Hrdza / Boj proti korupcii v Cirkvi a spoločnosti

s úvodom pápeža Františka

„Ekonomická kríza na jednej strane vyprovokovala silnejší odpor voči skorumpovanej moci. Na druhej strane sme svedkami širokej korupcie či krízy kultúry, najmä pokiaľ ide o chápanie politiky. Tá sa totiž chápe ako vykonávanie moci bez inšpirácie ideálom. Ďalej sme svedkami korupcie v podobe nedostatočne kvalifikovaného personálu v politike, ale aj v iných oblastiach. Potrebujeme politiku na výške, takú, ktorá by presiahla sféru imanencie a reprezentovala by širokú a hlbokú víziu, a to bez toho, aby sa zabarikádovala v anachronických ideológiách. Aby sme to však dosiahli, musíme znovu vybudovať nádej, ktorá sa bude opierať o obnovenú ideu spoločenstva. A musíme si dať pozor na jeden problém: Keď ľudia stratia nádej, sú menej odolní voči zvádzaniu a korupcii zo strany tých, čo o sebe vyhlasujú, že dokážu vyriešiť všetky problémy.“ (kardinál Turkson)

Kardinál Peter Turkson je prefektom vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Rodák z africkej Ghany veľmi zblízka pozná prostredie čierneho kontinentu, na ktorom sa korupcia pokladá za dôležitú brzdu rozvoja. V knižnom rozhovore sa zaoberá hlbokými príčinami korupcie, ktorá je celosvetovým problémom. Chápe ju veľmi široko, nielen ako úplatkárstvo. Chápe ju ako proces, ktorý začína prebiehať v človeku, ktorý stráca nádej, že zákonnosť a spravodlivosť mu pomôžu dosiahnuť dobro. Tento proces sa šíri v jednotlivcoch i v spoločnosti ako hrdza, ktorá rozožiera, oslabuje, ničí.  Podľa pápeža Františka korupcia vyrastá z ľudského srdca a môže zapustiť korene v každom človeku. Všetci sme vystavení pokušeniu korupcie. Aj keď si myslíme, že sme ju porazili, môže sa kedykoľvek znova vynoriť. Kardinál Turkson ponúka filozofické a duchovné, no i politické a praktické východiská pre boj s týmto spoločenským nešvárom.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 206
Formát 13 x 20, 5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2018
Predslov 5
1. Archimedes a kardinál 13
2. Osoba 37
„Zapredal si sa!“ 37
Pokrytectvo a povrchnosť. Obielené hroby 50
Klerikalizmus a idolatria 63
Hriešni áno, skorumpovaní nie
Korupcia je rúhanie 67
3. Spoločnosť 87
Technika a kultúra 87
Korupcia smrdí! 98
Korupcia ako spoločenská rakovina
Sociálne myslenie Cirkvi 104
„Vo Vatikáne je korupcia“
Pätnásť chorôb Rímskej kúrie 117
„Najhorší spoločenský nešvár“ 125
Politika, politici 141
4. Kriminalita 149Exkomunikovaní mafiáni 149
Výchova, kultúra a súdnictvo 161
Zločiny, ktoré idú ruka v ruke s korupciou 169
5. Krása 177
Michelangelo a Raffaelo, estetická etika 177
Obec 184
Záver (bez bodky) 188
Poznámky 193

Hrdza

Boj proti korupcii v Cirkvi a spoločnosti

zľava
64 %
  • Bežná cena: 11.00€
  • Naša cena: 4.00€

zľava
20 %
Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku
Kniha obsahuje farebné fotografiie každého rúcha: jedna veľká fotografiia spredu a dv..
18.00€ 14.40€

zľava
20 %
Komentáre k Starému zákonu 5   /   Žalmy  51 - 75
Cena Dominika Tatarku za rok 2017 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzi..
25.00€ 20.00€

zľava
85 %
Hodnotová demokracia a občianska zodpovednosť
Nástup demokracie po páde železnej opony otvoril občanom krajín bývalého sovietskeho bloku veľké mož..
3.40€ 0.50€

zľava
50 %
Kresťanská náuka o spoločnosti
Zasväteným, teda tým, čo sa zaujímajú o problematiku náuky o spoločnosti, netreba osobitne kardinála..
2.00€ 1.00€