Homílie na nedele a sviatky / vianočný a veľkonočný okruh

Páter Zavarský bol zo sústreďovacieho kláštora v Podolínci prepustený 28. apríla 1950 na žiadosť Slovenského chrámového družstva ako nenahraditeľný odborník  v oblasti cirkevného výtvarného umenia. Ubytoval sa na Vazovovej ulici 34, v budove farského úradu neďaleko blumentálskeho kostola. Nemožno povedať, že by toto prepustenie pátrovi Zavarskému prilepšilo. Prišiel síce na relatívnu slobodu, vrátil sa na staré miesta, no tu panovala ťaživá atmosféra náboženského prenasledovania a nedôvery. Všeobecná mienka medzi veriacimi bola, že zo sústreďovacích kláštorov prepúšťajú iba tých, ktorí podpíšu vystúpenie z rehole. „A práve preto, keď som ja prišiel,“ poznamenáva páter Zavarský, „každý sa domnieval, že som aj ja podpísal vystúpenie z rehole a aj Ohlas štátnej Katolíckej akcie. Nikto mi nepovedal pritom nič, ale videl som, že veriaci sa odo mňa odkláňajú, mal som taký prípad, že ľudia mi ušli aj z omše preč.“ Na to nasledovalo jeho zatknutie v roku 1951 a tvrdé výsluchy, o ktorých vypovedal pred súdom: „Vypovedal som pod nátlakom... Zápisnicu pred ŠtB som podpísal pod nátlakom, mával som halucinácie a v takomto stave mi vyhrážali ešte trojmesačnou temnicou.“  To po takmer desiatich rokoch väzenia ešte zvyšuje silu jeho svedectva, ktoré vydal vo svojich homíliách priťahujúcich najmä akademickú mládež. Je to naozaj svedectvo mučeníka pre vieru.

 Kniha
Vydanie Prvé
Dátum vydania 2018
Počet strán 273
Formát 14, 5 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Predhovor editorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Páter Valér Aurel Zavarský SJ – neúnavný svedok viery . . . . . . . . . . . . . . . 11
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Detstvo a mladosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. Jezuitská formácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. Naplno v práci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. V časoch komunistického prenasledovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5. Záver jeho života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Valér Aurel Zavarský SJ
Homílie na nedele a sviatky – vianočný a veľkonočný okruh . . . . . . . . . . . . 29
1. nedeľa adventná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1. nedeľa adventná Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1. nedeľa adventná Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1. nedeľa adventná Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2. nedeľa adventná Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2. nedeľa adventná Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2. nedeľa adventná Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3. nedeľa adventná Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3. nedeľa adventná Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3. nedeľa adventná Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4. nedeľa adventná Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4. nedeľa adventná Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4. nedeľa adventná Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Polnočná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Polnočná Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Polnočná Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Polnočná Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Vianoce III. sv. omša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Sv. Štefana – prvomučeníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Sv. Jána evanjelistu – 27. decembra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Nedeľa sv. Rodiny Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Nedeľa sv. Rodiny Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Nedeľa sv. Rodiny Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Na Silvestra Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Na Silvestra Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Na Silvestra Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Na Silvestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Na Nový rok Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Na Nový rok Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Na Nový rok Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2. nedeľa po Narodení Pána Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
2. nedeľa po Narodení Pána Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2. nedeľa po Narodení Pána Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Zjavenie Pána Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Zjavenie Pána Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Zjavenie Pána Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
1. pôstna nedeľa Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
1. pôstna nedeľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
1. pôstna nedeľa Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2. pôstna nedeľa Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
2. pôstna nedeľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
2. pôstna nedeľa Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
3. pôstna nedeľa Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3. pôstna nedeľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
3. pôstna nedeľa Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
4. pôstna nedeľa Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4. pôstna nedeľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4. pôstna nedeľa Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5. pôstna nedeľa Cyklus A – Príprava na sv. spoveď . . . . . . . . . . . . . . . 151
5. pôstna nedeľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5. pôstna nedeľa Cyklus C (Pondelok po 5. nedeli pôstnej, cyklus A a B) . . . . 156
5. pôstna nedeľa Cyklus C (Pondelok po 5. pôstnej nedeli) . . . . . . . . . . . 160
Zelený štvrtok (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Zelený štvrtok (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Veľký piatok (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Veľký piatok (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Veľký piatok (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Veľká sobota – Obnova krstných sľubov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Veľkonočná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Veľkonočná nedeľa (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Veľkonočná nedeľa (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
2. Veľkonočná nedeľa (A, B, C) I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
2. Veľkonočná nedeľa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
2. Veľkonočná nedeľa (A, B, C) II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
2. Veľkonočná nedeľa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
3. Veľkonočná nedeľa Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
3. Veľkonočná nedeľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
3. Veľkonočná nedeľa Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
4. Veľkonočná nedeľa Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
4. Veľkonočná nedeľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
4. Veľkonočná nedeľa Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
4. Veľkonočná nedeľa Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
5. Veľkonočná nedeľa Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
5. Veľkonočná nedeľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
5. Veľkonočná nedeľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
5. Veľkonočná nedeľa Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
6. Veľkonočná nedeľa Cyklus A (s dodatkom ako kázeň sobášna) . . . . . . . . 227
6. Veľkonočná nedeľa Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
6. Veľkonočná nedeľa Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Nanebovstúpenie Pána Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Nanebovstúpenie Pána Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Nanebovstúpenie Pána Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Nedeľa po Nanebovstúpení Pána Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Nedeľa po Nanebovstúpení Pána Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Nedeľa po Nanebovstúpení Pána Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Vigília svätodušná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Ducha Svätého I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Ducha Svätého II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Ducha Svätého III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Svätodušný pondelok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Najsvätejšej Trojice Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Najsvätejšej Trojice Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Najsvätejšej Trojice Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Sviatok Božského Srdca Cyklus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Sviatok Božského Srdca Cyklus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Sviatok Božského Srdca Cyklus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Homílie na nedele a sviatky

vianočný a veľkonočný okruh

  • Bežná cena: 6.50€
  • Naša cena: 5.85€
Uvádzacia cena  20,- EUR platí do 29.6. 2018 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakult..
25.00€ 22.50€

Cena Dominika Tatarku za rok 2017 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzi..
25.00€ 22.50€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.