Taký bol.../ Život sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa SJ

 

„Až donedávna som poznal iba niektoré životopisy sv. Ignáca a na svoje vlastné zahanbenie sa priznávam, že svätec mi bol vždy akýsi cudzí. Zdal sa mi duchovne chudobný a v umelo nafúknutej veľkosti akýsi neživý, mŕtvy. Miloval som jeho dielo, myšlienku, Spoločnosť Ježišovu, ale samotná Ignácova postava ma nijako nevedela osloviť ani zohriať. Možno boli príčinou nie dosť živé a výstižné životopisy, možno moja vlastná nevyspelosť, ktorá sa nevedela prizrieť tomu duchovnému obrovi. Odnedávna sa však opäť venujem Ignácovej osobnosti a znovu sa prehŕňam v spisoch o ňom. A dnes mi je Ignác hrdinom, jedinečnou postavou v dejinách, ktorej patrí môj úprimný obdiv, moje myšlienky a city, moja synovská láska. Do posledného záhybu svojho vnútra som presvedčený, že Ignác je skutočný svätec. Dnes je Ignác v mojich predstavách skutočne jedným z najväčších velikánov ľudstva, doslova géniom.“ Priznáva sa v úvode knihy Taký bol... autor pravdepodobne prvého slovenského náboženského neperiodického samizdatu, P. Matej Marko, bez ktorého by sme nemali ani biskupa Pavla Hnilicu, kardinála Jána Chyzosoma Korca a mnoho iných.

 Kniha
Vydanie Prvé
Dátum vydania 2019
Počet strán 453
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Predhovor editorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
P. Matej Marko – muž, ktorý sa nechal viesť Bohom . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Krátky životopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Teologický inštitút svätého Alojza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4. Tajný provinciál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. Autor a vydavateľ samizdatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6. Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Príloha: Úvaha P. Mateja Marka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
P. Matej Marko SJ: „Taký bol...“ Život sv. Ignáca z Loyoly,
zakladateľa Spoločnosti Ježišovej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Úvodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Časť I. Boží vyvolenec (1491-1524) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vyznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Obrátenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Šľachtický potomok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Boží vyvolenec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
V škole rytierstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Hrdý a ctižiadostivý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Inigo hriešnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Azpeitijský proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Uvažuje o svätých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Jedinečnosť zážitku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Korisť Božia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Odchádza z domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Za očistením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Nočné bdenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Manresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Pustovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Pokúšaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Zmysel skúšky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Videnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Videnia v Manrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Osvietený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Tvrdý oriešok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Vznik Exercícií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Inigova účasť na exercíciách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Odchod z Manresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Púť do Jeruzalema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
V Benátkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Návrat zo Svätej zeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Časť II. Cestou k poslaniu (1524-1540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Čo teraz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Horlí za česť Božiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Učí sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Alkalský proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Výsluchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Vyšetrovanie o exercíciách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Inigov výsluch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Výnos komisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Odchádza zo Španielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Paríž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Parížske prostredie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Žobranie v Belgicku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Magister artium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Apoštolát univerzitnej mládeže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Boží nadšenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Prvých desať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Cesta do vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Zo Španielska do Benátok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Cesta spoločníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Služba v špitáloch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Práca v Benátkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Duchovné cvičenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Odmeny exercícií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Časť III. Zakladateľ Spoločnosti (1537-1550). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Kolíska Spoločnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Prvé chvíle v Ríme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Rodí sa Spoločnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Formula Spoločnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Radostné chvíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Pôvod Konštitúcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Koruna vnútorného vývinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Renesancia a Konštitúcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Protestantizmus a Konštitúcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Mníšske ideály v Konštitúciách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Modlitba a umŕtvovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Putá lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Personálne rozdiely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Chudoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Novoty v inštitúte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Čaro Konštitúcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Problém individuality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Epigóni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Reformátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Časť IV. „Otec mnohých pokolení“ (1540-1565) . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Rozbeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Rímske začiatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Prvé desaťročie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Prísny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Tvrdý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Vzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Ignácovo srdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Láska k svojim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Zlaté srdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Pri chorých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Milujú ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Ignác a František . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Ignác a Faber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Ignác a Laynez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Ignác a Borgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Pedro Ribadeneira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Kríza v Portugalsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Nespratný Bobadilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Kanízius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Canove útoky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Zámorské misie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Časť V. Svätcove hlbiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Psychológ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Mystik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Postoj k mystickým javom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Ignácova asekéza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Askézou k mystike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Apoštol mystik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Ignác-mystik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Ignácova múdrosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Autorita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Zbraň mystika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Svätcova zbraň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Puntičkár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Veľký v malom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Protivenstvá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Milovaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Obľúbený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Neprijatá rezignácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Chorľavosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Nemecká a talianska vizitácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Svätcov testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Smrť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Taký bol...

Život sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa SJ

  • Bežná cena: 9.90€
  • Naša cena: 7.92€
Candido Pozo sa narodil v Cáceres v Španielsku v roku 1915 a v roku 1941 vstúpil do Spoloč..
5.50€ 4.40€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.