Pôstne a veľkonočné zamyslenia

Čas síce nie je naším pánom, odmeriava nám však pobyt na tejto zemi a orientuje našu pozornosť na večnosť. Všetci sa podriaďujeme času prírody, času vesmíru. A tak ako jestvuje posvätný priestor, jestvuje aj posvätný čas. Ním je naplnený cirkevný rok, zmysluplne usporiadaný čas, ktorý do našej každodennosti oddávna vnáša poriadok do vzťahov: človeka k Bohu, veriacich k Cirkvi a naopak: Cirkvi k spoločenstvu. Skladba cirkevného roka vtlačila našej kresťanskej kultúre a nášmu unáhlenému životu duchovný rytmus, cyklickú obradnosť, a to ako opakovanú príležitosť na chválu, vernosť a vnútornú obnovu. Všetky pokusy v dejinách Európy nahradiť cirkevný kalendár svetskými božstvami stroskotal.
V bohatom a členitom cirkevnom roku sa osobitne vyníma Pôstne a Veľkonočné obdobie, ako aj obdobie Turíc. Je to oblúk dramatických udalostí Ježišovho života. Oblúk vykupiteľského diela na osi odsúdenie - ukrižovanie - zmŕtvychvstanie - zoslanie Ducha Svätého. Práve tieto dejinné udalosti a s nimi spojené konkrétne ľudské postavy (svedkovia, účastníci, pozorovatelia) sa stali predmetom úvah, zamyslení, osvetlení, zastavení, komentárov otca biskupa Mons. Viliama Judáka. Ústrednou postavou je Kristus a tajomstvo Veľkej noci. Teda veľkonočná viera a sila veľkonočnej pravdy. Nič nie je okrajové a podradné, nik nestojí bokom. Aj príbehy žien, príbehy "malých ľudí", tradované legendy či epizódky z evanjelií zapadajú do programu lásky a obety nášho Vykupiteľa. Utrpenie, strach, kríž, úzkosť, pochybnosti dostávajú svoj zmysel... V zrkadle vzkriesenia získavajú osobitný význam aj vyznania, postoje, myslenie, paradoxy ľudí viery nášho storočia. Podobne aj objasňovanie symbolov a historických skutočností.
Kompozícia rozprávania, úvah a reflexií je voľná, mozaiková. Preto sa jednotlivé časti dajú čítať samostatne. Zamyslenia sú podávané názorne, nekomplikovaným, dialogickým a presvedčivým štýlom s presahom do duchovného života. Múdrosť sviatkov, obradov a dní Veľkého týždňa vedie čitateľa k vnútornej premene, k blízkosti Krista. Čítanie nás motivuje tvoriť jednotu medzi slovom, premýšľaním a činom. Tým sa vlastne uskutočňuje aj autorovo očakávanie.Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Trnava
Vydavateľstvo Karmelitánske nakladateľstvo
Vydanie prvé
Počet strán 128
Formát 115×180 mm
Väzba brožovaná väzba
Dátum vydania 2009

Pôstne a veľkonočné zamyslenia

zľava
5 %
  • Bežná cena: 3.90€
  • Naša cena: 3.70€

zľava
10 %
Páter Jozef Kyselica SJ, exercitátor a jeho exercície
Šťastie, vychádzajúce zo stretnutia s Kristom, je alebo pravdivé ‒ a to vidno na tebe ‒, a..
7.50€ 6.75€

zľava
10 %
Páter Jozef Kyselica SJ, jeho teologické štúdie a exercície
Páter Jozef Kyselica SJ si bol vedomý, že farnosť sa musí stať živým spoločenstvom ľudských vzťahov ..
7.50€ 6.75€

zľava
10 %
Žiť Božím slovom / Cez rok
Božie slovo je a chce byť v službe nášho života. Ježiš to sám dosvedčuje: Moje slová sú Duch a živo..
4.00€ 3.60€

zľava
90 %
Dovoľte deťom prichádzať ku mne: Kázne pre deti C
Všetkým, ktorí pracujú s deťmi prinášame súbor homílií pre deti od obľúbeného poľského autora. Tretí..
4.85€ 0.50€

zľava
5 %
Božia Eucharistia
Prvá séria: Reálna prítomnosť Výpisky zo spisov a kázní vdp. Eymarda, zakladateľa Spoločnosti Naj..
12.00€ 11.40€