Bože, ty si môj Boh...

Duchovné cvičenia v každodennom živote Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život; hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou duchovných cvičení môže človek usporiadať svoje vzťahy, vzťah k sebe samému, k Bohu a k ostatným stvoreniam. Duchovné cvičenia môžu byť pre každého človeka hlbokou skúsenosťou Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmierneho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom uzdravenia a duchovného posilnenia.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 232
Formát 11 x 16 cm
Väzba brož.
Dátum vydania 2013
Predhovor 5
Úvod 7
1. Počúvať Pánov hlas 9
2. Tajomstvo človeka – z rúk Stvoriteľa 16
3. Tajomstvo Boha – Boh môjho života 24
4. Eliáš – Život pred Božou tvárou 32
5. Stavať na Bohu 40
6. Múdre srdce 46
7. Znechutený Eliáš 54
9. Odpustenie 70
10. Ohlasovať Božie kráľovstvo 77
12. Zvestovanie 91
13. Traja mudrci 99
14. Hľadanie Ježiša 107
15. Ježišov život v skrytosti 114
16. Nasleduj ma 121
17. Svadba v Káne Galilejskej 128
18. Pane, nauč nás modliť sa 134
19. Mária a Marta 141
20. Pán je môj pastier 148
21. Prameň života 156
22. Slávnostný vstup do Jeruzalema 164
23. Odsúdený a zapretý 171
24. Kríž 179
25. Prebodnuté srdce 186
26. Mária Magdaléna 193
27. Emauzy 200
28. Cirkev 207
29. Duch Utešiteľ 214
30. Vďačnosť 222

Bože, ty si môj Boh...

zľava
80 %
  • Bežná cena: 5.00€
  • Naša cena: 1.00€

zľava
10 %
Pane, ty vieš všetko...
Impulzy k duchovným cvičeniam vo všednom dni Tridsať meditácií obsiahnutých v tejto knižke môže č..
5.50€ 4.95€

zľava
72 %
Dobrodružstvo svätosti
Kniha o svätosti? Načo? Úvaha nad jednotlivými rozmermi tejto témy by mohla azda zujať tých, ktorí ú..
3.60€ 1.00€

zľava
90 %
Dovoľte deťom prichádzať ku mne: Kázne pre deti C
Všetkým, ktorí pracujú s deťmi prinášame súbor homílií pre deti od obľúbeného poľského autora. Tretí..
4.85€ 0.50€