 182
Záhradník 183
Zhrbení 184
Hneď sa vzpriamila 185
Horčičné zrnko 186
Kvas 187
Sliepka 188
Opustený dom 189
Čestné miesto 190
Posledné miesto 191
Monopolisti 192
Kto sa ponižuje 193
Odplata 194
Vďaka 195
Hostina 196
Pozvanie 197
Kúpil som dom 198
Kúpil som auto 199
Oženil som sa 200
Účtovníctvo 201
Vojenská stratégia 202
Účtovníctvo a stratégia 203
Všetci hriešnici 204
Šomrali 205
Hľadanie stratenej ovce 206
Väčšia radosť 207
Radosť z nálezu 208
Podobenstvo – tragická udalosť 209
Časť majetku 210
Do ďalekej krajiny 211
Hlad 212
Svine pásť 213
Sviniam je lepšie 214
Vstúpil do seba 215
Hyniem od hladu 216
Pôjdem k otcovi 217
Otče zhrešil som 218
Ešte bol ďaleko 219
Bol mŕtvy a ožil 220
Nahneval sa 221
Slepota 222
Treba sa radovať 223
Slúžiť 224
Posmievali sa 225
Na obdiv 226
Boh pozná vaše srdcia 227
Boháč a Lazár 228
Zomrel žobrák aj boháč 229
Pohoršenia 230
Mlynský kameň 231
Dávajte si pozor! 232
Posilni nám vieru! 233
Urobili sme 234
Nepozorované kráľovstvo 235
Božie kráľovstvo je vo vás 236
Naliehať 237
Namyslení na svoju spravodlivosť 238
..., že nie som ako ostatní 239
Zachovávam a dávam 240
Bože, buď milostivý! 241
Kto sa povyšuje 242
Poníženie 243

Boh v mojom živote II

zľava
10 %
  • Bežná cena: 6.00€
  • Naša cena: 5.40€

zľava
10 %
Boh v mojom živote I
Slovo. Ľudské slovo môžeme definovať ako nástroj na odovzdanie istej informácie. Slovo – Božie sl..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Slovo má moc dotknúť sa každého srdca / Pôst a Veľká noc
Ježišovo slovo má moc dotknúť sa každého srdca, premôcť zlo dobrom, zmeniť a vykúpiť svet. Pôstne a ..
2.80€ 2.52€

zľava
10 %
Škandál škandálov /  Zamlčované dejiny kresťanstva
Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosv..
15.90€ 14.31€

zľava
10 %
100 Ranných zamyslení v Rádiu Slovensko
Jednotlivé myšlienky odzneli na Rádiu Slovensko každú sobotu v Ranných zamysleniach. Autor zosu..
4.40€ 3.96€