Oheň a nádej

Životopis zakladateľa Komunity Emanuel Pierra Goursata Pierre Goursat (1914 – 1991) ako devätnásťročný prežil osobné stretnutie s Bohom a od toho momentu v sebe vnímal povolanie zasvätiť svoj život Bohu a byť adorátorom Eucharistie uprostred sveta. Žil v Paríži obyčajným životom mnohých ľudí, s ktorými sa stretával, s ktorými pracoval, s ktorými sa priatelil a ktorým túžil ukazovať cestu k Bohu. V časoch, keď ľudia zabúdali na Boha a kostoly sa nielen vo Francúzsku vyprázdňovali, on zostal verný a v tichosti adoroval Ježiša prítomného v Eucharistii. A Boh ho postupne pripravoval na dielo, ku ktorému ho pozval: aby ľuďom uprostred tohto sveta svedčil o jeho blízkosti a pomáhal im znova nájsť cestu k nemu.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 263
Formát 13 x 20,5 cm
Väzba viaz. s prebalom
Dátum vydania 2015
Predslov k slovenskému vydaniu 5
Úvod 7
1. Celý život ako príprava (1914 – 1972) 13
Rodina a pôvod 13
Mladosť (1914 – 1933) 16
Obrátenie (1933) 19
Laický apoštol (1933 – 1949) 21
Zásah Panny Márie v roku 1944 25
Kardinál Suhard 27
Povojnové roky 30
Filmový kritik 32
Priateľstvá 36
Prvotiny obnovy 39
2. Počiatky komunity Emanuel (1972 – 1974) 42
Vyliatie Ducha Svätého.
Víkend 12. – 13. februára 1972 42
Následky jedného víkendu 45
Modlitbové stretnutie v máji 1972 47
Skupina z ulice Jean-Ferrandi 49
Meno Emanuel 52
Nárast počtu skupín 53
Pierre vedie Emanuela 55
Brat Albert-Marie de Monléon 61
Vzťahy s Cirkvou 63
Stretnutie vo Vézelay (júl 1974) 66
Milosť počiatkov 68
Dar bratov 71
3. Od modlitbových skupín ku komunite (1974 – 1977) 76
Fara v Gentilly (1974 – 1975) 76
Stretnutie v Ríme 78
Paray-le-Monial (júl 1975) 80
Mezoné z ulice Gay-Lussac 84
Charizmatická obnova v Lurdoch (1976) a v Lyone (1977) 89
Prvé prejavy evanjelizácie a súcitu 90
Komunita nadobúda reálnu podobu 96
Trojtýždňové duchovné cvičenia 98
Príbeh povolania dvoch manželských párov 100
Rast Komunity v rokoch 1976 – 1977 105
Péniche 109
Práca a modlitba 111
Bratská láska a služba 111
Milosť jednoty 113
Prvé záväzky v Komunite (jún 1977) 114
Prvé zasvätenia v Bratstve Ježišovom 114
Pierrova charizma 115
4. Požiar s mnohými ohniskami 118
Aiguebelle 118
Zrod komunít Emanuela mimo Paríža 123
Emanuel v stredovýchodnej časti Francúzska 126
Založenie Komunity Emanuel v Taliansku 127
Emanuel v Nemecku 131
Na všetkých kontinentoch 133
Vzrast Bratstva Ježišovho 134
Komunita Bratstvo Ježišovo v nebi 136
Danielle Prouxová 137
5. Rozmanitosť životných stavov 142
Povolania pre Komunitu 142
Kresťanské rodiny dnes 143
Formovať mladých kresťanov 145
Kňazi 149
Zasvätené sestry 153
Bratia zasvätení v celibáte 155
6. Prekonať prekážky 156
Ťažkosti pri raste 156
Kánonické uznanie Komunity 158
7. Evanjelizácia bez konca 162
Lurdy 1979 163
Evanjelizácia mládeže 165
Medzinárodná evanjelizačná škola 170
Amour et Vérité – Láska a pravda 171
Renouveau et Monde ouvrier – Obnova a robotnícky svet 176
Evanjelizácia cez profesie 177
FIDESCO 179
Milosť súcitu 181
La Croix Glorieuse – Oslávený kríž 189
Formačná komunita 191
Farské misie 193
Farnosti 194
9. Náčrt portrétu 196
Niektoré prevládajúce črty 196
Prvé kontakty s Pierrom 196
Vzťahy s ľuďmi 198
Pierre a riadenie 202
Zmysel pre časy 204
Pokora a chudoba 206
Humor a sloboda 210
Čistota 211
Horlivosť za Pánov dom 212
Láska ku Kristovmu Srdcu 212
Dynamika jedného duchovného života 215
Etapy rastu 215
Duch Svätý a problémy riadenia komunity 218
Posledné roky 219
Pierrova choroba 219
Pierrova smrť a pohreb 221
Povesť svätosti? 223
Namiesto záveru 224
História Komunity Emanuel na Slovensku 226
Začiatky komunity 1987 – 1995 226
História On je živý 232
História Lásky a pravdy 234
Obdobie rastu 1996 – 2002 236
Obdobie upevnenia 2002 – 2011 239
Súčasnosť 243
Obrazová príloha 249

Oheň a nádej

zľava
73 %
  • Bežná cena: 11.00€
  • Naša cena: 3.00€

zľava
75 %
Biblické povzbudenia so svätými
Podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu sa majú v liturgii svätej omše veriacim štedrejšie sp..
8.00€ 2.00€

zľava
20 %
Drahý pápež František
Deti z celého sveta mali možnosť napísať Svätému Otcovi list a spýtať sa ho na niečo. Rýchlo poslali..
8.50€ 6.80€

zľava
20 %
Vnútro otvorené dokorán
Zamyslenia    Autorom knihy je kňaz a vysokoškolský učiteľ, ktorý stál na prahu smrt..
9.50€ 7.60€