O katechizovaní úplných začiatočníkov

Preklad, analýza textu

 

Dielo hipponského biskupa sv. Augustín De catechizandis rudibus (O katechéze úplných začiatočníkov) je jedným z najdôležitejších dokumentov z obdobia ranej Cirkvi. Zaoberá sa správnou metódou katechizovania a zároveň ponúka i jej dva vzory. Vzniklo v rokoch 399 –405. Špecifikum diela spočíva v tom, že ide o tzv. predkatechézu, ktorá je určená záujemcovi o krst, ktorý sa po vypočutí tejto katechézy rozhoduje, či začne alebo nezačne katechumenálnu prípravu. Ako prevažná väčšina Augustínových diel, aj toto vzniklo ako odpoveď na požiadavku, v tomto prípade pastorálneho charakteru. Ide vlastne o odpoveď na tri otázky, ktoré hipponskému biskupovi adresoval kartáginský diakon Deogratias. Augustín v diele analyzuje mnohé príčiny stroskotania v katechéze a predstavuje aj spiritualitu katechétu. Dielo ponúka dve formy katechézy, ktoré sú založené na interpretácii dejín spásy, úzkeho vzťahu medzi Starým a Novým zákonom, ako aj kristologickú ekleziológiu. Je zaujímavé, že Augustín venuje veľmi veľký priestor ekleziálnej príprave možného záujemcu o pripravu na krst, pričom podstata formácie spočíva v upozornení a vysvetlení toho, že v Cirkvi nájde po krste aj zlých kresťanov, ktorým sa má vyhýbať, avšak, pripomína Augustín, nájde v nej aj dobrých kresťanov, ktorých má vyhľadávať a pridŕžať sa ich. Augustínov spis je tak cenným dokumentov o ranocirkevnej predkatechumenálnej transparencii. Podľa hipponského teológa kulminujú dejiny spásy v čase príchodu záujemcu ku katechétovi, ktorý sa takýmto spôsobom stáva súčasťou dejín spásy. Katechumen má katechézu počúvať, aby uveril, uveriac má získať nádej a dúfajúc nájsť lásku.

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 184
Formát 13 x 19,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2016
ÚVODNÁ ŠTÚDIA
Život svätého Augustína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Augustínove katechumenálne diela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
De catechizandis rudibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Motívy konverzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Narratio – regula fidei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Regula fidei a Scriptura sacra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Členenie diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Augustín a klasické rečnícke umenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Podrobné rozdelenie diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Datovanie diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Používaný text Svätého písma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Použitý text. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Skratky a označenia
Edície a časopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Augustínove diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Bibliografia
Primárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sekundárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Použitá literatúra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
KRITICKÝ TEXT A PREKLAD
Retractationes 2.14, CCL 57, s. 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Bilingválny text diela De catechizandis rudibus. . . . . . . . .49
Analytický index vybraných latinských
pojmov a mien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Index biblických citácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

O katechizovaní úplných začiatočníkov

zľava
20 %
  • Autor: Sv. Augustín
  • ISBN 978-80-7141-970-9
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 6.50€
  • Naša cena: 5.20€

zľava
20 %
Úvodné state z filozofickej hermeneutiky I
Homér naozaj patril medzi prvých interpretovaných autorov. Sám pritom bol interpretátorom, a to pr..
3.00€ 2.40€

zľava
20 %
Základné črty spirituality Nového zákona
Učebnica, ktorú držíte v ruke, chce poukázať na pramene sily a účinnosti Nového zákona predovšetkým ..
5.00€ 4.00€

zľava
20 %
Drahý pápež František
Deti z celého sveta mali možnosť napísať Svätému Otcovi list a spýtať sa ho na niečo. Rýchlo poslali..
8.50€ 6.80€

zľava
50 %
Môj život so svätými
Páter James Martin SJ pochádza z rodiny nie príliš horlivých amerických katolíkov. K svätcom preto a..
14.90€ 7.50€

zľava
20 %
Svedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňa človeka/ Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes – cesta k dialogickému uchopeniu transcendencie svedomia