Podaj mi ruku, otecko / Úvahy o otcovstve

Súbor jedenástich úvah, ktoré sú venované otcovstvu, chce povzbudiť otcov, aby pri svojich pracovných povinnostiach a v úsilí o úspech nezabudli na svoju najdôležitejšiu životnú úlohu - byť otcom. Autor, vychádzajúc zo svojich bohatých skúsenosti z duchovného vedenia a psychológie, ponúka mnoho cenných postrehov o vzťahoch otca k deťom, so zvláštnym zreteľom na vzťah otca k synovi. Práve otec je základným vzťažným bodom pre mužskú identitu chlapcov.

Autor berie do úvahy aj iné rodinné vzťahy a putá, pretože si je vedomý toho, že základ otcovstva vytvára vzájomná láska a oddanosť muža a ženy, otca a matky. Hoci sú tieto úvahy určené predovšetkým otcom, sú tiež cenným návodom pre ženy, lebo im približujú, akým spôsobom môžu pomôcť mužom lepšie plniť rolu otca.Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Trnava
Vydavateľstvo Anima
Vydanie Prvé
Počet strán 213
Formát 130×200 mm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2016
Otcovské budovanie puta s deťmi 7
Rodičovstvo ako odraz Božieho otcovstva 8
Vedomé rodičovstvo 9
Budovať otcovské puto od momentu narodenia
dieťaťa 12
Venovať deťom čas a pozornosť 14
Deliť sa o vlastné skúsenosti 18
Otcovo sprevádzanie detí 21
Prekročiť s dieťaťom prah domu 22
Ocko, bol by som radšej, keby si sa ty so mnou hral 24
Čas strávený s dieťaťom je pre otca radosťou 27
Milovať všetky deti rovnako 31
Na dôveru odpovedať dôverou 32
Ukázať deťom zmysel a cieľ života 33
Dávať deťom pocit bezpečia 37
Nepodceňovať a nezneužívať krehkosť dieťaťa 38
Útočisko rodičovského domu 41
Každodenné otcovské napomenutia 43
Priateľské sprevádzanie 47
Priateľstvo s dcérou 49
Priateľstvo so synom 51
Krátky čas na vybudovanie priateľstva
s deťmi 54
Rešpektovať pocity dieťaťa 59
Deti sú ľudia 60
Symbolika detských reakcií a správania 61
Každé dieťa je iné 64
Dokázať dieťaťu, že svet jeho pocitov
je dôležitý a dobrý 68
Dovoliť dieťaťu vyjadriť emócie 71
Nezaťažovať dieťa svojimi ťažkými emóciami 75
Morálne neposudzovať reakcie detí 77
Prejavovať deťom súcit 79
Výchova detí k rešpektovaniu pocitov iných 81
Otec ako autorita a majster 85
Otcovská autorita dáva pocit bezpečia 86
Výchova k statočnosti 89
Nesúperiť s dieťaťom 91
Otec je majster pre svoje deti 96
Výchova k slobode 99
Vnímavosť detí a mládeže na slobodu 100
Výchova v atmosfére slobody 103
Zneužívanie slobody pri výchove detí 104
Výchova k duchovnému životu 107
Duchovný život detí 108
Nepremárniť duchovnú vnímavosť dieťaťa 113
Dve nebezpečenstvá náboženskej výchovy 114
Otcovské svedectvo viery dané synovi 117
Viera dieťaťa ako škola viery pre rodičov 120
Výchova k tvorivej práci 123
Zamestnanie a rodinný život 124
Chlapci sú hrdí na prácu svojich otcov 125
Spoločne vykonávať domáce práce 127
Úcta ku každej práci 130
Záujem otca o povinnosti dieťaťa 131
Trpezlivosť voči povinnostiam detí 135
Budovanie dôvery je liekom
na klamstvá 139
Prečo moje dieťa klame? 140
Dôvera rodí dôveru 141
Klamstvá chlapcov 143
Reakcia rodičov na detské vrtochy 145
Trestanie a láska 149
Rozumieť správaniu detí 150
Nevhodné správanie synov 152
Niesť následky za svoje konanie 156
Netrestať deti emocionálne 158
Dohodli sme sa, že v našom dome
nikto nebude nikoho biť 159
Netrestať seba samého 161
Výchova k radosti zo života 165
Deliť sa s deťmi o radosť zo života 166
Deti majú účasť na radosti zo života rodičov 169
Radosť zo života v ťažkých skúškach 171
Čo je pre muža sladšie ako jeho synovia? 176
Umenie prehrávať 178
Výchova dieťaťa k rodinnému životu 181
Vzájomná láska rodičov je základom výchovy
k rodinnému životu 182
Emocionálny vzťah dieťaťa s rodičmi
a výchova k rodinnému životu 183
Potreba výchovy k rodinnému životu 185
Roky nevinnosti 186
Obdobie dospievania 189
Potreba citlivosti, jemnosti a diskrétnosti 191
Rytmus života určený rodinnou
tradíciou 195
Rytmus rodinného života je nevyhnutný 196
Vytváranie rytmu rodinného života 198
Otec sa má modliť za svoje deti 200
Ponáhľajme sa milovať otcov 202
Na počesť našich otcov 205
Dokiaľ som býval dieťaťom 206

Podaj mi ruku, otecko

Úvahy o otcovstve

zľava
10 %
  • Bežná cena: 11.00€
  • Naša cena: 9.90€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.