Jedine v Ňom je nádej

Duchovné cvičenia Pápež František, citujúc svätého Ignáca Loyolského, hovorí, že iba v Ježišovi Kristovi je nádej. Nie sú to slová zatracujúce všetko ostatné okrem Krista. Sú to slová, ktoré každodenným starostiam dávajú nový rozmer, smer a cieľ. Text knihy, ktorú prinášame čitateľom, vznikol v roku 2006, keď vtedajší kardinál Bergoglio viedol duchovné cvičenia pre španielskych biskupov. S obdivuhodnou hĺbkou, nápaditosťou a trefnosťou sprevádzal svojich bratov bližšie k Pánovi, ktorý ich „karhá a napomína“, ktorý ich „formuje“, ktorý im „odpúšťa“, ktorý im „dáva poslanie“, ktorý ich „obnovuje“, ktorý ich im „dáva život“. Možnosť dostať sa bližšie k Pánovi máme teraz aj my. Povzbudenie, elán a nádej, ktoré tieto úvahy ponúkajú, si zaslúži každý z nás.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 136
Formát 13 x 20,5 cm
Väzba viaz.
Dátum vydania 2014
I. SLOVO NA ÚVOD 10
Magnifikat proti postojom inštitucionálnej beznádeje 11
Magnifikat sa spieva v chudobe 11
Magnifikat sa spieva v malosti a poníženosti 12
Magnifikat sa spieva v pokore 13
II. PÁN, KTORÝ BUDUJE NAŠE ZÁKLADY 15
Hľadieť na Pána 16
Pohľadom Márie 16
Princíp a fundament nášho biskupského poslania 17
Odmietanie poslania 17
V našej malosti sa prejavuje Jeho veľkosť 18
Naše základy spočívajú v našej príslušnosti k Cirkvi 19
Formovať sa a zakoreniť sa v Cirkvi 20
Pamätať na našich velikánov slúži ako obrana proti rozkladným doktrínam 21
Pastoračný rozmer našich základov v Kristovi 23
Ježiš zakladá spoločenstvo, ktoré zvesť prijíma i hlása 25
Šťastie nášho povolania: ohlasovať evanjelium 25
Budovaním základov kresťanských sŕdc upevňujeme naše vlastné základy a korene v Kristovi 26
Zbožnosť ako zakladajúca náboženská hodnota, ako základná hermeneutika našej teológie 27
III. PÁN, KTORÝ NÁS KARHÁ A KTORÝ NÁM ODPÚŠŤA 29
Prvé vyznanie Šimona Petra 29
Pán nás karhá za naše „vyčleňovanie“, ktoré vyplýva z nedostatku lásky 30
Pán nás karhá za strach, ktorý vyplýva z nedostatku viery 32
Pán nás karhá za slabosti, ktoré vyplývajú z nedostatku nádeje 36
Pán nám vyčíta, že nedokážeme bdieť spolu s ním 37
IV. DUCH SVETA ALEBO „ANTIKRÁĽOVSTVO“ 41
Duch sveta 42
Márnomyseľnosť 44
V. PÁN, KTORÝ NÁS POVOLÁVA A FORMUJE 49
Nasledovanie a Blahoslavenstvá 49
Nasledovanie a pastoračná práca 50
Spôsob apoštolskej práce: chcem, túžim a je mojím uváženým rozhodnutím 51
Apoštolská vytrvalosť, ktorá vytvára Inštitúciu 53
Vlažnosť 54
Rozdávať sa deň čo deň v pastierskej službe 56
VI. PÁN, KTORÝ NÁS FORMUJE 58
Nazaret je trvalý rozmer v živote apoštolského muža 59
Trvalé formovanie Slovom, ktoré v nás rastie 59
Skrytý život ako miesto prvotnej lásky 60
Skrytý život v nás obnovuje nádej, zmierňuje našu skľúčenosť a naše úzkosti 60
Skrytý život nám navracia vľúdnosť lásky k blížnemu tým, že zmierňuje všetok aktivizmus 61
Skrytý život nás posilňuje vo viere, utlmuje v nás všetky majetnícke túžby 61
Meditácia so svätým Jozefom 62
VII. PÁN, KTORÝ ZVÁDZA ZÁPAS ZA NÁS A S NAMI 66
Duchovné rozlišovanie 69
Dôkladné poznanie klamov diabla 71
Bohatstvo, vystatovačnosť, pýcha 71
Rozlišovanie modloslužieb a dôverné poznanie Pána 72
Rôzne podoby modloslužby 73
Nasledovaním Jeho zástavy zblízka sa na povrch vyplavia mnohé veci skryté v našom srdci 74
Rozlišovanie medzi lžou a krížom 75
Lož, ktorá rastie 75
Pravda o kríži 75
Lož a nedostatok obozretnosti 76
VIII. PÁN, KTORÝ NÁM DÁVA POSLANIE 79
Pán, ktorý nám dáva poznať radosť z hlásania evanjelia 81
Príjemná a útechyplná radosť z evanjelizácie 82
Pán nám dáva poznať, akým spôsobom vedie rozhovor 83
Rozhovory podmienené 83
Rozhovory s nastraženými pascami 84
Rozhovory s vernými 85
IX. PÁN, KTORÝ NÁS OBNOVUJE 87
Pán, ktorý nás vyzlieka zo starých šiat a očisťuje nás: tri kategórie ľudí 87
Moja hegemónia 89
Moje svedomie 90
Moja moc a moja strnulosť 93
X. PÁN, KTORÝ NÁM DÁVA POMAZANIE:
„TRI SPÔSOBY POKORY“ 95
Tí, ktorých unavuje pokorný Kristus, alebo spôsoby odmietania povolania ku krížu 96
Vyberať si znamenia protirečení 96
Neprijať bojovú povahu povolania: irenizmus 97
Tí, ktorí zachádzajú ďalej a nezostávajú v učení spoločenstva 97
Istota v Kristovi 98
Ten, kto chce byť lepší, musí byť pomazaný 99
Túžiť a byť pripravený trpezlivo trpieť: oblasť voľby alebo reformy života 100
XI. PÁN, NAŠA SMRŤ A NAŠE VZKRIESENIE 102
Pánov kríž 102
Pokoj vzkrieseného Pána 108
XII. PÁN, KTORÝ NÁS PRETVÁRA SVOJOU LÁSKOU 112
Pamäť 112
Nazeranie na dosiahnutie lásky 112
Pamäť Cirkvi: Pánovo utrpenie 114
Pánova nevesta 119
REGISTER CITÁCIÍ 129

Jedine v Ňom je nádej

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.00€
  • Naša cena: 6.30€

zľava
90 %
Žime intenzívnejšie
2.zväzok Jubilejnej knižnice Každý z nás túži žiť intenzívne. Vždy znova a znova počúvame alebo ..
4.95€ 0.50€

zľava
10 %
Čo je ignaciánska spiritualita?
Ignaciánska spiritualita často radikálne mení život človeka. Avšak, o čo v nej presne ide? Prečo sa ..
2.50€ 2.25€

zľava
72 %
Dobrodružstvo svätosti
Kniha o svätosti? Načo? Úvaha nad jednotlivými rozmermi tejto témy by mohla azda zujať tých, ktorí ú..
3.60€ 1.00€

zľava
50 %
Môj život so svätými
Páter James Martin SJ pochádza z rodiny nie príliš horlivých amerických katolíkov. K svätcom preto a..
14.90€ 7.50€

zľava
10 %
Radosť, humor, smiech                a ich miesto v (duchovnom) živote
Prečo bývajú veriaci takí vážni, ba až zachmúrení? Ako je to s veselosťou a humorom v duchovnom živo..
13.90€ 12.51€