Svätý Ambróz: Výklad vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách

Editor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

Svätý Ambróz a katechumenát (monografická štúdia),

preklad, poznámky a indexy:

 

doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th., a Mgr. Róbert Horka, PhD.

 

Aurelius Ambrosius, ktorého poznáme skôr ako svätého Ambróza, milánskeho biskupa, ktorý pokrstil sv. Augustína, patrí k najvýznamnejším latinským cirkevným otcom. Spolu s Augustínom, Hieronymom a Gregorom Veľkým ho radíme k tzv. štyrom veľkým učiteľom západnej Cirkvi.

Z jeho rozsiahleho diela sme vybrali mystagogické katechézy O sviatostiach (De sacramentis) a O tajomstvách (De mysteriis), ktoré odzneli vo veľkonočnom období pred novopokrstenými veriacimi. Pripojili sme k nim aj Vysvetlenie vyznania viery (Explanatio symboli), ktoré bolo určené katechumenom v záverečnej fáze prípravy na prijatie sviatosti krstu. Bilingválny text predchádza štúdia charakteru vedeckej mongrafie Svätý Ambróz a katechumenát, v ktorej ponúkame kontextuálny pohľad na život, dielo a pôsobenie sv. Ambróza. Naše prvé čiastkové preklady týchto diel sme kompletne prepracovali a zrevidovali a doplnili o najnovšie poznatky z histórie, filológie a teológie.

Čitateľ tak bude mať k dispozícii prvý ucelený slovenský preklad týchto výnimočných diel, ktoré mu umožnia nahliadnuť do cirkevného sveta konca 4. storočia. V dielach čitateľ nájde ucelené informácie o formácii katechumenov, o slávení sviatosti krstu a eucharistie, doplnené o výklad modlitby Otčenáš. Milánsky teológ ponúka tak praktický, ako aj mystický výklad, včlenený do dejín spásy.

 

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 310
Formát 13 x 19,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017
Svätý Ambróz a katechumenát 5
Život svätého Ambróza z Milána 7
Ambrózove katechumenálne diela 36
Ambrózova teologická metóda 38
Výklad vyznania viery – Explanatio symboli 39
Explanatio fidei – Zachované manuskripty 42
O tajomstvách – De mysteriis 42
O sviatostiach – De sacramentis 46
Autor, čas a miesto vzniku diel:
De mysteriis, De sacramentis
a Explanatio symboli 52
Štylistická povaha spisov 60
Najvýznamnejšie teologické pojmy 65
Katechumenát 65
Disciplina arcani 77
Krstný symbol 81
Mysterium a sacramentum 84
Krst 87
Obrad umývania nôh 96
Birmovanie 98
Eucharistia 101
Melchizedech 104
Skratky a označenia 109
Edície a časopisy 109
Diela cirkevných autorov 109
Bibliografia 111
Primárna literatúra 111
Sekundárna literatúra 115
Instrumenta patristica 115
Monografie a štúdie 116
Preklad a kritický text 123
Explanatio symboli 125
De sacramentis 141
De mysteriis 249
Index biblických citácií preložených diel 299
Index staroveký ch autorov a zbierok 305

Svätý Ambróz: Výklad vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách

  • Bežná cena: 8.00€
  • Naša cena: 6.40€
Monografická štúdia, preklad, poznámky, indexy: ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th.    M..
9.00€ 7.20€

Úvod, preklad, poznámky a indexy Helena Panczová    Itinerarium Egeriae, v starších ..
6.50€ 5.20€

Výber z najstaršej mučeníckej literatúry Predkladaný výber chronologicky zachytáva literárne svedect..
10.00€ 8.00€

V starovekom východnom Stredomorí existovala dlhá kultúrna tradícia, ktorá vnímala transcendentný vý..
8.00€ 6.40€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.