Homílie na nedele a sviatky / Cezročné obdobie

Páter Valér Aurel Zavarský sa ani po takmer desiatich rokoch väzenia neutiahol do ústrania, ale v roku 1968 sa už viac ako šesťdesiatročný naplno zapojil do pastorácie v jezuitskom kostole v Bratislave, kde jeho homílie priťahovali najmä vysokoškolskú mládež. Na čas mu bol odobratý štátny súhlas k vykonávaniu tejto pastorácie, no po niekoľkých rokoch mu bol opäť udelený v kostole kapucínov v Bratislave. Aj tu jeho homílie priťahovali mládež. Vydal v nich svedectvo svojho života viery bez kompromisov. Je to vskutku svedectvo mučeníka pre vieru. Prvý zväzok homílií pátra Valéra Aurela Zavarského zahŕňa nedele vianočného a veľkonočného okruhu, do druhého zväzku sme zaradili jeho nedeľné homílie na nedele v cezročnom období, a to opäť vo všetkých troch cykloch liturgických čítaní.Kniha
Vydanie Prvé
Dátum vydania 2018
Počet strán 275
Formát 15,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Predhovor editorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1. nedeľa cez rok Sviatok krstu Pánovho Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1. nedeľa cez rok Sviatok krstu Pánovho Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. nedeľa cez rok Sviatok krstu Pánovho Cyklus C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. nedeľa cez rok Cyklus A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. nedeľa cez rok Cyklus B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. nedeľa cez rok Cyklus A Ekumenizmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3. nedeľa cez rok Cyklus B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. nedeľa cez rok Cyklus C O Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. nedeľa cez rok Cyklus A Osem blahoslavenstiev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4. nedeľa cez rok Cyklus B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5. nedeľa cez rok Cyklus A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5. nedeľa cez rok Cyklus B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6. nedeľa cez rok Cyklus A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6. nedeľa cez rok Cyklus B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7. nedeľa cez rok Cyklus A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7. nedeľa cez rok Cyklus B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8. nedeľa cez rok Cyklus A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8. nedeľa cez rok Cyklus B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
9. nedeľa cez rok Cyklus A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
9. nedeľa cez rok Cyklus B Deň Pánov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
9. nedeľa cez rok Cyklus B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
9. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
10. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
10. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
10. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
11. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
11. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
11. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
12. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
12. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
12. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
13. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
13. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
13. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
14. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
14. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
14. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
15. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
15. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
15. nedeľa cez rok Cyklus C (Pondelok 27. týždňa) . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
16. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
16. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
16. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
17. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
17. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
17. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
18. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
18. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
18. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
19. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
19. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
19. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
20. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
20. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
20. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
21. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
21. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
21. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
22. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
22. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
22. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
23. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
23. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
23. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
24. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
24. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
24. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
25. nedeľa cez rok Cyklus A (Viď aj stredu 20. týždňa) . . . . . . . . . . . . . . . 194
25. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
25. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
26. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
26. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
26. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
27. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
27. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
27. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
27. nedeľa cez rok Cyklus C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
28. nedeľa cez rok Cyklus A (Porovnaj: Utorok 31. týždňa) . . . . . . . . . . . . . 219
28. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
28. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
29. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
29. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
29. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
30. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
30. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
30. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
31. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
31. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
31. nedeľa cez rok (aj utorok 33. týždňa) Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
32. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
32. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
32. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
33. nedeľa cez rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
33. nedeľa cez rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
33. nedeľa cez rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
34. nedeľa cez rok – sviatok Krista Kráľa Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
34. nedeľa cez rok – sviatok Krista Kráľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
34. nedeľa cez rok – sviatok Krista Kráľa Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Homílie na nedele a sviatky

Cezročné obdobie

  • Bežná cena: 6.50€
  • Naša cena: 5.85€
Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.