Duchovné cvičenia

Táto publikácia obsahuje 50 úvah a meditácií s doplnkovým čítaním Svätého písma. Štruktúra týchto duchovných cvičení je zvolená podľa svätého Ignáca z Loyoly. Obsahuje tieto časti: Fundament (základné pravdy), O hriechu, Ježišov život, Ježišovo utrpenie, Ježišovo oslávenie. Možno ich využiť na individuálne duchovné cvičenia, na denné rozjímanie, na duchovné obnovy, ako aj na prípravu kázní.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 168
Formát 12 x 20,5 cm
Väzba brož.
Dátum vydania 2013
Úvodom ...................................................................... 3
1. Idem si usporiadať život .................................. 7
Fundament
2. Odkiaľ som? ........................................................ 9
3. Prečo som? .......................................................... 11
4. Načo sú ostatné stvorenia? ................................ 14
5. Ako používať stvorenia? ................................... 17
6. Môj život podľa fundamentu ............................. 20
O hriechu
7. Trojaký hriech .................................................... 23
8. Moje vlastné hriechy .......................................... 26
9. Následky hriechu: hriešny stav a večné zatratenie 29
10. Návrat k Bohu ....................................................... 32
Ježišov život
11. Kristovo kráľovstvo ............................................... 35
12. Vtelenie .................................................................. 37
13. Panna Mária na návšteve u Alžbety ................... 40
14. Ježišovo narodenie (1) ....................................... 43
15. Ježišovo narodenie (2) ........................................ 46
16. Ježišov skrytý život ............................................ 50
17. Pokúšanie Ježiša na púšti .................................. 53
18. Pokánie .................................................................. 56
19. Povolanie apoštolov ......................................... 59
20. Blahoslavenstvá ..................................................... 62
21. Otče náš (1) ........................................................ 65
22. Otče náš (2) .......................................................... 68
23. Dva tábory ........................................................ 72
24. Tri druhy ľudí ..................................................... 76
25. Tri stupne dokonalosti......................................... 80
26. Čisté srdce ........................................................... 83
27. Zápas o čisté srdce .............................................. 86
28. Čistota v rečiach .................................................. 89
29. Ježišovo premenenie na vrchu Tábor ................. 92
Ježišovo umučenie
30. Posledná večera ................................................. 95
31. Hodinka pred Eucharistiou ............................... 98
32. Ježiš v Getsemanskej záhrade ............................ 100
33. Pod krížom .......................................................... 103
34. Odpustenie s pohľadom na Ukrižovaného ......... 106
35. Prebodnuté Srdce ................................................. 108
36. Krížová cesta ...................................................... 111
Ježišovo oslávenie
37. Zmŕtvychvstanie ................................................. 122
38. Stretnutia so Zmŕtvychvstalým ............................ 125
39. Nanebovstúpenie .................................................. 128
40. Zmŕtvychvstalý – Darca Ducha Svätého ........ 132
41. Pôsobenie Ducha Svätého .................................. 135
42. Som kresťan ......................................................... 138
43. Moja zodpovednosť pred Bohom ........................ 141
44. Svoju vieru budem žiť ...................................... 144
45. Mám prehlbovať svoju vieru ............................ 147
46. Človek kresťanskej nádeje ............................... 150
47. Ježiš je môj vzor ............................................... 153
48. Ježiš je moja sila .............................................. 156
49. Sväté písmo ....................................................... 159
50. Rozjímanie na dosiahnutie lásky ..................... 161

Duchovné cvičenia

zľava
20 %
  • Autor: Hromník Milan
  • ISBN 978-80-7141-788-0
  • Dostupnosť: Posledné kusy
  • Bežná cena: 4.90€
  • Naša cena: 3.92€

zľava
73 %
Oheň a nádej
Životopis zakladateľa Komunity Emanuel Pierra Goursata Pierre Goursat (1914 – 1991) ako devätnásťroč..
11.00€ 3.00€

zľava
20 %
Poznáme Ducha Svätého?
Z troch knižočiek, ktoré predstavujú jednotlivé osoby Najsvätejšej Trojice, vydávame ako prvú o Duc..
3.00€ 2.40€

zľava
20 %
Vnútro otvorené dokorán
Zamyslenia    Autorom knihy je kňaz a vysokoškolský učiteľ, ktorý stál na prahu smrt..
9.50€ 7.60€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.