Komentáre k Starému zákonu 7 / Žalm 119

Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

7. zväzok dlhodobého projektu

Žalm 119 je najdlhším žalmom Žaltára, preto mu venujeme osobitný zväzok. Ide o abecedný

žalm, každá z jeho dvadsiatich dvoch strof sa začína iným písmenom v poradí hebrejskej

abecedy. Žalmista s obdivom hľadí na ľudí, ktorí vedia správne kráčať po ceste života.

Pri hľadaní receptu na zmysluplný a šťastný život sa zameria na Tóru. Detailne vykresľuje

stupne duchovného napredovania a vyznačuje cestu zdokonaľovania sa v službe Bohu.

Žalm svojou štruktúrou a svojím obsahom predstavuje ucelený program na dosiahnutie

ideálu.

Držitelia ISIC preukazu, pozor! Tento titul môžete získať iba za 15,40 €.

V objednávke je potrebné uviesť školu, ktorú navštevujete ako denný študent a číslo Vášho ISIC preukazu. Kniha
Autorský kolektív Varšo Miroslav a kolektív autorov: Andoková Marcela, Brodňanská Erika, Hidvéghyová Lucia, Jenčíková Agnesa Adriana, Lapko Róbert, Sova Milan, Štrbák Martin a Vilhan Pavel
Vydanie Prvé
Počet strán 300
Formát 17,5 x 24,5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2019
Tvorcovia komentára 14 Skratky biblických kníh 15
Skratky 16
Zoznam vybraných učencov a spisov rabínskeho judaizmu 18
Rabínska bibliografia 20
Patristická bibliografia 21
Bibliografia klasikov spirituality 23
Liturgická bibliografia 24
Použitá literatúra 25

Žalm 119 Život s Tórou
Preklad hebrejského textu 33
Preklad gréckeho textu 33
Kompozícia 45
Štruktúra 46
Opis 46
1. strofa alef א (v. 1-8) Správna cesta 51
Preklad hebrejského textu 51
Preklad gréckeho textu 51
Textové poznámky 51
Kompozícia 52
Komentár 52
2. strofa bét ב (v. 9-16): Dilema mladého človeka 63
Preklad hebrejského textu 63
Preklad gréckeho textu 63
Textové poznámky 63
Kompozícia 64
Komentár 65
3. strofa gímel ג (v. 17-24): Divy Tóry a nehanebníci 75
Preklad hebrejského textu 75
Preklad gréckeho textu 75
Textové poznámky 76
Kompozícia 76
Komentár 76
4. strofa dalet ד (v. 25-32): Nie je cesta ako cesta 87
Preklad hebrejského textu 87
Preklad gréckeho textu 87
Textové poznámky 87
Kompozícia 88
Komentár 88
5. strofa he ה (v. 33-40): Uč ma žiť! 99
Preklad hebrejského textu 99
Preklad gréckeho textu 99
Textové poznámky 99
Kompozícia 100
Komentár 100
6. strofa vav ו (v. 41-48): Slovo ako Zasľúbená zem 111
Preklad hebrejského textu 111
Preklad gréckeho textu 111
Textové poznámky 112
Kompozícia 112
Komentár 112
7. strofa zajin ז (v. 49-56): Pamätaj na Tóru 123
Preklad hebrejského textu 123
Preklad gréckeho textu 123
Textové poznámky 123
Kompozícia 124
Komentár 125
8. strofa chét ח (v. 57-64): PÁN ako podiel 134
Preklad hebrejského textu 134
Preklad gréckeho textu 134
Textové poznámky 134
Kompozícia 135
Komentár 135
9. strofa tét ט (v. 65-72): Skúmanie PÁNOVEJ dobroty
v prítomnosti nehanebníkov 145
Preklad hebrejského textu 145
Preklad gréckeho textu 145
Textové poznámky 145
Kompozícia 146
Komentár 146
10. strofa jód י (v. 73-80): Stvorenie a znovuzrodenie 155
Preklad hebrejského textu 155
Preklad gréckeho textu 155
Textové poznámky 156
Kompozícia 156
Komentár 157
11. strofa kaf כ (v. 81-88): Čakanie na slovo – noc viery 165
Preklad hebrejského textu 165
Preklad gréckeho textu 165
Textové poznámky 165
Kompozícia 166
Komentár 167
12. strofa lamed ל (v. 89-96): Trvanie PÁNOVHO slova v stvorení,
ktoré ním povstalo 175
Preklad hebrejského textu 175
Preklad gréckeho textu 175
Textové poznámky 176
Kompozícia 176
Komentár 177
13. strofa mem מ (v. 97-104): Láska k Tóre a jej ovocie 185
Preklad hebrejského textu 185
Preklad gréckeho textu 185
Textové poznámky 186
Kompozícia 186
Komentár 186
14. strofa nún נ (v. 105-112): Prísaha a záväzok 195
Preklad hebrejského textu 195
Preklad gréckeho textu 195
Textové poznámky 195
Kompozícia 196
Komentár 196
15. strofa samech ס (v. 113-120): PÁNOV súd nad dvojtvárnosťou 207
Preklad hebrejského textu 207
Preklad gréckeho textu 207
Textové poznámky 207
Kompozícia 208
Komentár 209
16. strofa ajin ע (v. 121-128): Právo a spravodlivosť 217
Preklad hebrejského textu 217
Preklad gréckeho textu 217
Textové poznámky 217
Kompozícia 218
Komentár 218
17. strofa pe פ (s. 129-136): Požehnanie Tóry 227
Preklad hebrejského textu 227
Preklad gréckeho textu 227
Textové poznámky 227
Kompozícia 228
Komentár 228
18. strofa cadé צ (v. 137-144): Spravodlivý PÁN v živote služobníka 236
Preklad hebrejského textu 236
Preklad gréckeho textu 236
Textové poznámky 236
Kompozícia 237
Komentár 237
19. strofa kóf ק (v. 145-152): Modlitba 245
Preklad hebrejského textu 245
Preklad gréckeho textu 245
Textové poznámky 245
Kompozícia 246
Komentár 246
20. strofa réš ר (v. 153-160): Prosba o vyriešenie sporu 255
Preklad hebrejského textu 255
Preklad gréckeho textu 255
Textové poznámky 255
Kompozícia 256
Komentár 256
21. strofa šín שׁ (v. 161-168): O tých, ktorí milujú Tóru 264
Preklad hebrejského textu 264
Preklad gréckeho textu 264
Textové poznámky 264
Kompozícia 265
Komentár 265
22. strofa tav ת (v. 169-176): Modlitba pred PÁNOVU tvárou 272
Preklad hebrejského textu 272
Preklad gréckeho textu 272
Textové poznámky 272
Kompozícia 273
Komentár 273
Exkurz: Tóra a jej ekvivalenty v Ž 119 280
Aplikácia 286
Teologická aplikácia 286
Pastoračná aplikácia 287
Liturgická aplikácia 289


Komentáre k Starému zákonu 7

Žalm 119

zľava
10 %
  • Bežná cena: 22.00€
  • Naša cena: 19.80€

zľava
10 %
Škandál škandálov /  Zamlčované dejiny kresťanstva
Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosv..
15.90€ 14.31€

zľava
10 %
Komentáre k Novému zákonu 1 / Marek
Dotlač pôvodného vydania z roku 2013. 1. zväzok Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trn..
39.00€ 35.10€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 5   /   Žalmy  51 - 75
Cena Dominika Tatarku za rok 2017 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzi..
25.00€ 22.50€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 6   /   Žalmy  76 - 100
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 6. zväzok dlhodobého projektu ..
25.00€ 22.50€