Odpoveď na Apollinariov spis

Apollinarios (315 – 392) bol biskupom v sýrskom prístavnom meste Laodikeia/Laodicea. Dlhé roky patril medzi popredných bojovníkov proti heréze arianizmu, ktorý spochybňoval božstvo Syna. No v 70. rokoch predstavil takú kristológiu, ktorá bola opačným extrémom. V jeho inkarnačnom modele mal totiž Kristus ľudské iba telo a namiesto ľudskej duše mal Božieho ducha. Tým sa však spochybnila jeho plná ľudská prirodzenosť, čo by malo závažné následky pre ľudské vykúpenie. Apollinariovo učenie bolo odsúdené na niekoľkých synodách a napokon aj na 2. ekumenickom koncile v Konštantínopole/Carihrade v roku 381.

Gregor z Nyssy (asi 335 – po 394) v diele „Odpoveď na Apollinariov spis“, Antirrheticus adversus Apollinarium, reaguje na nezachovaný Apollinariov traktát, v ktorom tento autor vysvetľoval rôzne aspekty svojej predstavy o inkarnácii. Gregor preberá Apollinariove argumenty bod za bodom a systematicky ich vyvracia. Poukazuje na to, že v Kristovi bolo v jednej osobe nezvratne spojené božstvo a človečenstvo. Len tak bola možná zámena vlastností oboch prirodzeností a následné uzdravenie a oslávenie ľudstva. „Boh sa stal takým, ako sme my, aby  nás urobil takými, ako je on“ 

 

Editor Helena Panczová
Preklad a poznámky Helena Panczová a Artur Bilyk CSsR
Úvod Cyril Šesták SJ a Artur Bilyk CSsR
Indexy Artur Bilyk CSsRKniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu TU
Vydanie Prvé
Počet strán 252
Formát 13 x 19,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2022
Úvodná štúdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Gregorova Odpoveď na Apollinariov spis . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Adresát a datovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Teológia diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2.1. Apollinariov model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2. Kappadócka odpoveď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3. Spojenie dvoch prirodzeností
podľa Gregora z Nyssy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Edičné poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sv. Gregor z Nyssy:
Odpoveď na Apollinariov spis (Grécky text a preklad) . . 15
Dodatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Index biblických miest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Vecný a menný register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Odpoveď na Apollinariov spis

zľava
10 %
  • Bežná cena: 12.00€
  • Naša cena: 10.80€

zľava
10 %
O katechizovaní úplných začiatočníkov
Preklad, analýza textu   Dielo hipponského biskupa sv. Augustín De catechizandis rudibus ..
6.50€ 5.85€

zľava
10 %
Menšie teologické spisy
  Sedem menších teologických spisov  sv. Gregora z Nyssy sa venuje rôznym otázkam ..
10.00€ 9.00€

zľava
10 %
Sv. Makrína, Melánia a Olympia
Život sv. Makríny (327 – 380) podáva príbeh ženy, ktorá sa po smrti svojho snúbenca rozhodla celý sv..
8.00€ 7.20€

zľava
10 %
Výklad Veľpiesne  3. časť  / Homílie 11 – 15
Svätý Gregor z Nyssy (335 – 394) nadväzuje na starobylú židovsko-kresťanskú tradíciu výkladu ľú..
8.00€ 7.20€

zľava
10 %
Výklad Veľpiesne 2. časť / Homílie 6 – 10
Svätý Gregor z Nyssy (335 – 394) nadväzuje na starobylú židovsko-kresťanskú tradíciu výkladu ľú..
7.50€ 6.75€