Boh v mojom živote I

Slovo. Ľudské slovo môžeme definovať ako nástroj na odovzdanie istej informácie.

Slovo – Božie slovo je prítomný, živý, hovoriaci, milujúci a pôsobiaci Boh.

A práve táto skutočnosť ma viedla, aby som to slovo začal prežúvať, premýšľať nad ním a hľadať možnosť realizovať ho.

Rozjímania, ktoré predkladám, sú len ponukou pre čitateľa, aby to Božie slovo ďalej sám poprežúval, premýšľal a hľadal možnosť dať mu priestor vo svojom vlastnom živote.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 242
Formát 11 x 17,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
Počiatok 11
Bytie 12
Slovo – Boh 13
Láska 14
Všetko 15
Život 16
Svetlo 17
Jas alebo temnota? 18
Voľba 19
Náš brat 20
Matka 21
Priateľstvo 22
Vyžarovať 23
Veľkosť 24
Pokora 25
Bázeň Božia 26
Vyhrnuté rukávy 27
Statočný človek 28
Neboj sa! 29
Odhodlanie 30
Súpis celého sveta 31
Konkrétna vec 32
Nebolo miesta 33
Štart 34
Dieťa 35
Program 36
Rodina 37
Návrat 38
Cyklista 39
Hľadať a hľadať 40
Poklad u chudobných 41
Špecializácia a dobro 42
Zápasenie 43
Zanechať znamená získať 44
Hnev 45
Vládychtivosť 46
Nuda 47
Moc 48
Najdôležitejšia vec 49
Hľadali Ježiša 50
V chráme 51
Žasli 52
Pri svojom Otcovi 53
Rásť 54
Na púšti 55
Ako lev 56
Nielen z chleba 57
Bohu jedinému budeš slúžiť 58
Nepokúšaj Pána Boha! 59
Na čas 60
Kto si ty? 61
Čo povieš o sebe? 62
Ktorého nepoznáte 63
Šli za Ježišom 64
Kde bývaš? 65
Poď za mnou! 66
Svadba 67
Telo je chrámom 68
Znalosť človeka 69
Čo je v človeku? 70
Nočný rozhovor 71
Učiteľ 72
Vstup do Božieho kráľovstva 73
Čo sa narodilo z Ducha 74
Ako vietor 75
Boh miloval svet 76
Nie odsúdiť, ale zachrániť 77
Zlé skutky 78
Ísť cez Samáriu 79
Daj sa mi napiť! 80
Voda 81
Voda, ktorú dáva Ježiš 82
Boh je duch 83
V Duchu a v pravde 84
Údiv 85
Ježišov a môj pokrm 86
Namáhať sa s inými 87
Modlitba rodičov 88
Rybár 89
Chorý v dome 90
Včasráno 91
Čo je kráľovstvo Božie? 92
Program 93
Šťastní 94
Pravé bohatstvo 95
Slzy 96
Ticho 97
Spravodlivosť 98
Milosrdenstvo 99
Čistota srdca 100
Pokoj 101
Prenasledovanie 102
Radosť prenasledovaných 103
Beda! 104
Kôrovec 105
Smiechy 106
Ľudská chvála 107
Láska k nepriateľom 108
Slová nestačia 109
Dobrorečiť či preklínať? 110
Osočovanie 111
Prázdne očakávanie 112
Čo mám z toho? 113
Nič od ľudí 114
Sudcovia 115
Najľahšia vec 116
Potreba vzájomného odpustenia 117
Recepcia je príliš málo 118
Smietka a brvno 119
Pokladnica 120
Staviteľ 121
Fušerstvo 122
Vrahovia 123
Dar 124
Zlodeji 125
Ako bojovať so zlom 126
Pokrytectvo 127
Almužna 128
Okázalá modlitba 129
Chuť modlitby 130
Mnohovravnosť 131
Mnohovravnosť 132
Otče! 133
Otče náš 134
Nebo 135
Meno Boha 136
Kráľovstvo 137
Odkiaľ súlad a nesúlad 138
Moja vina 139
Ako i my 140
Čas pokušenia 141
Pavúk 142
Pošmúrni ľudia 143
Chuť chleba 144
Poklady na zemi 145
Poklady v nebi 146
Boh alebo mamona 147
Ustarostenosť 148
Vtáky a kvety 149
Múzeum a les 150
Príliš 151
Najprv 152
Perly a svine 153
Dnešný deň 154
Proste 155
Hľadajte 156
Klopte 157
Otec a chlieb 158
Ja a ľudia 159
Úzka cesta 160
Zdravé kolená 161
Ilúzie 162
Ak chceš, môžeš 163
Chcem! 164
Starostlivosť 165
Nie som hoden 166
Chorý v dome 167
Svokra 168
Neplač! 169
Vstaň! 170
Odovzdal ho matke 171
Nasýtený pravdou 172
Reálie 173
Odvaha 174
Nahnevaní 175
Uznanie 176
Na hostine 177
Dobro 178
Kto vie lepšie? 179
Myšlienky 180
Veriteľ a dlžníci 181
Požehnané koleso lásky 182
Kto je to? 183
Choď v pokoji! 184
Mladé víno 185
Kvasenie 186
Povolanie 187
Je pomätený 188
Ovládanie 189
Hranica 190
Z plnosti srdca 191
Z každého slova 192
Znamenia 193
Takt matky 194
Kto je moja matka? 195
Všade 196
Zrno a cesta 197
Čo nás odlúči? 198
Intelektuálna burina 199
Kto, koho? 200
Kto seje zlo 201
Zmena kúkoľa na obilie 202
Horčičné zrnko 203
Kvas 204
Poklad 205
Perla 206
Moderný človek 207
Zákonník 208
A on spal 209
Nastalo veľké ticho 210
Liek 211
Buď uzdravená 212
Neboj sa, len ver! 213
Prečo? 214
Dievča, vstaň! 215
Nariadenie 216
Pokoj tomuto domu! 217
Znášanlivosť 218
Vlci 219
Obozretnosť 220
Jednoduchosť 221
Opatrnosť 222
Vydajú vás súdom 223
Vytrvalosť 224
Útek 225
Vrahovia 226
Božia bázeň 227
Vrabce 228
Vyznanie viery 229
Konformizmus 230
Meč 231
Hierarchia 232
Ľudské jazyky 233
Múdrosť 234
Boh je jednoduchý 235
Pozvanie 236
Posila 237
Učiteľ 238
Tichý 239
Pokora 240

Boh v mojom živote I

zľava
10 %
  • Bežná cena: 6.00€
  • Naša cena: 5.40€

zľava
10 %
Boh v mojom živote II
  Slovo. Ľudské slovo môžeme definovať ako nástroj na odovzdanie istej informácie. Slovo ..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Slovo má moc dotknúť sa každého srdca / Pôst a Veľká noc
Ježišovo slovo má moc dotknúť sa každého srdca, premôcť zlo dobrom, zmeniť a vykúpiť svet. Pôstne a ..
2.80€ 2.52€

zľava
10 %
Škandál škandálov /  Zamlčované dejiny kresťanstva
Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosv..
15.90€ 14.31€

zľava
10 %
100 Ranných zamyslení v Rádiu Slovensko
Jednotlivé myšlienky odzneli na Rádiu Slovensko každú sobotu v Ranných zamysleniach. Autor zosu..
4.40€ 3.96€