Život, poznanie, láska / Duchovné cvičenia podľa svätého Ignáca

Duchovné cvičenia podľa svätého Ignáca

Každý človek môže svojmu blížnemu otvoriť budúcnosť alebo zahatať.

Je veľa ľudí, čo svoj život nenaplnia len preto, že im ktosi hneď pri štarte zatvoril bránu poznania  a lásky. Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 213
Formát 11 x 16 cm
Väzba brož.
Dátum vydania 2015
O SÚ DUCHOVNÉ CVIČENIA?.....................................4
ÚVOD................................................................................5
PRVÝ TÝŽDEŇ DUCHOVNÝCH CVIČENÍ.............8
1. NEBOJ SA ROZMÝŠĽAŤ O SVOJOM ŽIVOTE......10
2. NAJDÔLEŽITEJŠIA TÉMA – ZMYSEL ŽIVOTA....12
3. CIEĽ .........................................................................14
4. EŠTE RAZ: CIEĽ......................................................16
5. VIDIEŤ CELÝ SVOJ ŽIVOT....................................18
6. SOM POZVANÝ STVORITEĽOM...........................20
7. MÔJ POSTOJ K STVORITEĽOVMU PROGRAMU...22
8. POZNAŤ PRAVÉHO BOHA....................................24
9. BOH JE INÝ............................................................26
10. ROZHODUJÚCA JE OCHOTA VERIŤ.................28
11. NEVIDITEĽNÝ BOH..............................................30
12. OSOBNÝ BOH........................................................32
13. BOH – TAJOMSTVO ............................................34
14. BOH – LÁSKA.......................................................36
15. BOH NIE JE PRVÝ, BOH JE VEČNÝ....................38
16. SVET, V KTOROM ŽIJEM I..................................40
17. SVET, V KTOROM ŽIJEM II.................................43
18. ČO BUDE SO MNOU?...........................................45
19. SMRŤ.....................................................................48
20. POSTOJ K SMRTI..................................................51
21. JEŽIŠ A SMRŤ.......................................................54
22. SMRŤ V NOVOM ZÁKONE..................................57
23. SÚD I.....................................................................60
24. SÚD II....................................................................62
25. VEČNOSŤ..............................................................65
26. VEČNÝ ŽIVOT.......................................................68
27. SVET, ZAMORENÝ HRIECHOM..........................71
28. HRIECH – SKUTOČNOSŤ ALEBO NIE?.............73
29. HRIECH PRVÝCH ĽUDÍ......................................76
30. HRIECH ANJELOV..............................................79
31. MÔJ HRIECH .......................................................82
32. NÁSLEDKY HRIECHU.........................................85
33. AKO SA DOSTAŤ Z HRIECHU.............................87
34. MOJA SPOVEĎ.....................................................90
35. GENERÁLNA SPOVEĎ.........................................93
DRUHÝ TÝŽDEŇ DUCHOVNÝCH CVIČENÍ.......96
37. JEŽIŠ – CESTA, PRAVDA A ŽIVOT....................101
38. DVA TÁBORY I...................................................104
39. DVA TÁBORY II...................................................107
40. DVA TÁBORY III................................................109
41. ÍSŤ ZA JEŽIŠOM – ALE AKO?............................112
42. MÔJ POSTOJ K BOŽEJ VÔLI.............................115
43. MIERA LÁSKY K BOHU......................................118
44. STOJÍM PRED ROZHODNUTÍM.......................121
45. AKO SA ROZHODOVAŤ?....................................123
46. KEDY SA ROZHODOVAŤ?..................................125
47. UČÍM SA ROZHODOVAŤ I.................................128
48. UČÍM SA ROZHODOVAŤ II................................131
49. AKO USPORIADAM SVOJ ŽIVOT?....................134
50. UMENIE ZOSTAŤ VERNÝ ROZHODNUTIU......136
TRETÍ TÝŽDEŇ DUCHOVNÝCH CVIČENÍ.......138
51. AK CHCEŠ ÍSŤ ZA MNOU, MUSÍŠ VZIAŤ KRÍŽ .140
52. SKUTOČNÁ LÁSKA JE VŽDY UKRIŽOVANÁ....142
53. LÁSKA VÄČŠIA AKO BOLESŤ............................144
54. KRESŤAN A UTRPENIE......................................147
55. PRI HROBE LAZÁRA ..........................................149
56. UTRPENIE A RADOSŤ........................................152
57. STAČÍ TI MOJA MILOSŤ.....................................154
58. ZRADA..................................................................157
59. ZOSTAŤ V PRAVDE............................................160
60. BEZMOCNOSŤ....................................................163
61. JEŽIŠ NA KRÍŽOVEJ CESTE..............................166
62. SKLAMANIE.......................................................168
63. JEŽIŠOVO A MOJE ZOMIERANIE....................170
64. POCHOVANIE.....................................................173
65. JEŽIŠOV A NÁŠ POHREB ..................................175
ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ DUCHOVNÝCH CVIČENÍ.....178
66. JEŽIŠ VSTÁVA Z HROBU A ŽIJE......................180
67. POSTOJ K ZMŔTVYCHVSTANIU......................183
68. TO NEDEĽNÉ RÁNO..........................................186
69. STRETNUTIE S TOMÁŠOM I............................189
70. STRETNUTIE S TOMÁŠOM II............................191
71. ŠŤASTNÍ, KTORÍ NEVIDELI, A UVERILI..........193
72. RADOSŤ ZO VZKRIESENIA................................195
73. KRESŤANSTVO – NÁBOŽENSTVO ŽIVOTA....198
74. KRESŤANSTVO – NÁBOŽENSTVO DNEŠKA...201
75. KRESŤANSTVO – NÁBOŽENSTVO LÁSKY......205
NAMIESTO ZÁVERU NIEKOĽKO MYŠLIENOK.......208
Z myšlienok misionára malomocných R. Follereau....209

Život, poznanie, láska

Duchovné cvičenia podľa svätého Ignáca

  • Bežná cena: 3.50€
  • Naša cena: 2.80€
„Vo svojich príhovoroch pre Vatikánsky rozhlas som používal najmä myšlienky, ktoré sa ma osobne dotk..
6.50€ 5.20€

Tieto cvičenia sú veľmi užitočné a prospešné pre veriacich v Krista na duchovnú útechu a na úžitok n..
9.50€ 7.60€

Impulzy k duchovným cvičeniam vo všednom dni Tridsať meditácií obsiahnutých v tejto knižke môže č..
5.50€ 4.40€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.