Komentáre k Starému zákonu 8 / Žalmy 101 - 118

Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

8. zväzok dlhodobého projektu

    Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu charakteru sú žalmy atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti.  Ich obsah a forma sú preto stálym predmetom skúmania nielen biblistov a teológov, ale aj filológov, psychológov či antropológov.  Možno povedať, že hlbšie poznávanie žalmov zvyšuje duchovnú, duševnú aj emocionálnu úroveň a kvalitu života.

Kňazom, učiteľom a študentom humanitných smerov na Slovensku chýba k ich práci odborný komentár k Svätému písmu v slovenskom jazyku. Preto sa skupina slovenských biblistov podujala vyplniť túto medzeru.

Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy:

• V prvej časti sú predložené preklady z hebrejských a gréckych originálov.

• Druhá časť je určená pre úzky okruh znalcov hebrejčiny a gréčtiny a obsahuje filologický rozbor

a porovnanie hebrejského a gréckeho textu.

• Tretia časť je určená pre širšiu verejnosť a jej cieľom je podať výklad jednotlivých veršov a menej zrozumiteľných výrazov.

• V tejto časti podávame nielen moderné výklady, ale aj rabínov, cirkevných otcov a klasikov spirituality.

• Štvrtá časť ponúka čitateľovi celostné chápanie state a jej dynamiku.

• Cieľom poslednej časti je poukázať, ako sa daná stať môže použiť pre potreby teológie, pastorácie a liturgie na Slovensku.

Veríme, že toto dielo bude obohatením tak pre odborníkov, ako aj pre veriacich kresťanov Slovenska, prispeje k ekumenickému dialógu a k lepšiemu poznaniu Svätého písma.

 

Držitelia ISIC preukazu, pozor! Tento titul môžete získať iba za 17,50 €.  

V objednávke je potrebné uviesť školu, ktorú navštevujete ako denný študent a číslo Vášho ISIC preukazu.Kniha
Autorský kolektív Editori: Bohdan Hroboň, Adrián Kacian, Autori: Marcela Andoková, Erika Brodňanská, Lucia Hidvéghyová, Bohdan Hroboň, Jozef Jančovič, Agnesa Adriana Jenčíková, Adrian Kacian, Róbert Lapko, Libor Marek, Juraj Pigula, Milan Sova, Iveta Strenková, Martin Štrbák, Jozef Tiňo, Anton Tyrol, Miroslav Varšo
Vydanie Prvé
Počet strán 502
Formát 16,5 x 23,5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2020
Poďakovanie 11
Úvod 13
Liturgická bibliografia 26
Pou itá literatúra 27
Návrh čítania žalmov 101–150 37
Žalm 101 Slávnostný záväzok konať spravodlivo 43
Preklad hebrejského textu 43
Preklad gréckeho textu 43
Textové poznámky 44
Komentár 44
Kompozícia 50
Aplikácia 52
Žalm 102 Spravodlivý trpiaci čaká záchranu zo Sionu 55
Preklad hebrejského textu 55
Preklad gréckeho textu 55
Textové poznámky 57
Komentár 58
Kompozícia 73
Aplikácia 74
Žalm 103 Dobrorečenie PÁNOVI 79
Preklad hebrejského textu 79
Preklad gréckeho textu 79
Textové poznámky 80
Komentár 82
Kompozícia 106
Aplikácia 112
Žalm 104 Hymnus na Boha stvoriteľa a živiteľa 119
Preklad hebrejského textu 119
Preklad gréckeho textu 119
Textové poznámky 121
Komentár 123
Kompozícia 146
Aplikácia 152
Exkurz: Halelujah 157
Žalm 105 PÁN večne pamätá na svoju zmluvu 159
Preklad hebrejského textu 159
Preklad gréckeho textu 159
Textové poznámky 162
Komentár 163
Kompozícia 186
Aplikácia 189
Žalm 106 Kolektívne vyznanie viny Izraela 193
Preklad hebrejského textu 193
Preklad gréckeho textu 193
Textové poznámky 196
Komentár 198
Kompozícia 222
Aplikácia 225
Žalm 107 „Vzdávajte vďaku PÁNOVI, lebo je dobrý!“ 229
Preklad hebrejského textu 229
Preklad gréckeho textu 229
Textové poznámky 232
Komentár 234
Kompozícia 263
Aplikácia 268
Žalm 108 Prosba o víťazstvo 273
Preklad hebrejského textu 273
Preklad gréckeho textu 273
Textové poznámky 274
Komentár 275
Kompozícia 277
Aplikácia 280
Žalm 109 Dovolávanie sa spravodlivosti 283
Preklad hebrejského textu 283
Preklad gréckeho textu 283
Textové poznámky 285
Komentár 287
Kompozícia 301
Aplikácia 304
Exkurz: Preklínacie almy – prijateľné a prospené 307
Žalm 110 Kráľ – kňaz sediaci po pravici PÁNA 317
Preklad hebrejského textu 317
Preklad gréckeho textu 317
Textové poznámky 317
Komentár 320
Kompozícia 335
Aplikácia 337
Exkurz k spojeniu môj Pán 341
Žalm 111 Chvála Božích diel 345
Preklad hebrejského textu 345
Preklad gréckeho textu 345
Textové poznámky 346
Komentár 346
Kompozícia 355
Aplikácia 357
Žalm 112 Chvála spravodlivého 361
Preklad hebrejského textu 361
Preklad gréckeho textu 361
Textové poznámky 362
Komentár 362
Kompozícia 370
Aplikácia 373
Žalm 113 Chválospev na Božiu veľkosť a dobrotu 379
Preklad hebrejského textu 379
Preklad gréckeho textu 379
Textové poznámky 379
Komentár 382
Kompozícia 390
Aplikácia 395
Žalm 114 Chválospev o oslobodení Izraela 399
Preklad hebrejského textu 399
Preklad gréckeho textu 399
Textové poznámky 399
Komentár 400
Kompozícia 410
Aplikácia 414
Žalm 115 Boh Izraela a bohovia iných národov 417
Preklad hebrejského textu 417
Preklad gréckeho textu 417
Textové poznámky 418
Komentár 419
Kompozícia 433
Aplikácia 438
Žalm 116 Ďakovná pieseň 441
Preklad hebrejského textu 441
Preklad gréckeho textu 441
Textové poznámky 442
Komentár 443
Kompozícia 454
Aplikácia 456
Žalm 117 Výzva na oslavu 463
Preklad hebrejského textu 463
Preklad gréckeho textu 463
Textové poznámky 463
Komentár 463
Kompozícia 466
Aplikácia 467
Žalm 118 Vďakyvzdanie pri liturgii 473
Preklad hebrejského textu 473
Preklad gréckeho textu 473
Textové poznámky 475
Komentár 476
Kompozícia 492
Aplikácia 494

Komentáre k Starému zákonu 8

Žalmy 101 - 118

zľava
10 %
  • Bežná cena: 25.00€
  • Naša cena: 22.50€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 7 / Žalm 119
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu ..
22.00€ 19.80€

zľava
10 %
Ježišove otázky / Meditácie pre život
Keď som bol malý chlapec, tešili sme sa s kamarátom na to, že raz nebudeme musieť chodiť do školy. P..
3.30€ 2.97€