Výklad Veľpiesne 2. časť / Homílie 6 – 10

Svätý Gregor z Nyssy (335 – 394) nadväzuje na starobylú židovsko-kresťanskú tradíciu výkladu ľúbostného vzťahu Veľpiesne ako rozprávania o vzťahu Boha a jeho milovaného ľudu. Gregorovou osobitosťou je veľmi široké chápanie Božieho ľudu – je ním celé ľudstvo, celá ľudská prirodzenosť. V jeho Výklade Veľpiesne sa plynule prelína obraz záhrady Veľpiesne a jej dvoch zaľúbencov so záhradou, ktorou je celá zem, a v nej Boh, ktorý tak miloval ľudstvo, že sa stal človekom.

Starovekí exegéti však vo Veľpiesni, ktorú vnímali ako prorocký spis, videli aj iné prorocky relevantné témy. Ženích Veľpiesne je Mesiáš, Kristus, ktorý mal podľa prorokov trpieť a umrieť. A tak autori citlivo vnímali možné intertextové prepojenia medzi Veľpiesňou a evanjeliovými textami o utrpení Pána – pomazanie vonnými olejmi, korunovanie, záhrada utrpenia a smrti, hľadanie Pána, vzkriesenie v záhrade... Aj táto interpretačná línia je bohato prítomná v Gregorovom diele. Veď napokon jeho Výklad Veľpiesne je sériou homílií, ktoré predniesol vo Veľkom pôste ako prípravu na slávenie mystérií Veľkej noci, Vzkriesenia, ktorým bolo dovŕšené Vtelenie.

 

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 178
Formát 13 x 19,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
Úvodná štúdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Veľká noc a Veľpieseň
Veľpieseň ako proroctvo o Mesiášovi. . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Obrazy Mesiáša v Biblii a v ranokresťanskej literatúre . . . 9
1.1. Mesiáš ako osloboditeľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Trpiaci Mesiáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.1. Mesiáš ako nositeľ pokoja a uzdravenia . . . . . 12
1.2.2. Predpovede utrpenia . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.3. Obrazy z exodového cyklu. . . . . . . . . . . . . .15
1.3. Mesiáš ako Ženích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
1.3.1. Starozákonná tradícia . . . . . . . . . . . . . . . .17
1.3.2. Nový zákon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Mesiáš Veľpiesne a kresťanská Veľká noc . . . . . . . . . . 21
2.1. Korunovanie a kráľovský sobáš . . . . . . . . . . . . . 22
2.2. Pomazanie Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3. Záhrada utrpenia a smrti . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4. Hľadanie Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.5. Záhrada vzkriesenia a obnovenie raja . . . . . . . . . .31
Edičné poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sv. Gregor z Nyssy: Výklad Veľpiesne
2. časť: Homílie 6 – 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Homília 6 (Veľpieseň 3,1-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Veľpieseň 3,1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Filozofia Veľpiesne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zmyslová a rozumová prirodzenosť . . . . . . . . . . . . . 39
Nestvorená a stvorená rozumová prirodzenosť – epektáza . . 40
Ako nadviazať na predchádzajúci výklad? . . . . . . . . . 40
Zhrnutie predchádzajúcich etáp – epektáza . . . . . . . 41
Temnota obklopujúca Boha . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Anjelská prirodzenosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kedy možno nájsť Boha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Záver výkladu Veľp 3,1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Veľpieseň 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Dcéry Jeruzalema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Veľpieseň 3,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Výstup Nevesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Premena Nevesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Krása z púšte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Myrha a libanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Veľpieseň 3,7-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Des okolo Šalamúnovho lôžka . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Výzbroj Božích bojovníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Počet Božích bojovníkov: šesťdesiat . . . . . . . . . . . . 54
Päť zmyslov-strážcov a jeden Izrael . . . . . . . . . . . . . 56
Súhrn numerického výkladu . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kráľovo lôžko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Homília 7 (Veľpieseň 3,9 – 4,7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Veľpieseň 3,9-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Šalamún ako predobraz Krista . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Pánove nosidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rozmanitosť materiálu nosidiel . . . . . . . . . . . . . . . 64
Stromy na Libanone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rozmanitosť úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Veľpieseň 3,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
„Vyjdite a hľaďte“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Boh – matka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ženíchova koruna – cirkev . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Veľpieseň 4,1a-c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Krása Nevesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Časti tela cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Oči cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Oči holubice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
„Okrem toho, čo sa o tebe mlčí“ . . . . . . . . . . . . . . . 73
Veľpieseň 4,1d-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Vlasy ako ozdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Necitlivosť vlasov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Pohanský Galaád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Mníšstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Veľpieseň 4,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Zuby rozhrýzajúce náuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Zuby – ovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Veľpieseň 4,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Karmín a šnúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Zrelá reč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Granátové jablko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
„Okrem toho, čo sa o tebe mlčí“ . . . . . . . . . . . . . . . 82
Veľpieseň 4,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Obrazné vyjadrovanie Písma . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Dávidova veža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Anatómia hrdla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kto je hrdlo cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Pavol ako hrdlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Staviteľ Dávid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Štíty a kopije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Plecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Rast v kráse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Veľpieseň 4,5-6a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
„Vanutie dňa“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Dve mláďatá gazely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Veľpieseň 4,6b-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Myrha, libanos a krása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Homília 8 (Veľpieseň 4,8-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Veľpieseň 4,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Nekonečný výstup k Bohu – epektáza . . . . . . . . . . . 92
Povzbudzovanie k neustálemu postupu . . . . . . . . . . 94
Mystérium krstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Človek ako zviera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Ľudská nestabilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Veľpieseň 4,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Sestra anjelov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Božia mnohotvárna múdrosť . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Boh viditeľný v cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Jediné videnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Jediná duša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Homília 9 (Veľpieseň 4,10-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Veľpieseň 4,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Netelesné zmýšľanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Prsia sestry-Nevesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Vzájomnosť medzi Nevestou a Ženíchom . . . . . . . . .108
Nová vôňa je vzácnejšia ako starozákonné obety . . . . .109
Veľpieseň 4,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Včela ako vzor múdrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Med a mlieko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Nebeský odev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Vôňa libanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Veľpieseň 4,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Stromy v záhrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Zapečatený prameň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Veľpieseň 4,13-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Zoznam oslavných vyjadrení . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Stupňovanie oslavných vyjadrení – epektáza . . . . . . . 119
Výhonky a sad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Granátovníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Cyprus s nardom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Šafran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Puškvorec a škorica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Výklad bájnych prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Libanové stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Myrha, aloa a najlepšie vonné oleje . . . . . . . . . . . . .128
Prameň záhrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Studňa živej vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Homília 10 (Veľpieseň 4,16 – 5,2a) . . . . . . . . . . . . . . . 131
Veľpieseň 4,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Božie výroky ako hviezdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Príkazy: príklad stotníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Severák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Južný vietor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Jeho záhrada a ovocie v nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
„Nech zostúpi“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Veľpieseň 5,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
„Zostúpil som do svojej záhrady“ . . . . . . . . . . . . . .139
Myrha, chlieb a víno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Triezva opitosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Veľpieseň 5,2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Bdelý spánok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Spánok zmyslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Dvojaká rozkoš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Dodatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Skratky edícií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Pramene a preklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Gregor z Nyssy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Iní autori a diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Sekundárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Index biblických miest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Vecný a menný register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Výklad Veľpiesne 2. časť

Homílie 6 – 10

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.50€
  • Naša cena: 6.75€

zľava
10 %
Pane, čo mám robiť? / Sme Ježišovými účeníkmi, alebo len chodíme do kostola?
Ako možno živú a osobnú vieru odovzdávať ďalším generáciám? Bude ešte o pár rokov možné po..
13.50€ 12.15€

zľava
10 %
Slovo má moc dotknúť sa každého srdca / Advent a Vianoce
Ježišovo slovo má moc dotknúť sa každého srdca, premôcť zlo dobrom, zmeniť a vykúpiť svet. Adventné..
3.50€ 3.15€

zľava
10 %
Uverme neuveriteľné / Myšlienky na každý deň
Arcibiskup Fulton John Sheen (* 1895 – † 1979) bol pomocným biskupom Newyorskej arcidiecézy a n..
10.50€ 9.45€

zľava
10 %
O nepravej ženskej kráse
Tertullianus:  O pestovaní ženskej krásy, Tertullianus: O závoji panien, sv. Cyprián: O správan..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Sv. Makrína, Melánia a Olympia
Život sv. Makríny (327 – 380) podáva príbeh ženy, ktorá sa po smrti svojho snúbenca rozhodla celý sv..
8.00€ 7.20€