Prvý vatikánsky koncil (1869 – 1870) v kontexte histórie a teológie Katolíckej cirkvi

Preklad koncilových dokumentov, Sylabu omylov a úvodná monografická štúdia

 

V predkladanej monografii ponúkame vedeckej verejnosti prvý slovenský preklad dokumentov Prvého vatikánskeho koncilu a Sylabu omylov. Prekladu predchádza monografická štúdia, v ktorej sa snažíme o kontextuálne pochopenie koncilu a jeho interpretáciu v kontexte histórie a teológie Cirkvi, ako aj vysvetlenie určitých teologických pojmov, ktoré považujeme za dôležité. Poznanie textov tohto koncilu je dôležité nielen pre štúdium teológie a cirkevných či svetských dejín, ale aj pre správne pochopenie a interpretáciu Druhého vatikánskeho koncilu (1962 ‒ 1965), a tiež vice versa, texty oboch koncilov sa totiž, ako to jasne pripomína Y. Congar (1904 ‒ 1995), vzájomne dopĺňajú.

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

 

 

Prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th v monografii Prvý vatikánsky koncil (1869 – 1870) v kontexte histórie a teológie Katolíckej cirkvi predkladá vedeckej verejnosti prvý slovenský preklad dokumentov tohto koncilu. Pripája i prvý slovenský preklad Sylabu omylov v bilingválnej edícii. Dlhoročná erudovaná skúsenosť autora – terajšieho prorektora TU v Trnave prof. M. Lichnera ‒ je zárukou ich kvality a vernosti. Predkladaná monografia vypĺňa tak medzeru v teologickej literatúre koncilových dokumentov v slovenskom jazyku. Nádejam sa, že bude mať pokračovanie aj v ďalších vydaniach dokumentov tohto typu.

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., nitriansky sídelný biskupKniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 196
Formát 14 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2021
Úvodná monografická štúdia . 5
Úvod . 5
Blahoslavený pápež Pius IX. . 6
Prvý vatikánsky koncil v kontexte histórie . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Prvý vatikánsky koncil v kontexte ostatných ekumenických koncilov . 15
Prvý vatikánsky koncil . 19
Otvorenie Prvého vatikánskeho koncilu a Vyznanie viery Pia IX. . 21
Dogmatická konštitúcia Dei Filius . 30
1. kapitola: Boh Stvoriteľ . 35
2. kapitola: Božie zjavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. kapitola: Viera . 42
4. kapitola: Viera a rozum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. Záverečné kánony . 53
Dogmatická konštitúcia Pastor Aeternus . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ignaz von Döllinger a pápežská neomylnosť . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ultramontanizmus . 60
Pápež Honorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Úvod do dogmatickej konštitúcie Pastor Aeternus . 66
1. kapitola: Apoštolský primát ustanovený na svätom Petrovi . 67
2. kapitola: Stále pretrvávanie primátu svätého Petra
v rímskych veľkňazoch . 70
Moc a podstata primátu rímskeho veľkňaza . . . . . . . . . . . . . . . 77
Konciliarizmus v kontexte Prvého vatikánskeho koncilu . 79
3. kapitola: Neomylný Učiteľský úrad rímskeho veľkňaza . . . . . . . . 87
Vyznanie viery pápeža Hormizdasa . 89
Záver . 97
Sylabus omylov pápeža Pia IX. . 99
Concilium Vaticanum I
Prvý vatikánsky koncil 1869 – 1870 Bilingválny text . . . . . . . . . . .121
Skratky a označenia . 166
Edície a časopisy . 166
Skratky diel z patristiky . 167
Použitá literatúra . 168
Primárne zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Slovníky a encyklopédie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Sekundárne zdroje . 172
Index biblických citácií . 180
Starý zákon . 180
Nový zákon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Index starovekých a stredovekých autorov a zbierok . 183

Prvý vatikánsky koncil (1869 – 1870) v kontexte histórie a teológie Katolíckej cirkvi

  • Bežná cena: 8.00€
  • Naša cena: 6.40€
Poľský publicista a prozaik Jan Dobraczyński (1910-1994) je aj na Slovensku známy vďaka svojim ..
15.00€ 12.00€

Biblia, Bohom inšpirovaná kniha, ktorú napísali ľudia, ukazuje človeka v jeho prirodzenom prostredí...
17.00€ 13.60€

Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 8. zväzok dlhodobého projektu ..
25.00€ 20.00€

28. marca uplynulo pol tisícročia od narodenia jednej z najvýznamnejších učiteliek duchovného života..
5.00€ 4.00€

Zvuková nahrávka knihy vo formáte MP3 v interpretácii Hildy Michalíkovej   V pokladnici..
8.00€ 6.40€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.