Svätý Valentín / svätec lásky a pre lásku

Výjde 2. februára  2023

Svätý Valentín nie je iba svätcom zaľúbených či mladých ľudí. Ako svätec lásky a pre lásku je
svätcom všetkých. Pretože všetci sme boli stvorení z lásky a pre lásku. Všetci potrebujeme lásku,
aby sme mohli žiť pravdivým, krásnym a šťastným životom. Všetci potrebujeme viac lásky
ako si zaslúžime.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 62
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2023
Predhovor ........................................................................ 5
DEVIATNIK K SVÄTÉMU VALENTÍNOVI
1. deň ŽIŤ LÁSKOU, KTOROU NÁS BOH MILUJE ........... 11
2. deň ŽIŤ LÁSKOU, KTOROU NÁS BOH TVORÍ ..............17
3. deň ŽIŤ LÁSKOU, KTOROU NÁS BOH UZDRAVUJE …19
4. deň ŽIŤ LÁSKOU, KTOROU NÁS BOH ZACHRAŇUJE ………21
5. deň ŽIŤ LÁSKOU, KTOROU NÁM BOH ODPÚŠŤA ...... 23
6. deň ŽIŤ LÁSKOU, KTOROU NÁS BOH VOLÁ K SVÄTOSTI …25
7. deň ŽIŤ LÁSKOU, KTORÁ JE MOCNEJŠIA AKO SMRŤ ...... 27
8. deň ŽIŤ LÁSKOU, KTORÁ JE DOBROTIVÁ .................. 29
9. deň ŽIŤ LÁSKOU, KTORÁ NIKDY NEPOMINIE ...........31
MODLITBY PROSBA K SVÄTÉMU VALENTÍNOVI ........................ 35
MODLITBA ZAMILOVANÝCH ..................................... 35
MODLITBA O LÁSKU .................................................. 36
MODLITBA ZAĽÚBENÝCH .......................................... 37
MODLITBA O KAŽDODENNÚ LÁSKU ....................... 37
MODLITBA ZASNÚBENÝCH …………………………………38
MODLITBA O DAR PRAVEJ LÁSKY ............................38
MODLITBA O POMOC PRE ZAĽÚBENÝCH ............... 39
MODLITBA O LÁSKU PRE TÝCH, KTORÍ SA CÍTIA NEMILOVANÍ ......................................................... 39
MODLITBA SNÚBENCOV, KTORÍ CHCÚ UZAVRIEŤ MANŽELSTVO .....................................40
VALENTÍNSKA MODLITBA SNÚBENCOV A MANŽELOV ...........................................................41
MODLITBA ZA DETI BEZ RODIČOV A ZA MANŽELOV BEZ DETÍ ................................... 42
MODLITBA ZA OSLOBODENIE OD CHOROBY A HRIECHU ............................................................. 42
MODLITBA ZVERENIA SA DO OCHRANY SVÄTÉHO VALENTÍNA .......................................... 42
MODLITBA ZA CHORÝCH ........................................... 43
MODLITBA ZA MLADÝCH A ZA RODINY .................. 43
MODLITBA VĎAČNOSTI ............................................. 44
MODLITBA O ODPUSTENIE ....................................... 44
MODLITBA ZA OCHRANU MANŽELSTVA ................ 45
MODLITBA ZA DAR ZMIERIŤ SA V RODINE ............ 46
PROSBA O LÁSKU PRE OPUSTENÝCH A OSAMOTENÝCH .................................................. 47
MODLITBY PÁPEŽA FRANTIŠKA EKUMENICKÁ KRESŤANSKÁ MODLITBA .......... 48
MODLITBA K SVÄTEJ RODINE ............................ 49
BOH JE LÁSKA ............................................................. 53
SCHOPNOSŤ MILOVAŤ ............................................... 55
LÁSKA A KRÍŽ............................................................... 57
KTO MA MILUJE .......................................................... 59

Svätý Valentín

svätec lásky a pre lásku

zľava
10 %
  • Bežná cena: 2.50€
  • Naša cena: 2.25€

zľava
10 %
Ježiš Nazaretský / Kompletné vydanie v jednom zväzku
V tejto knihe chcem predstaviť Ježiša evanjelií ako skutočného Ježiša, ako „historického Ježiša“ v p..
45.00€ 40.50€

zľava
10 %
Úvod do kresťanstva / Prednášky o Apoštolskom vyznaní viery
Dotlač.  Keď mladý profesor Ratzinger predstupoval pred študentov na univerzite v Tübingene ..
20.00€ 18.00€

zľava
30 %
Poznanie pravdy / pápežské prednášky
O bohatstvo myslenia a múdrosť Benedikta XVI. neutícha záujem ani po tom, čo uvoľnil Petrov stolec s..
7.00€ 4.90€

zľava
10 %
Nájdi svoj skrytý poklad / Cesta modlitby v tichu
Dotlač. Existujú dve zlaté pravidlá o modlitbe. Prvým je, že sa máme modliť, ako vieme. Spôs..
6.00€ 5.40€

zľava
50 %
Objatie nádeje / Zamyslenia Svätého Otca pre chorých
  V tejto publikácii vám ponúkame najvýznamnejšie texty, ktoré chorým adresoval pápež Franti..
3.00€ 1.50€