Spoznávam Ježiša

Nedeľné evanjelia pre tínedžerov

Je v evanjeliu naozaj stále niečo nové? Môže človek prostredníctvom neho spoznať Ježiša? Týka sa nášho každodenného života? Môže vás dej z nedeľného evanjelia osloviť príbehom, ktorý sa vám (skoro) stal?

Predstava, že by namiesto nášho viac či menej obľúbeného kňaza predniesla veľmi krátku nedeľnú homíliu manželka jedného z farníkov a matka troch detí s trošičku podrezaným jazykom, je asi pritiahnutá za vlasy. No predstava, že takáto žena dokáže mať nedeľné evanjelium „prežuté“ vlastným spôsobom, že o ňom uvažuje tak, aby ho dokázala priblížiť deťom, aby im sprostredkovala stretnutie s Ježišom, je veľmi reálna. Až taká reálna, že z textov takejto ženy pôvodne uverejnených na www.verbumdomini.sk sa stala knižka.

Evanjeliá roku A sú inšpiráciou pre dialógy chlapca s Ježišom. Čítania roku B sú spracované do krátkych príbehov, ktorých hlavná postava nemá meno. A rok C je zachytený v príbehoch, ktorých hlavná postava má meno, ktoré bolo v kalendári v príslušnú nedeľu.

Texty sú zrozumiteľné, jemné, s trochou humoru, trochou sĺz a množstvom lásky. Všetky sú napísané s dôrazom na to, aby sa čitatelia alebo deti, ktorým sú príbehy čítané, mohli ľahko stotožniť s hlavnou postavou.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 256
Formát 14,8 x 21 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017
Rok „A“
Prvá nedeľa v Adventnom období (Mt 24,37-44) 6
„Môžem sa ťa niečo spýtať?
Druhá nedeľa v Adventnom období (Mt 3,1-12) 7
„Vieš, musím ti povedať…
Tretia nedeľa v Adventnom období (Mt 11,2-11) 8
„To ma podrž,
Štvrtá nedeľa v Adventnom období (Mt 1,18-24) 9
„Waw,musím uznať,
Narodenie Pána (Lk 2,1-14) 11
„Blahoželám
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (Mt 2,13-15.19-23) 12
„Museli ste ujsť?
Druhá nedeľa po Narodení Pána (Jn 1,1-18) 13
„Ty si Slovo,
Zjavenie Pána (Mt 2,1-12) 15
„Mudrci to mali ľahké,
Krst Krista Pána (Mt 3,13-17) 16
„To asi určite bolo suprové,
Prvá nedeľa v Pôstnom období (Mt 4,1-11) 17
„Musel si sa postiť
Druhá nedeľa v Pôstnom období (Mt 17,1-9) 18
„Chcel by som sa narodiť
Tretia nedeľa v Pôstnom období (Jn 4,5-15.19b-26.39a.40-42) 20
„Padla mi sánka
Štvrtá nedeľa v Pôstnom období (Jn 9,1.6-9.13-17.34-38) 22
„Veľmi som sa čudoval,
Piata nedeľa v Pôstnom období (Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45) 23
„Si fakt plakal,
Nedeľa utrpenia Pána – Kvetná nedeľa (Mt 27,11-54) 25
„Pane, čo ti to urobili?
Veľkonočná nedeľa (Jn 20,1-9) 28
„To ma zakaždým dostane,
Druhá nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 20,19-31) 29
„Včera sme písali
Tretia nedeľa vo Veľkonočnom období (Lk 24,13-35) 30
„Hlboko som sa zamyslel…“
Štvrtá nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 10,1-10) 32
„Nepomýlil si sa,
Piata nedeľa vo Veľkonočnom obodobí (Jn 14,1-12) 33
„Vraj som celý ocko,
Šiesta nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 14,15-21) 35
„Asi som to domrvil.
Siedma nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 17,1-11a) 36
„ To si sa modlil,
Slávnosť Zoslania Ducha Svätého (Jn 20,19-23) 37
„Neviem, či viem,
Slávnosť Najsvätejšej Trojice (Jn 3,16-18) 38
„Predstav si,
Druhá nedeľa v Cezročnom období (Jn 1,29-34) 39
„Aké to je,
Tretia nedeľa v Cezročnom období (Mt 4,12-23) 40
„Jednému nerozumiem,
Štvrtá nedeľa v Cezročnom období (Mt 5,1-12a) 42
„Nechcem byť chudobný v duchu,
Piata nedeľa v Cezročnom období (Mt 5,13-16) 43
„Som tak rozmýšľal,
Šiesta nedeľa v Cezročnom období (Mt 5,17-37) 44
„Stalo sa čosi nepekné,
Siedma nedeľa v Cezročnom období (Mt 5,38-48) 46
„Je ťažké milovať
Ôsma nedeľa v Cezročnom období (Mt 6,24-34) 47
„Sa ti povie,
Deviata nedeľa v Cezročnom období (Mt 7,21-27) 48
Poznáš môjho dedka?
Desiata nedeľa v Cezročnom období (Mt 9,9-13) 50
„To bol dnes deň,
Jedenásta nedeľa v Cezročnom období (Mt 9,36–10,8) 51
„Počul si?
Dvanásta nedeľa v Cezročnom období (Mt 10,26-33) 52
„Boli sme na výlete.“
Trinásta nedeľa v Cezročnom období (Mt 10,37-42) 53
„Porozprávam ti
Štrnásta nedeľa v Cezročnom období (Mt 11,25-30) 54
„Moja mama plakala,
Pätnásta nedeľa v Cezročnom období (Mt 13,1-9) 56
„Bol som u ušného lekára,
Šestnásta nedeľa v Cezročnom období (Mt 13,24-30) 57
„Nepáči sa mi,
Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období (Mt 13,44-52) 58
„Bojím sa.“
Osemnásta nedeľa v Cezročnom období (Mt 14,13-21) 60
„Povedz, ako si dokázal
Devätnásta nedeľa v Cezročnom období (Mt 14,22-33) 61
„Je to naozaj tak,
Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období (Mt 15,21-28) 62
„Mám občas taký pocit,
Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (Mt 16,13-20) 64
„Palec hore,
Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (Mt 16,21-27) 65
„Musím sa ti pochváliť,
Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (Mt 18,15-20) 66
„Máme nového spolužiaka
Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období (Mt 18,21-35) 68
„Už to nevydržím,
Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období (Mt 20,1-16) 69
„Zarobil som desať eur
Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období (Mt 21,28-32) 71
„Toto sa ti nebude páčiť,
Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období (Mt 21,33-43) 72
„Môj spolužiak to má ťažké,
Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období (Mt 22,1-14) 73
„Už som ti povedal,
Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období (Mt 22,15-21) 75
„Teraz neviem,
Tridsiata nedeľa v Cezročnom období (Mt 22,34-40) 76
„Konečne sa mi prestal
Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (Mt 23,1-12) 77
„Dnes to bolo super,
Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (Jn 2,13-22) 79
„Predstavujem si,
Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (Mt 25,14-30) 80
„V naše triede
Tridsiata štvrtá nedeľa – Krista Kráľa (Mt 25,31-46) 82
Môjmu kráľovi
Rok „B“
Prvá nedeľa v Adventnom období (Mk 13, 33-37) 86
Už len raz
Druhá nedeľa v Adventnom období (Mk 1,1-8) 87
Mravec
Tretia nedeľa v Adventnom období (Jn 1,6-8.19-28) 88
„Dedko, povedz,
Štvrtá nedeľa v Adventnom období (Lk 1,26-38) 89
Moja drahá mamulienka,
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (Lk 2,22-40) 91
„Poďte, pozrieme si video,“
Druhá nedeľa po Narodení Pána (Jn 1,1-18) 93
„Veríš v Boha?“
Krst Krista Pána (Mk 1,7-11) 94
A ty kde máš svoj dar?
Prvá nedeľa v Pôstnom období (Mk 1,12-15) 95
Štyridsať
Druhá nedeľa v Pôstnom období (Mk 9,2-10) 96
Starká, ty si plakala?
Tretia nedeľa v Pôstnom období (Jn 2,13-25) 98
Nedeľné ráno
Štvrtá nedeľa v Pôstnom období (Jn 3,14-21) 99
Izbička
Piata nedeľa v Pôstnom období (Jn 12,20-33) 100
Boxer
Nedeľa utrpenia Pána – Kvetná nedeľa (Mk 15,1-39) 102
Ježiš, spomeň si na mňa
Veľkonočná nedeľa (Jn 20,1-9) 104
Ježiš, milujem ťa
Druhá nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 20,19-31) 106
Uverím, ak…
Tretia nedeľa vo Veľkonočnom období (Lk 24,35-48) 107
151. žalm
Štvrtá nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 10,11-18) 109
Narodeniny
Piata nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 15,1-8) 110
Nikdy sa neprestaňte modliť!
Šiesta nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 15,9-17) 112
Šok
Slávnosť Najsvätejšej Trojice (Mt 28,16-20) 113
Prázdniny
Druhá nedeľa v Cezročnom období (Jn 1,35-42) 114
„Ideme do domova dôchodcov,“
Tretia nedeľa v Cezročnom období (Mk 1,14-20) 115
Pán kaplán, nežartujte!
Štvrtá nedeľa v Cezročnom období (Mk 1,21-28) 116
Bomba
Piata nedeľa v Cezročnom období (Mk 1,29-39) 118
Je to fajn, pomodliť sa
Šiesta nedeľa v Cezročnom období (Mk 1,40-45) 119
Kto chce, aby…
Siedma nedeľa v Cezročnom období (Mk 2,1-12) 120
Záchranka
Ôsma nedeľa v Cezročnom období (Mk 2,18-22) 121
„Mami, prečo sa mám postiť?
Deviata nedeľa v Cezročnom období (Mk 2,23–3,6) 123
„To sa nepatrí,
Desiata nedeľa v Cezročnom období (Mk 3,20-35) 124
Sestry
Jedenásta nedeľa v Cezročnom období (Mk 4,26-34) 125
Starká
Dvanásta nedeľa v Cezročnom období (Mk 4,35-41) 127
Výlet
Trinásta nedeľa v Cezročnom období (Mk 5,21-43) 128
Pane…
Štrnásta nedeľa v Cezročnom období (Mk 6,1-6) 130
„Nevšímajte si ho,
Pätnásta nedeľa v Cezročnom období (Mk 6,7-13) 131
Slovo
Šestnásta nedeľa v Cezročnom období (Mk 6,30-34) 132
Radosť
Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období (Jn 6,1-15) 133
Tábor
Osemnásta nedeľa v Cezročnom období (Jn 6,24-35) 135
Puma
Devätnásta nedeľa v Cezročnom obdbobí (Jn 6,41-51) 136
Bezdomovec
Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období (Jn 6,51-58) 137
Polčas
Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (Jn 6,60-69) 139
Percento
Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (Mk 7,1-23) 140
Hlúposť
Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (Mk 7,31-37) 141
Sam
Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období (Mk 8,27-35) 143
Vytrvalosť
Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období (Mk 9,30-37) 144
Posledná
Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období (Mk 9,38-48) 145
Selfie
Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období (Mk 10,2-16) 147
Láska
Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období (Mk 10,17-30) 148
Hundroš
Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období (Mk 10,35-45) 150
Prvý
Tridsiata nedeľa v Cezročnom období (Mk 10,46b-52) 151
Oči
Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (Mk 12,28b-34) 153
„Mami, čo myslíš,
Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (Mk 12,38-44) 154
Cor
Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (Mk 13,24-32) 155
Poriadok
Tridsiata štvrtá nedeľa – Krista Kráľa (Jn 18,33b-37) 156
Súťaž
Rok „C“
Prvá nedeľa v Adventnom období (Lk 21,25-28.34-36) 160
Vratko
Druhá nedeľa v Adventnom období (Lk 3,1-6) 161
Mikuláš
Tretia nedeľa v Adventnom období (Lk 3,10-18) 162
Lucia
Štvrtá nedeľa v Adventnom období (Lk 1,39-45) 163
Dagmara
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (Lk 2,41-52) 165
Štefan
Druhá nedeľa po Narodení Pána (Jn 1,1-18) 166
Daniela
Krst Krista Pána (Lk 3,15-16.21-22) 168
Dáša
Prvá nedeľa v Pôstnom období (Lk 4,1-13) 169
Valentín
Druhá nedeľa v Pôstnom období (Lk 9,28b-36) 170
Matej
Tretia nedeľa v Pôstnom období (Lk 13,1-9) 171
Bohuš
Štvrtá nedeľa v Pôstnom období (Lk 15,1-3.11-32) 172
Braňo
Piata nedeľa v Pôstnom období (Jn 8,1-11) 174
Ľubica
Nedeľa utrpenia Pána – Kvetná nedeľa (Lk 22,14–23,56) 175
Gabik
Veľkonočná nedeľa (Lk 24,1-12) 176
Benjamín
Druhá nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 20,19-31) 178
Zoltán
Tretia nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 21,1-14) 179
Justína
Štvrtá nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 10,27-30) 181
Ervín
Piata nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 13,31-33a.34-35) 181
Jarmila
Šiesta nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 14,23-29) 182
Lesana
Siedma nedeľa vo Veľkonočnom období (Jn 17,20-26) 183
Blažena
Slávnosť Zoslania Ducha Svätého (Jn 20,19-23) 185
Gertrúda
Slávnosť Najsvätejšej Trojice (Jn 16,12-15) 186
Dušan
Druhá nedeľa v Cezročnom období (Jn 2,1-11) 187
Nataša
Tretia nedeľa v Cezročnom období (Lk 1,1-4; 4,14-21) 188
Timotej
Štvrtá nedeľa v Cezročnom období (Lk 4,21-30) 190
Emil
Piata nedeľa v Cezročnom období (Lk 5,1-11) 191
Vanda
Šiesta nedeľa v Cezročnom období (Lk 6,17.20-26) 193
Sveťo
Siedma nedeľa v Cezročnom období (Lk 6,27-38) 194
Veronika
Ôsma nedeľa v Cezročnom období (Lk 6,39-45) 195
Roman
Deviata nedeľa v Cezročnom období (Lk 7,1-10) 196
Xénia
Desiata nedeľa v Cezročnom období (Lk 7,11-17) 198
Stanislava
Jedenásta nedeľa v Cezročnom období (Lk 7,36-50) 199
Bianka
Dvanásta nedeľa v Cezročnom období (Lk 9,18-24) 201
Sidónia
Trinásta nedeľa v Cezročnom období (Lk 9,51-62) 203
Melánia
Štrnásta nedeľa v Cezročnom období (Lk 10,1-9) 204
Oliver
Pätnásta nedeľa v Cezročnom období (Lk 10,25-37) 205
Kamil
Šestnásta nedeľa v Cezročnom období (Lk 10,38-42) 207
Daniel
Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období (Lk 11,1-23) 208
Krištof
Osemnásta nedeľa v Cezročnom období (Lk 12,13-21) 210
Dominik a Dominika
Devätnásta nedeľa v Cezročnom období (Lk 12,35-40) 212
Zuzana
Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období (Lk 12,49-53) 213
Helena
Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (Lk 13,22-30) 214
Ľudovít
Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (Lk 14,1.7-14) 216
Drahoslava
Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (Lk 14,25-33) 217
Miriama
Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období (Lk 15,1-32) 219
Jolana
Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období (Lk 16,1-13) 221
Matúš
Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období (Lk 16,19-31) 222
Michal
Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období (Lk 17,5-10) 224
Natália
Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období (Lk 17,11-19) 225
Maximilián
Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období (Lk 18,1-8) 226
Kristián
Tridsiata nedeľa v Cezročnom období (Lk 8,9-14) 227
Sabína
Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (Lk 19,1-10) 229
Denis
Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (Lk 20,27-38) 230
Tibor
Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (Lk 21,5-19) 231
Klaudia
Tridsiata štvrtá nedeľa – Krista Kráľa (Lk 23,35b-43) 233
Emília
Dodatky
Obetovanie Pána (Lk 2,22-40) 236
„Priniesli ťa do chrámu,
Svätých apoštolov Petra a Pavla (Mt 16,13-19) 237
„Pýtal sa ma pán kaplán
Svätých Cyrila a Metoda (Mt 28,16-20) 238
Krídlo
Povýšenie Svätého kríža (Jn 3, 13-17) 240
„Kamarát sa mi smial,
Slávnosť Všetkých svätých (Mt 5,1-12a) 241
Pätorka
Spomienka všetkých verných zosnulých (Mt 25,1-13) 242
„Mám takého strýka,
Prehľad úryvkov z evanjelií 244


Spoznávam Ježiša

zľava
20 %
  • Bežná cena: 7.00€
  • Naša cena: 5.60€

zľava
20 %
Deviatnik k fatimským deťom
K 100. výročiu fatimských zjaveníSté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime a svätorečenie pastieriko..
1.50€ 1.20€

zľava
20 %
Iskry svätého Ignáca / Myšlienky na každý deň
Gabriel Hevenesi SJ bol na konci 17. storočia dekanom filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, uzn..
11.00€ 8.80€

zľava
20 %
Spiritualita a umenie
Zážitok silnej duchovnej skúsenosti, mimoriadne zasahujúcej do života človeka aj spoločenstva, viedo..
8.00€ 6.40€

zľava
20 %
Neodpočívaj, pomáhaj / Fakty zo života blahoslaveného Titusa Zemana  a pohľady na jeho osobnosť
  Vychádza v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v ..
10.00€ 8.00€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.