Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus

Úvod do filozofickej teológie
Druhý diel


Prvý diel filozofickej teológie Kto je Boh a či vôbec jestvuje by nebol úplný bez objasnenia pojmu ľudskej duše a zázrakov. Tieto objasnenia sa skomplikovali pod vplyvom súčasných empirických vied. K podstate každého náboženstva patrí nádej založená na očakávaní lepšej budúcnosti, ktorá sa spája s posmrtným životom. Nádej však predpokladá presvedčenie o koherentnosti a pravdivosti teórie, ktorá túto budúcnosť opisuje, a o dobrote Boha, ktorý túto budúcnosť garantuje. Preto je aj pre filozofiu náboženstva dôležité bližšie objasnenie možnosti existencie po smrti tela a možnosti zázrakov ako prejavov Božej dobroty. V dejinách existovalo viacero súvisiacich tém, ktoré však už nemajú taký vplyv ako kedysi. Krátky prehľad dejín ateizmu v poslednej kapitole dopĺňa niektoré z týchto tém a zároveň predstavuje historický rámec, v ktorom vznikali ateistické teórie. Zdá sa, že najväčší problém spôsoboval tradičný pojem Boha a problém zla. Pod vplyvom ateistických teórií celé desaťročia prevládal medzi intelektuálmi v západnej kultúre názor, že náboženstvo je odsúdené na zánik. Posledné desaťročia však ukazujú, že išlo skôr o ilúziu. Vývoj naznačuje, že kým na jednej strane sa šíri sekularizácia, na druhej sa rozvíja hlbší zmysel pre niektoré náboženské hodnoty. Sekularizácia nepriamo vyvoláva znovuoživenie náboženstva, aj keď v inej forme. Svedčia o tom nové náboženské skupiny a hnutia, ako aj niektoré fundamentalistické tendencie v rámci existujúcich náboženstiev.


Ľuboš Rojka od roku 2005 vyučuje analytickú filozofiu náboženstva na Trnavskej univerzite v Trnave a v posledných rokoch aj na Gregorovej univerzite v Ríme. Okrem početných vedeckých článkov je známa jeho monografia The Eternity of God (Dobrá kniha, 2005) a Stvorenie vesmíru z ničoho (Dobrá kniha, 2012).
Mária Spišiaková vyučuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity filozofickú teológiu a zaoberá sa tiež náboženskou epistemológiou a metafyzikou. Je dlhoročnou prekladateľkou teologických a filozofických textov a okrem viacerých kratších publikácií aj autorkou monografie Zlo v Božom stvorení (Rhetos, 2012).
 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 112
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2015
Úvod 7
1. Posmrtný život 9
1.1 Duša a život po smrti 10
1.2 Empirická evidencia v prospech posmrtného života 22
1.3 Dualizmus duše a tela 29
1.4 Diachronická osobná identita 34
1.5 Vysvetlenia posmrtného života 37
2. Zázraky 43
2.1 Diskusia v osemnástom storočí 47
2.2 Humov argument 54
2.3 Zázraky a kresťanstvo 59
3. Filozofický ateizmus 62
3.1 Krátke dejiny ateizmu 64
3.2 Postoje niektorých filozofov 85
3.3 Nový ateizmus a jeho hlavní predstavitelia 95
Literatúra 108

Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus

zľava
20 %
  • Bežná cena: 6.00€
  • Naša cena: 4.80€

zľava
20 %
Modliť sa Božím slovom
Duchovné cvičenia v každodennom živote   Táto knižka nás pozýva modliť sa Božím slovom. I..
4.00€ 3.20€

zľava
20 %
Slovo v službe života 3 / Cez rok
Tretia časť cyklu Jozefa Šuppu SJ Slovo v službe života nás sprevádza Cezročným obdobím a opätovne n..
4.00€ 3.20€