Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi  /  1150 rokov od začiatku misie

Zborník z medzinárodného kongresu,  Rím 25. - 26. februára 2013

Tisícstopäťdesiate výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda k slovanským národom bolo príležitosťou usporiadať v Ríme medzinárodný vedecký kongres na tému Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1150 rokov od začiatku ich misie. Hostiteľmi podujatia boli dve prestížne rímske vedecké a vzdelávacie inštitúcie: Pápežský východný inštitút a Pápežská Gregorova univerzita. Na kongrese vystúpili kardináli Tomko, Dziwiś, Bozanić, Duka, Ravasi a viacerí biskupi. Zásadné prednášky prezentujúce súčasný stav cyrilometodských štúdií a nové pohľady na cirkevný, politický, biblický a misijný kontext ich pôsobenia predniesli významní odborníci z viacerých krajín vrátane Slovenska.

Zborník z tohto kongresu teda predstavuje praktické kompendium poznatkov o pôsobení svätých Cyrila a Metoda. Ponúkame ho do pozornosti nielen historikom, ale predovšetkým tým, ktorých zaujímajú národné dejiny, dejiny stredoveku. Veľmi dobre môže poslúžiť aj pedagógom k tomu, aby dokázali príťažlivým spôsobom priblížiť novej generácii dôležitú etapu európskych i slovenských dejín.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 278
Formát 15,5 x 21 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2015
Otvárací prejav 7
kardinál Jozef Tomko
Program 10
Privítanie 13
James McCann SJ
Historické a politické súvislosti misie svätých Cyrila
a Metoda medzi Slovanmi 17
Viliam Judák
Ekleziologický kontext misie svätých Cyrila a Metoda na
pozadí vzťahov medzi Byzanciou a Rímom 45
Cyril Vasiľ SJ
Vzťah medzi prekladom Svätého písma a rozvojom
národných kultúr 67
kardinál Gianfranco Ravasi
Liturgia v reči ľudu 87
Christian Hannick
Svätí Cyril a Metod 93
kardinál Franc Rodé
Byzantsko-slovanská mise: fenomén politický,
nebo náboženský? 97
Richard Čemus SJ
Učeníci a pokračovatelia diela svätých Cyrila a Metoda 109
Andrej koviera
Svätí Cyril a Metod 135
kardinál Stanisaw Dziwisz
Liturgia cyrilometodskej misie: pramene a interpretácie 137
imon Marinčák
Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi:
1150 rokov od začiatku misie 159
François-Xavier Dumortier SJ
Svätí Cyril a Metod v magistériu blahoslaveného
Jána Pavla II.: Apoštolský list Egregiae virtutis
a encyklika Slavorum apostoli 163
Dimitrios Salachas
Ekleziologická vízia svätých Cyrila a Metoda vo vzťahu k ekumenizmu 189
kardinál Dominik Duka OP
Inkulturácia v diele svätých Cyrila a Metoda
a dnešné metódy misijnej práce 203
Gianfranco Colzani
Prínos svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy,
pre novú evanjelizáciu 227
Salvatore Fisichella
Svätí Cyril a Metod 237
kardinál Josip Bozanić
Apologetická polemika Konštantína Filozofa
a dnešný dialóg s islamom 239
Samir Khalil Samir SJ
Náboženské a kultúrne dedičstvo svätých Cyrila a Metoda
u slovanských národov 245
Stjepan Krasić OP

Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi

1150 rokov od začiatku misie

zľava
20 %
  • Bežná cena: 18.00€
  • Naša cena: 14.40€

zľava
25 %
Stručný katolícky teologický slovník
Stručný katolícky teologický slovník predstavuje nástroj potrebný na zoznámenie sa so základ..
20.00€ 15.00€

zľava
20 %
Dejiny jezuitov v Bratislave  do roku 1773
V druhej polovici 17. storočia, keď v Európe vrcholil tlak Osmanskej ríše, bol Prešporok – dnešná Br..
21.00€ 16.80€

zľava
20 %
Úvodné state z filozofickej hermeneutiky I
Homér naozaj patril medzi prvých interpretovaných autorov. Sám pritom bol interpretátorom, a to pr..
3.00€ 2.40€

zľava
20 %
Základy filozofie kultúry
Svet, v ktorom dnes človek žije je veľmi komplexný, nie je jednoducho prírodou či vesmírom, ale..
6.00€ 4.80€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.