Život svätého Martina z Tours

Editor: Helena Panczová, PhD.
Monografická štúdia, preklad, poznámky a indexy: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

V predkladanej monografii predstavujeme prvý slovenský preklad diela Vita Martini od Sulpicia Severa pod názvom Život sv. Martina z Tours (už skôr publikovaný v elektronickej forme). Záujemcom o ranokresťanskú latinskú literatúru ponúkame bilingválny text, to znamená slovenský a latinský na stranách oproti sebe. Čitateľ tak môže sledovať latinskú štruktúru, ako aj preklad do slovenčiny. V poznámkach pod čiarou nájde priliehavé vysvetlenia. Samotný preklad predchádza monografická štúdia. Vydávame ich spolu v edícii Starokresťanská knižnica.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 206
Formát 13 x 19,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
Úvodná štúdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Martin ako dokonalý nasledovateľ Ježiša Krista . . . . . . 9
Dobový kontext vzniku diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vplyv Svätého písma a profánnej literatúry
na Vita Martini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kompozícia diela Vita Martini . . . . . . . . . . . . . . . 20
Základné použité diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sulpiciov sprievodný list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Detstvo a mladosť svätého Martina . . . . . . . . . . . . . 25
Martin vojakom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Martin stretá Hilára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cesta do Talianska a do Illýrie – stretnutie s Hilárom . . 38
Založenie kláštora a prvé vzkriesenia . . . . . . . . . . . . 44
Martin sa stáva biskupom v Tours 4. júla 371 . . . . . . . 45
Martin – biskup a mních v jednej osobe . . . . . . . . . . 51
Martin a priscillianizmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Odhalenie falošného mučeníka . . . . . . . . . . . . . . . 64
Martinovo apoštolské pôsobenie . . . . . . . . . . . . . . 65
Ničenie pohanských chrámov . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Neúspešné pokusy zavraždiť Martina . . . . . . . . . . . . 68
Martinov dar uzdravovať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Martin a možnosť spásy „aj“ diabla . . . . . . . . . . . . . 76
Falošní proroci ako znak konca čias . . . . . . . . . . . . 80
Sulpicius a Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Martinove asketické kvality . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Záver Martinovho života a jeho smrť . . . . . . . . . . . . 85
Vzťah Martina s okolitými biskupmi . . . . . . . . . . . . 88
Sulpicius Severus (353-410) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Prehľadná tabuľka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Text a preklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Dodatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Skratky a označenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Edície a časopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Primárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Sekundárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Slovníky, príručky a manuály . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Monografie a štúdie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Index biblických citácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Starý zákon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Nový zákon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Index starovekých autorov a zbierok . . . . . . . . . . . .202

Život svätého Martina z Tours

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.00€
  • Naša cena: 6.30€

zľava
10 %
Slávne svedectvo mučeníkov
Výber z najstaršej mučeníckej literatúry Predkladaný výber chronologicky zachytáva literárne svedect..
10.00€ 9.00€

zľava
10 %
Základy logiky
Publikáciu vydala TF TU, preto sa na ňu nevzťahuje zľava Priateľov Dobrej knihy a ani iné zľavy. ..
5.50€ 4.95€

zľava
10 %
Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus
Úvod do filozofickej teológieDruhý dielPrvý diel filozofickej teológie Kto je Boh a či vôbec j..
6.00€ 5.40€